Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Bachelorstudent universiteit

Om leraar te worden in het voortgezet onderwijs heb je een onderwijsbevoegdheid nodig, die je kunt behalen aan de Universiteit Leiden.

Tijdens je bachelor

Zit je in het derde jaar van je bacheloropleiding en overweeg je om leraar in het voortgezet onderwijs te worden? Dan is de Educatieve minor wellicht wat voor jou! De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september).

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

>> meer informatie Educatieve minor 

Na je bachelor

Als je al een universitaire bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dit is een traject van 30 EC, een half jaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september; tijdsinvestering deeltijdvariant: 2-3 dagen per week).

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Na afronding van de Educatieve module kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

>> meer informatie Educatieve module 

Na je bachelor kun je voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Religie & Levensbeschouwing de tweejarige Educatieve master (120 EC) volgen.

De Faculteit Geesteswetenschappen en het ICLON hebben deze master gezamenlijk ontwikkeld. Binnen deze masteropleiding verdiep je je verder in jouw vakgebied en behaal je tevens een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De vakinhoudelijke vakken van de faculteit en het onderwijs van de lerarenopleiding worden geïntegreerd aangeboden. Al vanaf het eerste jaar loop je stage op een school voor voortgezet onderwijs.

Studenten die de Educatieve minor of module hebben afgerond, hebben al een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, afstudeerrichting:

>> Nederlands
>> Duits
>> Engels
>> Frans

Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting:

>> Religie en Levensbeschouwing

Bij masteropleidingen van de faculteit van Wiskunde en Natuurkunde en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. Het eerste jaar van de master volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit, het tweede jaar de lerarenopleiding van het ICLON.

Als je tijdens je bacheloropleiding de Educatieve minor met succes hebt afgerond, omvat de lerarenopleiding (het educatiedeel van de masterspecialisatie) 30 EC. De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Dit geldt ook voor studenten die de Educatieve module met succes hebben afgerond.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

World Teachers Programme

Studenten van de Education specialisation kunnen zich ook aanmelden voor het World Teachers Programme (WTP). Houd hierbij rekening met de volgende drie punten:

 • Het WTP start alleen in augustus/september;
 • Een kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure;
 • Je kunt deelnemen aan het WTP als je de Educatieve minor/module al hebt afgerond; voor meer informatie en voorwaarden zie WTP for qualified teachers.

Masters van de Universiteit Leiden met de Education specialisation

>> Biology and Education - Biologie
>> Biomedical Sciences Education - Biologie
>> Life Science and Education - Biologie of Scheikunde
>> Computer Science and Education - Informatica
>> Physics and Education - Natuurkunde
>> Astronomy and Education - Natuurkunde
>> Chemistry and Education - Scheikunde
>> Bio-Pharmaceutical Sciences and Education - Scheikunde
>> Mathematics and Education - Wiskunde

Na je bachelor en master

Na het afronden van je bachelor én master (of doctoraal) kun je de master Leraar VHO volgen voor een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De master Leraar VHO is een traject van 60 EC, een jaar studie in voltijd of twee jaar studie in deeltijd (de deeltijdopleiding start alleen in augustus/september).  Als je belangstelling hebt voor lesgeven in het tweetalig of internationaal onderwijs, kun je het World Teachers Programme (plusprogramma van master Leraar VHO) volgen.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Als je in bezit bent van een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid (via Educatieve minor of module) kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding. NB je moet wel aan de toelatingseisen voldoen.

Toelatingseisen Lerarenopleiding:

 • universitair bachelordiploma in een het schoolvak verwante discipline en universitair masterdiploma (of een doctoraaldiploma in schoolvak)
 • als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan: taaltoets Nederlands

>> Volledige Toelatingseisen

Klik op één van de schoolvakken voor meer informatie over de master Leraar VHO zoals:

 • opzet van de opleiding, studielast en rooster
 • aanmelddeadlines en -procedure
 • collegegeld, studiekosten en subsidies
 • verplichte startdagen

>> Algemene Economie
>> Bedrijfseconomie
>> Biologie
>> Chinese Taal en Cultuur
>> Duits
>> Engels
>> Filosofie
>> Frans
>> Geschiedenis en Staatsinrichting
>> Godsdienst en Levensbeschouwing
>> Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
>> Kunstgeschiedenis
>> Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
>> Natuurkunde
>> Nederlands
>> Scheikunde
>> Spaans
>> Wiskunde

Het World Teachers Programme (WTP) is een profiel binnen de master Leraar VHO (Lerarenopleiding) dat zich richt op tweetalig en internationaal onderwijs. Het is een tweetalig programma voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren. Het WTP bestaat onder andere uit seminars waarin CLIL (content and language integrated learning) vaardigheden getraind worden en een buitenlandstage. Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP-certificaat.

Let op:

 • Het WTP start alleen augustus/september;
 • Een kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure;
 • Je kunt deelnemen aan het WTP als je de Educatieve minor/module al hebt afgerond; voor meer informatie en voorwaarden zie WTP for qualified teachers.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

>> Meer informatie World Teachers Programme 

Met het traineeship 'Trainees in onderwijs' haal je binnen twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid, doe je waardevolle werkervaring op in de klas als docent én zet je zelf projecten op die voor de school waar je werkt nuttig kunnen zijn. Je ontvangt direct een marktconform salaris en je krijgt voldoende tijd en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van een coach en opleiders.

>> Meer informatie Trainees in onderwijs

Als je de juiste universitaire vooropleiding hebt, een baan hebt in het voortgezet onderwijs en de school wil jou als zij-instromer aanstellen, dan kun je samen met de school besluiten om gebruik te maken van de zij-instroomregeling.

Toelatingseisen Zij-instroomtraject:

 • bachelordiploma in aan het schoolvak verwante discipline en masterdiploma (of een doctoraaldiploma in schoolvak)
 • als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan: taaltoets Nederlands
 • een baan in het voortgezet onderwijs

>> Meer informatie en volledige toelatingseisen Zij-instroomtraject

Wil je je verder oriënteren op het leraarschap?

>> Leraar worden iets voor jou?
>> Keuzevakken voor bachelorstudenten van de Universiteit Leiden 
>> Loopbaanoriëntatie en carrière-evenementen voor studenten van de Universiteit Leiden

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.