Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting (MA)

De lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. Na afronding van de opleiding krijg je en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding én een tweede mastergraad.

Online voorlichting

In verband met het corona-virus zijn alle voorlichtingsactiviteiten van de Universiteit Leiden en ICLON geannuleerd. Via deze webpagina proberen we jou online te helpen. 

Collegejaar 2020-2021: Informatie voor aanstaande studenten

Fijn dat je van plan bent om leraar te worden. Het zijn onzekere tijden, maar één ding is duidelijk: leraren zijn belangrijk en onmisbaar. De Universiteit Leiden en het ICLON werken hard aan de onderwijsvoorbereidingen voor komend collegejaar. Vooralsnog wordt het ICLON-onderwijs op de maandagen van september 2020 tot en met januari 2021 grotendeels online aangeboden, en waar mogelijk zal het op de universiteit zelf plaats vinden. Het praktijkdeel van de opleiding, de stage op een school voor voortgezet onderwijs, gaat in ieder geval van start. Of dit volledig op de scholen, volledig digitaal of in een tussenvorm zal zijn, hangt uiteraard af van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet de scholen tegen die tijd bieden. 

Op deze website vind je de meest recente informatie van de Universiteit Leiden voor aanstaande studenten. We hopen je in september in goede gezondheid te kunnen verwelkomen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

De opleiding

De opleiding bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een instituutsdeel. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel: op maandag volg je onderwijs op het instituut, de andere dagen sta je voor de klas op een middelbare school. 
Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland. Je krijgt veel individuele begeleiding, maar je trekt ook op met collega-studenten van verschillende leeftijden en vakgebieden, ieder met zijn eigen kennis en ervaringen.

Heb je interesse in lesgeven op een internationale of tweetalige school? Kijk dan of het plusprogramma World Teachers Programme (WTP) wat voor jou is! 

Overige opleidingstrajecten

Deze eerstegraads lerarenopleiding kent een aantal opleidingsvarianten (zie kopje onder Over de opleiding in het menu links).

Het ICLON biedt ook andere opleidingstrajecten aan, zoals het zij-instroomtraject, de Educatieve module en een opfristraject. Informatie over deze trajecten is te vinden op de volgende website.

Collegegeld

Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld. Voor meer informatie zie ‘Collegegeld’ onder Aanmelden en toelating in het menu links (mobiel: submenu).

Deadline aanmelding

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline, zie Aanmelden en toelating in het menu links (mobiel: submenu).

De lerarenopleiding in 1 minuut

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.