Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Pre-master

De master kent twee standaard pre-masters. 

Aanmelden

Aanmelden voor de pre-masters geschiedt in eerste instantie via de reguliere aanmeldprocedure voor de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting Religie en Levensbeschouwing. Later in het aanmeldproces ontvang je mogelijk aanvullende (aanmeld)instructies.

1. Pre-master van 30 EC

Studenten met een Nederlandse universitaire bachelor in een geestes- of sociaalwetenschappelijke discipline die NIET de Universiteit Leiden minor ‘Religion in a Changing World’ (of door Toelatingscommissie erkende equivalent) hebben gevolgd, zijn toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 30 EC die gelijk is aan de minor Religion in a Changing World. Zie de Studiegids voor informatie over de minor Religion in a Changing World. Zie voor de volledige toelatingseisen deze pagina.

2. Pre-master van 60 EC (voor studenten met hbo-diploma)

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) kunnen deelnemen aan de master na afronding van onderstaande pre-master van 60 EC, waarin een bachelorscriptie is opgenomen. Deze studenten worden in het bijzonder aangemoedigd om dit traject te volgen. De combinatie van een hbo-tweedegraadsopleiding met aandacht voor christendom en pedagogiek en een universitaire eerstegraadsopleiding op religiewetenschappelijke grondslag met nadruk op de overige religies bereidt docenten optimaal voor om Godsdienst/Levensbeschouwing te geven in het voortgezet onderwijs en op het mbo en hbo.

Studielast: deze pre-master van 60 EC komt overeen met 1 jaar studie in voltijd. De pre-master kan ook in deeltijd gevolgd worden, dan is de nominale studieduur 2 jaar. 

Semester 1 (30 EC): 

  • Kerncurriculum: Introduction to the Study of Religion (5 EC)
  • Introduction to the Study of Islam (5 EC)
  • Sociology of Religion (5 EC)
  • Religion in the World (5 EC)
  • Academic Skills Premaster (5 EC)
  • Keuze uit*: Introduction to Buddhism (5 EC), Introduction to Hindu Religions (5 EC) of Jews and Judaism: An Introduction (5 EC)

Semester 2 (30 EC): 

  • Christendom: de basics (5 EC)
  • Keuze uit*: Psychologie van religie (5 EC) of Antropologie en religie (5 EC)
  • Keuze uit*: New Religions (5 EC) of Antieke religies (5 EC)
  • Bachelorscriptie Religiewetenschappen (15 EC)

* Keuze in overleg met studiecoördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.