Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Pre-master

De master kent twee standaard pre-masters. 

Aanmelden

Aanmelden voor de pre-masters geschiedt in eerste instantie via de reguliere aanmeldprocedure voor de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting Religie en Levensbeschouwing. Later in het aanmeldproces ontvang je mogelijk aanvullende (aanmeld)instructies.

1. Pre-master van 30 EC

Studenten met een Nederlandse universitaire bachelor in een geestes- of sociaalwetenschappelijke discipline die NIET de Universiteit Leiden minor ‘Religion in a Changing World’ (of door Toelatingscommissie erkende equivalent) hebben gevolgd, zijn toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 30 EC die gelijk is aan de minor Religion in a Changing World. Zie de Studiegids voor informatie over de minor Religion in a Changing World. Zie voor de volledige toelatingseisen deze pagina.

2. Pre-master van 60 EC (voor studenten met hbo-diploma)

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) kunnen deelnemen aan de master na afronding van onderstaande pre-master van 60 EC, waarin een bachelor-eindwerkstuk is opgenomen. Deze studenten worden in het bijzonder aangemoedigd om dit traject te volgen. De combinatie van een hbo-tweedegraadsopleiding met aandacht voor christendom en pedagogiek en een universitaire eerstegraadsopleiding op religiewetenschappelijke grondslag met nadruk op de overige religies bereidt docenten optimaal voor om Godsdienst/Levensbeschouwing te geven in het voortgezet onderwijs en op het mbo en hbo.

Studielast: deze pre-master van 60 EC komt overeen met 1 jaar studie in voltijd. De pre-master kan ook in deeltijd gevolgd worden, dan is de nominale studieduur 2 jaar. Let op: je kunt maximaal twee jaar over een pre-master doen; mocht je er langer over doen, dan kan je niet door met de master.

Semester 1 (30 EC): 

  • Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen (5 EC)
  • Ethiek (Filosofie) (5 EC)
  • Keuze uit*: Het Woord gaat voort (5 EC) of Religion in the World (5 EC)
  • Sociology of Religion (5 EC)
  • Introduction to the Study of Islam (5 EC)
  • Keuze uit*: Introduction to Buddhism (5 EC), Introduction to Hindu Religions (5 EC) of Jews and Judaism: An Introduction (5 EC)

Semester 2 (30 EC): 

  • Christendom: de basics (5 EC)
  • Keuze uit*: Psychologie van religie (5 EC) of Antropologie en religie (5 EC)
  • Keuze uit*: New Religions (5 EC), Antieke religies (5 EC) of Global Christianity (5 EC)
  • Scriptie-seminar en Bachelorscriptie Religiewetenschappen (15 EC)

Meer informatie over deze studieonderdelen kun je vinden in de Studiegids.

* Keuze in overleg met studiecoördinator. Let hier bij op: in jaren waarin Het Woord gaat voort wordt aangeboden, is dat vak verplicht. In jaren waarin dat vak niet wordt aangeboden, is Global Christianity verplicht. Studenten volgen altijd slechts één van deze twee vakken.

Voor verdere informatie (zoals het rooster, aanwezigheidsplicht tijdens college, combineren pre-master met een baan en startmomenten) kun je contact opnemen met de studiecoördinator L.E. van Swieten via stuco-ba-religion@hum.leidenuniv.nl.   

Direct naar

>> Toelatingseisen
>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.