Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Pre-master

Studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de Educatieve master Religie en Levensbeschouwing komen mogelijk in aanmerking voor een pre-masterprogramma.

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) kunnen deelnemen aan de master na afronding van onderstaande pre-master van 60 EC, waarin een bachelor-eindwerkstuk is opgenomen.

Deze studenten worden in het bijzonder aangemoedigd om dit traject te volgen. De combinatie van een hbo-tweedegraadsopleiding met aandacht voor christendom en pedagogiek en een universitaire eerstegraadsopleiding op religiewetenschappelijke grondslag met nadruk op de overige religies bereidt docenten optimaal voor om Godsdienst/Levensbeschouwing te geven in het voortgezet onderwijs en op het mbo en hbo.

Studielast: deze pre-master van 60 EC komt overeen met 1 jaar studie in voltijd (40 uur per week). De pre-master kan ook in deeltijd gevolgd worden, dan is de nominale studieduur 2 jaar.

Semester 1 (30 EC): 

  • Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen (5 EC)
  • Ethiek (Filosofie) (5 EC)
  • Keuze uit*: Het Woord gaat voort (5 EC) of Religion in the World (5 EC)
  • Sociology of Religion (5 EC)
  • Introduction to the Study of Islam (5 EC)
  • Keuze uit*: Introduction to Buddhism (5 EC), Introduction to Hindu Religions (5 EC) of Jews and Judaism: An Introduction (5 EC)

Semester 2 (30 EC): 

  • Christendom: de basics (5 EC)
  • Keuze uit*: Psychologie van religie (5 EC) of Antropologie en religie (5 EC)
  • Keuze uit*: New Religions (5 EC), Antieke religies (5 EC) of Global Christianity (5 EC)
  • Scriptie-seminar en Bachelorscriptie Religiewetenschappen (15 EC)

Meer informatie over deze studieonderdelen kun je vinden in de Studiegids.

* Keuze in overleg met studieadviseur (zie contactgegevens hieronder). Let hierbij op: in jaren waarin Het Woord gaat voort wordt aangeboden, is dat vak verplicht. In jaren waarin dit vak niet wordt aangeboden, is Global Christianity verplicht. Studenten volgen altijd slechts één van deze twee vakken.

Studenten met een Nederlandse universitaire bachelor in een geestes- of sociaalwetenschappelijke discipline die NIET de Universiteit Leiden minor ‘Religion in a Changing World’ (of door Toelatingscommissie erkende equivalent) hebben gevolgd, zijn toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 30 EC die gelijk is aan de minor Religion in a Changing World.

Zie de Studiegids voor informatie over de minor Religion in a Changing World.

Studenten die in het bezit zijn van een universitair bachelor diploma anders dan hierboven beschreven en die niet direct toelaatbaar zijn, kunnen deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van maximaal 60 EC. De omvang en samenstelling van dit premasterprogramma verschilt per student en is afhankelijk van de vooropleiding en vakinhoudelijke deficiënties. Het individuele premasterprogramma wordt vastgesteld door de Toelatingscommissie na aanmelding voor de Educatieve master. Studenten kunnen hun vakdeficiënties eventueel alvast laten onderzoeken via het formulier Informatie-aanvraag toelaatbaarheid.

Lees ook de volledige toelatingseisen.

Graag attenderen we je alvast op het volgende: de inhoud van bovengenoemde pre-masters is gericht op vakinhoud Religie en Levensbeschouwing, het onderwijs kan op alle doordeweekse dagen plaats vinden en kent een aanwezigheidsplicht. Je kunt maximaal twee jaar over de pre-master doen; mocht je er langer over doen, dan kan je niet door met de master.

Meer informatie

Voor verdere informatie (zoals het rooster, combineren pre-master met een baan en startmomenten) kun je contact opnemen met de studieadviseur Noortje van Swieten via het e-mailadres stuco-ba-religion@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de pre-master moet je je aanmelden voor master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting Religie en Levensbeschouwing  via de reguliere aanmeldprocedure.Later in het aanmeldproces ontvang je mogelijk aanvullende (aanmeld)instructies.

Direct naar

>> Toelatingseisen
>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.