Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleiding

Contact

Waar kun je meer informatie krijgen?

Studieadviseur

Neem contact op met de studieadviseur voor meer informatie over:

  • de opleiding en opleidingstrajecten;
  • toelatingseisen;
  • stages en invulling praktijkdeel door middel van een baan.

Studieadviseur Lerarenopleiding
Toke Egberts MSc
Telefoon: 071 527 30 09
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl
Telefonisch spreekuur: iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur (met uitzondering van schoolvakanties).

Secretariaat

Neem contact op met het secretariaat voor meer informatie over:

  • algemene informatie;
  • status van je aanmelding;
  • studentenzaken zoals afstuderen en diploma-uitreiking. 

Secretariaat Lerarenopleiding
Telefoon: 071 527 40 15
E-mail: iclonlo@iclon.leidenuniv.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Locatie onderwijsactiviteiten

De meeste onderwijsactiviteiten van de lerarenopleiding vinden plaats in het Pieter de la Courtgebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen).

Post- en bezoekadres

Zie de algemene contactpagina van het ICLON.