Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleiding

Begeleiding en beoordeling praktijk

Voor de begeleider op school zijn de volgende documenten beschikbaar die gebruikt worden bij het beoordelen van het functioneren van studenten in de onderwijspraktijk.

  1. Beoordelingsformulier en instructie
  2. Klasobservatieformulier
  3. Beschrijving beroepsrollen Rubrics
  4. Opdracht student

Deze documenten zijn samengevoegd in dit pakket (pdf).

Voor de beoordeling is ook de studiegids met de rubrics nodig:

De studieonderdelen die betrekking hebben op het functioneren van studenten in de onderwijspraktijk zijn Praktijk 1 (eerste deel van de opleiding) en Praktijk 2 (tweede deel van de opleiding).

Meer informatie over de verschillende studietrajecten die het ICLON aanbiedt, de daaruit voortvloeiende implicaties voor het praktijkdeel en een beknopte instructie voor de BOSsen en vakcoaches is te vinden in de factsheet praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie