Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Begeleiding en beoordeling praktijk

De studieonderdelen die betrekking hebben op het functioneren van studenten in de onderwijspraktijk zijn Praktijk 1 (eerste deel van de opleiding) en Praktijk 2 (tweede deel van de opleiding).

Voor de begeleider op school zijn de volgende documenten beschikbaar die gebruikt worden bij het beoordelen van het functioneren van studenten in de onderwijspraktijk.

  1. Beoordelingsformulier
  2. Klasobservatieformulier
  3. Beschrijving beroepsrollen Rubrics
  4. Opdracht student

Een beschrijving van de vakken is te vinden in de digitale Studiegids van de Universiteit Leiden: Praktijk 1 en Praktijk 2.

Meer informatie over de verschillende opleidingstrajecten die het ICLON aanbiedt, de daaruit voortvloeiende implicaties voor het praktijkdeel en een beknopte instructie voor de BOS’en en vakcoaches is te vinden in de factsheet praktijk.

Samen Opleiden: literatuur in de lerarenopleiding

Hieronder is de literatuur die studenten op het ICLON gebruiken weer gegeven. Begeleiders op school kunnen studenten hiermee gerichter helpen om de link tussen theorie en praktijk te leggen. In de Lerarenopleiding wordt ook gewerkt met readers. Wil je hier gebruik van maken, naam dan contact op met stage@iclon.leidenuniv.nl

In het kader van de algemene vakken ‘Leren en Instructie’ en ‘Supervisie’ (onderdeel van Praktijk) wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van:

  • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2015 (vierde druk), ISBN 9789001873127.
  • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde, Coutinho, 3de druk 2017/2de druk 2013, ISBN 9789046905531.

Voor ‘Vakdidactiek’ en het ‘Vakdidactische verdieping’ wordt literatuur gebruikt die gerelateerd is aan de vakinhoud en gericht is op specifieke vakdidactische modellen. Hierin wordt het Hele Taak Eerst (HTE) model voor Uitdagend Gedifferentieerd Vakonderwijs als algemeen uitgangspunt genomen. Fred Janssen en collega’s hebben voor elk schoolvak een aantal voorbeelden volgens HTE uitgewerkt. 

  • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf.
  • Janssen, F, Hulshof, H., & van Veen, K. (2019). Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een perspectiefgerichte benadering. Leiden / Groningen: UFB. het boek is gratis beschikbaar als pdf  

Bij het vak ‘Pedagogiek’ wordt gebruik gemaakt van de methode Handelingsgericht Werken (HGW) om studenten gericht te leren kijken naar leerlingen. De ontwikkeling van de adolescent staat daarbij centraal.

  • Slot, W., & Aken, M. van. (25e druk, 2013). Psychologie van de adolescentie. Baarn: Thieme Meulenhoff. ISBN 9789006951424.
  • Konig, A.(1995), In gesprek met de leerling. Educatieve Partners / KPC. ISBN 9040200327.

Voor de vakdidactische begeleiding van studenten zijn verschillende begeleidingsvormen en tools weer gegeven in het volgende katern:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.