Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Voorlichtingsactiviteiten

Studievoorlichting van het ICLON en van de universiteit

Online voorlichting

Je bent van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten die voorlopige online plaats zullen vinden. Mocht je je op een eigen gekozen moment willen oriënteren op de mogelijkheden om leraar te worden en op onze opleidingstrajecten, bekijk dan deze webpagina met stap-voor-stap informatie, screencasts en video's.

ICLON voorlichtingsbijeenkomsten

Ieder voor- en najaar organiseert het ICLON voorlichtingsbijeenkomsten over de Master lerarenopleiding, het World Teachers Programme, de Educatieve minor, de Educatieve module en het Zij-instroomtraject. Tijdens de presentatie krijg je informatie over de opleidingstrajecten en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Je kunt je aanmelden voor de online voorlichtingsbijeenkomsten met het aanmeldingsformulier. Een bijeenkomst duurt ongeveer een uur.

Heb je interesse in de tweejarige Educatieve master? Volg dan de live presentatie tijdens de Online Masterweek op vrijdag 6 november. 
Wil je meer weten over de Education specialisation? Dan kun je voor informatie zowel terecht bij de ICLON voorlichtingsbijeenkomst ‘Master lerarenopleiding, Educatieve minor, Educatieve module’ als bij de Online Masterweek

Datum Onderwerp
Maandag 5 oktober 16.00 uur Master lerarenopleiding, Educatieve minor, Educatieve module
Maandag 12 oktober 16.00 uur World Teachers Programme
Dinsdag 13 oktober 16.00 uur Zij-instroomtraject
Donderdag 15 oktober 16.00 uur Master lerarenopleiding, Educatieve minor, Educatieve module
Donderdag 11 februari  16.00 uur Master lerarenopleidng, Educatieve minor, Educatieve module
Dinsdag 16 februari 16.00 uur Zij-instroomtraject
Dinsdag 9 maart 16.00 uur World Teachers Programme
Donderdag 18 maart 16.00 uur Master lerarenopleiding, Educatieve minor, Educatieve module

Meld je aan voor een online voorlichtingsbijeenkomst

Aanmeldingsformulier

ICLON schooloriëntatietraject

Wil je onderzoeken of een loopbaan als docent bij jou past? Neem dan deel aan het schooloriëntatietraject en loop één of een aantal dagdelen mee op een school voor voortgezet onderwijs.

Het ICLON schooloriëntatietraject (inclusief startbijeenkomst) zal in verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus dit najaar (2020) niet doorgaan. Via deze webpagina proberen we jou online te helpen. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om een alternatieve (online) activiteit te organiseren.

Doel en inhoud van het Schooloriëntatietraject 

Om vast te kunnen stellen of het beroep van leraar echt iets voor je is, is het zinvol om naar de school te kijken als werkomgeving. Vandaar dat we je dit schooloriëntatietraject aanbieden. Je kunt een paar dagdelen op een school rondkijken, een aantal mensen interviewen en lessen bijwonen om zo te ervaren hoe het is om voor een klas te staan. Op die manier kun je het beeld dat je hebt van de school aan de werkelijkheid toetsen en eventueel bijstellen.

Doelgroep 

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je meedoen aan het Schooloriëntatietraject: 

 • je voldoet aan de toelatingseisen voor de Lerarenopleiding; 
 • je overweegt een loopbaan in het voortgezet onderwijs;  
 • je bent bereid om de verschillende onderdelen van het traject uit te voeren.

Inhoud 

Het Schooloriëntatietraject verloopt als volgt:

 1. Je meldt je aan voor de introductiebijeenkomst op maandag 23 maart 2020 met het online aanmeldingsformulier.
 2. Het traject begint met de introductiebijeenkomst op maandag 23 maart 2020 van 16.00 tot 18.00 uur in zaal 1A25 van het Pieter de la Courtgebouw.
 3. Vervolgens ga je twee of drie dagdelen naar een door het ICLON toegewezen school voor voortgezet onderwijs. Je kunt daar activiteiten ondernemen zoals: 
  1. lessen bijwonen; 
  2. jezelf voorstellen aan een klas (en mogelijk een deel van een les geven); 
  3. gesprekken voeren met diverse mensen: docenten, leerlingen, management, conciërge; 
  4. rondkijken in het informele circuit, zoals in de aula en docentenkamer en bijvoorbeeld meelopen met een pauzesurveillance, et cetera. 
 4. Na afloop van dit bezoek vul je de resterende onderdelen van de vragenlijst in (C, D en E) en stuur je de ingevulde vragenlijst naar het ICLON. 
 5. Tijdens een individueel gesprek met een docent van de lerarenopleiding bespreek je je ervaringen en overwegingen.

Voor meer informatie kun je mailen naar iclbalievo@iclon.leidenuniv.nl
Houd rekening met de aanmelddeadlines voor de Lerarenopleiding, meld je eventueel vast voordat je het Schooloriëntatietraject hebt afgerond.

Studievoorlichting Universiteit Leiden

Masterweek/Masterdag

Het ICLON geeft ook voorlichting over de lerarenopleiding tijdens de Masterweek van de Universiteit Leiden. Normaal gesproken zijn we aanwezig op de locatie van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen. In november 2020 zal de Masterweek echter geheel online plaatsvinden. 

Minorenmarkt

De meeste faculteiten van de Universiteit Leiden organiseren hun eigen Minorenmarkt. Het ICLON geeft voorlichting over de Educatieve minor tijdens de Minorenmarkt de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (in maart, tegelijk met de Masterdag) en de Faculteit der Geesteswetenschappen (in april).

Open dag voor scholieren

Wil je weten welke studies je kunt kiezen om leraar te worden? We vertellen het je graag tijdens de Open Dagen van de Universiteit Leiden. Je kunt de stand van het ICLON vinden bij de informatiemarkt in de Pieterskerskerk. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vinden de Open Dagen in oktober 2020 geheel online plaats.

Loopbaanoriëntatie en carrière-evenementen voor studenten van de Universiteit Leiden

Bètabanenmarkt

De Bètabanenmarkt is een carrière-evenement voor studenten van de Universiteit Leiden dat plaatsvindt in maart. Kom langs bij de ICLON-stand voor informatie over de Lerarenopleiding en een loopbaan in het voortgezet onderwijs.

Keuzevakken voor bachelorstudenten van de Universiteit Leiden ter oriëntatie op het docentschap

Oriëntatie op onderwijs

Dit is een keuzevak van 6 EC voor studenten van de bacheloropleidingen Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde. Zie voor meer informatie de Studiegids.

Excellentie voor de klas

Dit vak van 5 EC is toegankelijk voor tweede- en derdejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science. Zie voor meer informatie de Studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.