Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleiding

Voorlichtingsactiviteiten

Studievoorlichting van het ICLON en van de universteit

Voorlichtingsbijeenkomsten van het ICLON

Ieder voor- en najaar organiseert het ICLON voorlichtingsbijeenkomsten over de Master lerarenopleiding, het World Teachers Programme, de Educatieve minor/module en het Zij-instroomtraject.

Tijdens de presentatie krijg je informatie over de opleidingstrajecten en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst is niet nodig. 

Donderdag 22 februari 2018, 15.50-17.00 uur
• Lerarenopleiding en varianten, Educatieve minor/module, Zij-instroomtraject
   Zaal: volgt
• World Teachers Programme
   Zaal: volgt

Dinsdag 6 maart 2018, 15.50-17.00 uur
 Lerarenopleiding en varianten, Educatieve minor/module
   Zaal: volgt
 World Teachers Programme
   Zaal: volgt
• Zij-instroomtraject
   Zaal: volgt

Locatie 
Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

Masterdag

Het ICLON geeft ook voorlichting over de lerarenopleiding tijdens de Masterdag van de Universiteit Leiden. We zijn aanwezig op de locatie van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Schooloriëntatietraject

Als je geen recent beeld hebt van het voortgezet onderwijs, kun je deelnemen aan het  Schooloriëntatietraject voor een korte oriëntatie op het beroep van docent.

Doel en inhoud van het Schooloriëntatietraject 

Om vast te kunnen stellen of het beroep van leraar echt iets voor je is, is het zinvol om naar de school te kijken als werkomgeving. Vandaar dat we je dit schooloriëntatietraject aanbieden. Je kunt een paar dagdelen op een school rondkijken, een aantal mensen interviewen en lessen bijwonen om zo te ervaren hoe het is om voor een klas te staan. Op die manier kun je het beeld dat je hebt van de school aan de werkelijkheid toetsen en eventueel bijstellen.

Doelgroep 

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je meedoen aan het Schooloriëntatietraject: 

 • je voldoet aan de toelatingseisen voor de Lerarenopleiding; 
 • je overweegt een loopbaan in het voortgezet onderwijs;  
 • je bent bereid om de verschillende onderdelen van het traject uit te voeren.

Inhoud 

Het Schooloriëntatietraject verloopt als volgt:

 1. Je meldt je aan voor de introductiebijeenkomst op het ICLON. Je beantwoordt een aantal vragen (deel A en B van de vragenlijst) over je opleiding en werkervaringen en je beeld van het beroep van leraar. 
 2. Vervolgens ga je twee of drie dagdelen naar een door het ICLON toegewezen school voor voortgezet onderwijs. Je kunt daar activiteiten ondernemen zoals: 
  1. lessen bijwonen; 
  2. jezelf voorstellen aan een klas (en mogelijk een deel van een les geven); 
  3. gesprekken voeren met diverse mensen: docenten, leerlingen, management, conciërge; 
  4. rondkijken in het informele circuit, zoals in de aula en docentenkamer en bijvoorbeeld meelopen met een pauzesurveillance, et cetera. 
 3. Na afloop van dit bezoek vul je de resterende onderdelen van de vragenlijst in (C, D en E) en stuur je de ingevulde vragenlijst naar het ICLON. 
 4. Tijdens een individueel gesprek met een docent van de lerarenopleiding bespreek je je ervaringen en overwegingen.

Datum introductiebijeenkomst

Het Schooloriëntatietraject begint met de introductiebijeenkomst. De datum van de eerstvolgende introductiebijeenkomst zal hier gepubliceerd worden zodra deze bekend is. 

Aanmelding: meld je aan voor de bijeenkomst door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Zodra de datum van de introductiebijeenkomst bekend is, zal het aanmeldingsformulier hier gepubliceerd worden. 

Voor meer informatie kun je mailen naar iclonlo@iclon.leidenuniv.nl . 

Houd rekening met de aanmelddeadlines voor de Lerarenopleiding, meld je eventueel vast voordat je het Schooloriëntatietraject hebt afgerond.