Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Voorlichtingsactiviteiten

Studievoorlichting van het ICLON en van de universiteit

Online voorlichting

Je bent van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten die voorlopige online plaats zullen vinden. Mocht je je op een eigen gekozen moment willen oriënteren op de mogelijkheden om leraar te worden en op onze opleidingstrajecten, bekijk dan deze webpagina met stap-voor-stap informatie, screencasts en video's.

ICLON voorlichtingsbijeenkomsten

Ieder voor- en najaar organiseert het ICLON voorlichtingsbijeenkomsten over de Master lerarenopleiding, het World Teachers Programme, de Educatieve minor, de Educatieve module en het Zij-instroomtraject. Tijdens de presentatie krijg je informatie over de opleidingstrajecten en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Een bijeenkomst duurt ongeveer een uur.

Meld je aan voor een online voorlichtingsbijeenkomst

Je kunt je aanmelden voor de online voorlichtingsbijeenkomsten met het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier
Datum Onderwerp
Maandag 15 februari 16.00 uur Overzicht alle opleidingstrajecten en informatie over Master lerarenopleiding, Educatieve minor, Educatieve module, Education specialisation
Dinsdag 2 maart 17.00 uur Zij-instroomtraject*
8 t/m 12 maart Lerarenopleiding (tweede master, 60 EC), tweejarige Educatieve master (120 EC) en Science and Education**
Donderdag 8 april 16.00 uur Overzicht alle opleidingstrajecten en informatie over Master lerarenopleiding, Educatieve minor, Educatieve module, Education specialisation
Maandag 12 april 16.00 uur World Teachers Programme

* Advies: lees voor aanvang van de voorlichtingsbijeenkomst over het Zij-instroomtraject de informatie op onze website door.
** Tijdens de Online Masterweek van de Universiteit Leiden (8 tot en met 12 maart 2021) verzorgt het ICLON ook specifieke presentaties over de Lerarenopleiding (tweede master, 60 EC), tweejarige Educatieve master (120 EC) en Science and Education (Education specialisation). Voor meer informatie en aanmelden zie: website Masterweek.

ICLON schooloriëntatietraject

Wil je onderzoeken of een loopbaan als docent bij jou past? Neem dan deel aan het schooloriëntatietraject en loop één of een aantal dagdelen mee op een school voor voortgezet onderwijs.

Het ICLON schooloriëntatietraject (inclusief startbijeenkomst) zal in verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus dit voorjaar (2021) niet doorgaan. Via deze webpagina proberen we jou online te helpen. 

Doel en inhoud van het Schooloriëntatietraject 

Om vast te kunnen stellen of het beroep van leraar echt iets voor je is, is het zinvol om naar de school te kijken als werkomgeving. Vandaar dat we je dit schooloriëntatietraject aanbieden. Je kunt een paar dagdelen op een school rondkijken, een aantal mensen interviewen en lessen bijwonen om zo te ervaren hoe het is om voor een klas te staan. Op die manier kun je het beeld dat je hebt van de school aan de werkelijkheid toetsen en eventueel bijstellen.

Doelgroep 

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je meedoen aan het Schooloriëntatietraject: 

 • je voldoet aan de toelatingseisen voor de Lerarenopleiding; 
 • je overweegt een loopbaan in het voortgezet onderwijs;  
 • je bent bereid om de verschillende onderdelen van het traject uit te voeren.

Inhoud 

Het Schooloriëntatietraject verloopt als volgt:

 1. Je meldt je aan voor de introductiebijeenkomst met het online aanmeldingsformulier (nu niet mogeglijk)
 2. Het traject begint met een introductiebijeenkomst
 3. Vervolgens ga je twee of drie dagdelen naar een door het ICLON toegewezen school voor voortgezet onderwijs. Je kunt daar activiteiten ondernemen zoals: 
  1. lessen bijwonen; 
  2. jezelf voorstellen aan een klas (en mogelijk een deel van een les geven); 
  3. gesprekken voeren met diverse mensen: docenten, leerlingen, management, conciërge; 
  4. rondkijken in het informele circuit, zoals in de aula en docentenkamer en bijvoorbeeld meelopen met een pauzesurveillance, et cetera. 
 4. Na afloop van dit bezoek vul je de resterende onderdelen van de vragenlijst in (C, D en E) en stuur je de ingevulde vragenlijst naar het ICLON. 
 5. Tijdens een individueel gesprek met een docent van de lerarenopleiding bespreek je je ervaringen en overwegingen.

Voor meer informatie kun je mailen naar iclbalievo@iclon.leidenuniv.nl
Houd rekening met de aanmelddeadlines voor de Lerarenopleiding, meld je eventueel vast voordat je het Schooloriëntatietraject hebt afgerond.

Studievoorlichting Universiteit Leiden

Masterweek/Masterdag

Het ICLON geeft ook voorlichting over de lerarenopleiding tijdens de Masterweek van de Universiteit Leiden. Normaal gesproken zijn we aanwezig op de locatie van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen. In maart 2021 zal de Masterweek echter nog geheel online plaatsvinden. 

Minorenmarkt

De meeste faculteiten van de Universiteit Leiden organiseren hun eigen Minorenmarkt. Het ICLON geeft voorlichting over de Educatieve minor tijdens de Minorenmarkt de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (in maart, tegelijk met de Masterdag) en de Faculteit der Geesteswetenschappen (in april).

Open dag voor scholieren

Wil je weten welke studies je kunt kiezen om leraar te worden? We vertellen het je graag tijdens de Open Dagen van de Universiteit Leiden. Je kunt de stand van het ICLON vinden bij de informatiemarkt in de Pieterskerskerk. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vinden de Open Dagen in februari 2021 nog geheel online plaats.

Loopbaanoriëntatie en carrière-evenementen voor studenten van de Universiteit Leiden

Bètabanenmarkt

De Bètabanenmarkt is een carrière-evenement voor studenten van de Universiteit Leiden dat plaatsvindt in maart. Kom langs bij de ICLON-stand voor informatie over de Lerarenopleiding en een loopbaan in het voortgezet onderwijs.

Keuzevakken voor bachelorstudenten van de Universiteit Leiden ter oriëntatie op het docentschap

Oriëntatie op onderwijs

Dit is een keuzevak van 6 EC voor studenten van de bacheloropleidingen Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde. Zie voor meer informatie de Studiegids.

Excellentie voor de klas

Dit vak van 5 EC is toegankelijk voor tweede- en derdejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science. Zie voor meer informatie de Studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.