Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Duits (MA) (120EC)

Pre-master

Studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de Educatieve master Duits komen mogelijk in aanmerking voor een pre-masterprogramma.

Met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Duits (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master German Literature and Culture van 60 EC waarin een bachelor-eindwerkstuk is opgenomen.

Informatie over de pre-master German Literature and Culture is te vinden in de Studiegids.

Studenten die in het bezit zijn van een universitair bachelordiploma maar niet direct toelaatbaar zijn, kunnen mogelijk deelnemen aan  de tweejarige Educatieve master na afronding van een pre-master. Zie de toelatingseisen op deze pagina.       

De omvang en samenstelling van dit premasterprogramma verschilt per student en is afhankelijk van de vooropleiding en vakinhoudelijke deficiënties. Het individuele premasterprogramma wordt vastgesteld door de Toelatingscommissie na aanmelding voor de Educatieve master. Studenten kunnen hun vakdeficiënties eventueel alvast laten onderzoeken via het formulier Informatie-aanvraag toelaatbaarheid.

Graag attenderen we je alvast op het volgende: de inhoud van de pre-master is gericht op vakinhoud Duits, het onderwijs kan op alle doordeweekse dagen plaats vinden en kent een aanwezigheidsplicht. We adviseren studenten om de pre-master in één jaar af te ronden. Je kunt maximaal twee jaar over de pre-master doen; mocht je er langer over doen, dan kan je niet door met de master.

Meer informatie

Voor verdere informatie (zoals het rooster, combineren pre-master met een baan en startmomenten) kun je contact opnemen met de studieadviseur Rosa van Straten via het e-mailadres stucoduits@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de pre-master moet je je aanmelden voor master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, afstudeerrichting Duits via de reguliere aanmeldprocedure. Later in het aanmeldproces ontvang je mogelijk aanvullende (aanmeld)instructies.

Direct naar

>> Toelatingseisen
>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.