Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen met antwoorden in drie verschillende categorieën: informatie over de opleiding, aanmelden en praktijkdeel van de opleiding.

Informatie over de Lerarenopleiding

De master Leraar VHO (Lerarenopleiding) heeft een studiebelasting van 60 EC, dit komt overeen met 1 jaar studie in voltijd.
Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON (in 2021-2022 is er ook op één vrijdag onderwijs ingeroosterd). Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdag beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut.
Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding. Studenten zijn gemiddeld 3 dagen per week op hun (stage)school. Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera. Het is dus echt een fulltime studie.

Tip: bekijk ook onze screencast over de opzet van de Lerarenopleiding (voltijd/deeltijd).

Voor de Master Leraar VHO (Lerarenopleiding) geldt: de nominale studieduur van de deeltijdopleiding is twee jaar. Het programma omvat 30 EC per jaar (60 EC in totaal). Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut.

Daarnaast loopt het praktijkdeel van de opleiding. Studenten van de deeltijdopleiding zijn gemiddeld 1 tot 2 dagen per week op hun (stage)school. Voor deze dagen ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf op school heeft. Die kunnen fluctueren en zijn dus vrijwel zeker over meerdere dagdelen (overdag) verdeeld.
Tevens besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera. Voor meer informatie over de deeltijdopleiding: neem contact op met de studieadviseur.

Let op: de deeltijdopleiding start alleen in augustus/september (niet in januari/februari).

Tip: bekijk ook onze screencast over de opzet van de Lerarenopleiding (voltijd/deeltijd).

Alleen als je je baan heel flexibel kunt indelen, kun je de lerarenopleiding doen naast een baan buiten het onderwijs. Voor het praktijkgedeelte van de opleiding ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf op school heeft. Die kunnen fluctueren en zijn vrijwel zeker over meerdere dagdelen verdeeld. Lees meer bij de informatie over het praktijkdeel van de opleiding. Zie ook de vraag hierboven: ‘Wat is de studiebelasting van de Lerarenopleiding in deeltijd?’

Zie opleidingstrajecten voor afgestudeerden hbo. Heb je tijdens je universitaire bachelor een Educatieve minor afgerond, kijk dan op deze pagina voor jouw mogelijkheden.

De studiekosten, inclusief het collegegeld, verschillen per opleidingstraject. Voor de master Leraar VHO (Lerarenopleiding) aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld.

Er zijn diverse financiële ondersteuningsregelingen specifiek voor studenten die van plan zijn om leraar in het voortgezet onderwijs te worden. Voorbeelden hiervan zijn: een jaar extra studiefinanciering en een tegemoetkoming in de studiekosten voor deeltijdstudenten. Of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming, hangt af van jouw persoonlijke situatie en het opleidingstraject dat je gaat doen. 

Informatie over tegemoetkoming en subsidies voor leraren  staat vermeld op de website van DUO. Wij zouden je willen adviseren deze informatie goed door te lezen om te kijken wat op jou van toepassing is. Vul ook de rekenhulp leraren in om snel een indicatie te krijgen van de regelingen die mogelijk op jouw van toepassing zijn. 

Op de website Onderwijsloket vind je een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden voor het financieren van een lerarenopleiding. 

Aanmelden Lerarenopleiding

Aanmelden na de deadline is mogelijk. We kunnen echter niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de opleiding. Plaatsing van studenten gebeurt op volgorde van binnenkomst van de complete aanmelding.

De aanmeldprocedure verschilt per opleidingstraject:

De Toelatingscommissie van het ICLON neemt alleen complete aanmeldingen in behandeling. Het is dus belangrijk dat je controleert of jouw aanmelding compleet is. 

Voor een aanmelding bij de Master Leraar VHO (inclusief World Teachers Programme) of tweejarige Educatieve master, moet je de volgende drie stappen hebben doorlopen:

  1. Aangemeld in Studielink
  2. Toelatingsverzoek ingediend via het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden 
  3. Aanvullende informatie aangeleverd via een digitaal formulier vanuit het ICLON

Volg de status van je aanvraag in het online toelatingsportaal. Het ICLON probeert je binnen 4 tot 6 weken na ontvangst van jouw toelatingsverzoek te informeren over je toelaatbaarheid en de eventuele hieraan verbonden voorwaarden.

Voor een aanmelding bij de Education specialisation, het Zij-instroomtraject, de Educatieve minor of Educatieve module: vul het aanmeldformulier zo compleet mogelijk in en zorg ervoor dat de gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. 

Ja, je kunt je vast aanmelden voor de Master Leraar VHO (Lerarenopleiding) als je nog geen masterdiploma hebt. Je master moet wel afgerond zijn voordat je met de Lerarenopleiding kunt starten.

Ja, je kunt je vast aanmelden voor de Master Leraar VHO (Lerarenopleiding) als je het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) nog niet gedaan hebt. Je taaltoets moet wel behaald zijn voordat je met de Lerarenopleiding kunt starten.

Als je nog geen bericht hebt gehad van Admissions Office dat je documenten naar het ICLON zijn doorgestuurd, neem dan contact op met het Frontoffice Studentenzaken
Als je wel al bericht hebt gehad dat de documenten zijn doorgestuurd naar het ICLON, dan is jouw aanmelding in behandeling bij de toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie komt maandelijks bijeen. Heb binnen 5 (werk)weken na het doorsturen van je dossier niets meer gehoord, neem dan contact op met het secretariaat via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl

Als je alle vereiste documenten hebt aangeleverd en daarna 5 (werk)weken niets meer hebt gehoord, neem dan contact op met het secretariaat via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl.

Praktijkdeel van de Lerarenopleiding

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet. Zie voor de voorwaarden: Praktijkdeel van de opleiding, Invulling door middel van een baan.

Je loopt stage op een school voor voortgezet onderwijs in Nederland. De stageplaats wordt door het ICLON geregeld en vindt over het algemeen plaats op een opleidingsschool in de regio Midden. Eventueel kun je, onder strikte voorwaarden, zelf een stageplaats voordragen. Zie voor meer informatie zoals de reistijd en voorwaarden voor het voordragen van een stageplaats de pagina Praktijkdeel van de opleiding.

Nee, het ICLON regelt de stageplaats. Je kunt eventueel zelf een stageplaats voordragen, lees de strikte voorwaarden.  

Vanuit het ICLON wordt geen stagevergoeding aangeboden. Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.