Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Bul opnieuw aanvragen

Een bul of diploma is een waardevol document dat slechts één keer wordt verstrekt door de universiteit. Indien een persoon zijn bul kwijtraakt, kan de universiteit alleen een gewaarmerkte kopie van de betreffende pagina in het examenboek verstrekken als vervanging.

Iemand die zijn doctoraal- of kandidaatsbul kwijt is kan alleen een verklaring ontvangen van de pedel, met uitzondering van de faculteiten Rechten en Geneeskunde. Alumni van laatstgenoemde faculteiten dienen hiervoor contact op te nemen met de betreffende faculteit.  

Voor verklaringen van promoties/PHD's van alle faculteiten kan men terecht bij het Bureau Pedel.

Voor bachelor- en masterdiploma’s en cijferlijsten moet men bij de onderwijsadministratie van de opleiding zelf zijn. 

Contactgegevens Bureau Pedel

Academiegebouw 
Rapenburg 73 
2311 GJ Leiden 
tel: 071- 527 7211 
e-mail:pedel@bb.leidenuniv.nl

Contactgegevens Faculteiten

Archeologie 

Governance and Global Affairs

Geneeskunde/LUMC

Sociale Wetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Geesteswetenschappen (voormalige faculteiten Letteren, Godgeleerdheid, Kunsten en Wijsbegeerte)