Universiteit Leiden

nl en

Publicaties

Wilt u meer weten over de Universiteit Leiden? Lees onze publicaties online of vraag ze aan.

Corporate brochures

Wat gebeurt er allemaal binnen onze universiteit? Waar zijn wij trots op? Wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers? U leest het in onze publicaties voor een breed publiek.

Over ons

De belangrijkste feiten en cijfers over de Leidse universiteit. Bekijk Over ons 2024 online. Wilt u Over ons 2024 liever op papier? Vraag het boekje gratis aan.

Jaarverslagen en andere beleidsdocumenten

Onze beleidsdocumenten geven inzicht in ons beleid, onze financiën, onze impact en onze ambities voor de toekomst.

Jaarverslagen

In haar Jaarverslag rapporteert de Universiteit Leiden over onderwijs, onderzoek, innovatie, kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën.

In het Duurzaamheidsverslag blikt de universiteit terug op de manier waarop ze duurzaamheid en het bewustzijn daarvan bij studenten en medewerkers heeft bevorderd, en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Strategisch plan 'Vernieuwen en verbinden'

In ons strategisch plan Vernieuwen en verbinden – 2022-2027 kiezen we voor het verstevigen van verbindingen: tussen wetenschapsgebieden, met de samenleving en binnen onze universitaire gemeenschap.

Vernieuwen en verbinden

Strategie Campus Den Haag 2020-2030

De Universiteit Leiden is één universiteit in twee steden: Leiden én Den Haag. Op die manier combineren we het beste van twee werelden, en profiteren we optimaal van de vele mogelijkheden voor uitwisseling en verbreding. Voor de periode 2020-2030 is een strategie vastgesteld en een uitvoeringsagenda waarin voor twee jaar de prioriteiten zijn bepaad. Een overzicht op hoofdlijnen van de strategie vindt u in de brochure Campus Den Haag.

Samenwerkingsovereenkomst Leiden 2017-2021

Begin juli 2017 hebben de Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Hogeschool Leiden en gemeente Leiden een Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 gesloten. Hierin zijn vijftien concrete projecten op genomen om Leiden als kennisstad verder te ontwikkelen. 

Begroting

De meerjarenbegroting geeft de ontwikkeling weer van het financiële beeld in de komende jaren en verwoordt de beleidsmatige ontwikkelingen en uitgangspunten, die voor de toekomst van de universiteit van belang zijn.

Download de meerjarenbegroting (pdf) voor:

Zo wordt het geld binnen de universiteit verdeeld

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Kadernota

De Kadernota geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus. 

Download de Kadernota (pdf) voor:

Studie naar economische impact Universiteit Leiden en LUMC

In 2012 lieten de Universiteit Leiden en het LUMC door BiGGAR Economics een studie doen naar hun economische impact. Conclusie: elke geïnvesteerde euro levert bijna 4 euro op en elke baan aan de universiteit of het LUMC zorgt voor 3,6 extra banen.

Economic Impact to Leiden University and Leiden University Medical Center

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.