Universiteit Leiden

nl en

Deadlines voor aanmelden

Nu je weet wat de toelatingsvoorwaarden zijn van jouw bachelor is het tijd om de aanmelddeadlines te checken.

Aanmelddeadlines voor start in september

Alle bacheloropleidingen starten in september. In onderstaande tabel staan de deadlines voor het aanmelden voor een bacheloropleiding. Voor de meeste opleidingen geldt de aanmelddeadline van 1 mei voor studiekiezers uit Nederland.

Bacheloropleidingen

Deadline

Colloquium Doctum toelatingsprocedure 

15 oktober 

Bacheloropleidingen met een numerus fixus

15 januari

Niet-EU studenten én EU-studenten die in aanmerking willen komen voor huisvesting via Universiteit Leiden.

1 april

Bacheloropleidingen met een verplichte matching
(Bio-Farmaceutische Wetenschappen, International Relations and Organisations, NatuurkundePsychologieSecurity Studies en Sterrenkunde)

 

1 mei
(‘early bird deadline’ is 15 januari)

 

EU-studenten die niet in aanmerking willen komen voor huisvesting via Universiteit Leiden en die zich niet aanmelden voor een studie waarvoor numerus fixus of verplichte matching geldt.

15 juni

 

Leiden University College The Hague

1 januari (early bird deadline)
1 april (reguliere deadline)


Let op! Niet alle bacheloropleidingen hebben dezelfde aanmelddeadline. Raadpleeg daarom altijd de opleidingsbeschrijving voor specifieke informatie.

Meld je op tijd aan!

  • Mocht je een verzoek tot toelating moeten indienen, dan adviseren we je om een week voor de deadline te starten met je aanmelden in Studielink. Na deze eerste stap van je aanmelding in Studielink ontvang je binnen enkele dagen een mail met de login gegevens voor het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis). Hou hier rekening mee en wacht niet tot het laatste moment.
  • Zorg ervoor dat jouw verzoek tot toelating compleet is voor de deadline. Als jouw verzoek incompleet is, kan je verzoek niet (meer) in behandeling worden genomen.
  • We adviseren je om je toelatingsverzoek zo vroeg mogelijk in te dienen. De Universiteit Leiden kan je namelijk nog een taaltoets of aanvullend examen opleggen, of vragen om aanvullende informatie om je toelatingsverzoek beter te kunnen beoordelen.
  • Als je op het laatste moment je toelatingsverzoek indient loop je het risico dat je andere deadlines mist, bijvoorbeeld voor huisvesting (indien van toepassing).
  • Toelatingsverzoeken die te laat zijn ingediend neemt de Universiteit Leiden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nog in behandeling.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden