Universiteit Leiden

nl en

Sterrenkunde (BSc)

Verplichte Matching

Voor Sterrenkunde is de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure voor studenten met een Nederlandse vooropleiding.

Wat is de Verplichte Matching?

Tijdens de matching volg je studieactiviteiten en maak je kennis met de studie. Door deze matchingsactiviteit krijg je een goede indruk of de opleiding bij je past vóórdat je aan je studie begint. Sluit de focus en het niveau van de opleiding aan bij jouw interesses en capaciteiten? Wat verwacht de opleiding van jou? Op basis van je ervaring tijdens de matchingsactiviteit en de feedback die je krijgt na je deelname, beslis je zelf of je definitief start met de opleiding.

Wat moet ik doen om deel te nemen?

 • Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je een automatische ontvangstbevestiging van de universiteit met daarin de inloggegevens van je ULCN account. Activeer meteen je ULCN account! Alleen dan word je automatisch uitgenodigd voor de Verplichte Matching. Mocht je problemen ondervinden bij de aanmelding in Studielink of het activeren van je account, neem dan contact op met Frontoffice Studentenzaken de infobalie van Plexus (T: 071-5278011) of de ISSC Helpdesk.
 • Na je aanmelding in Studielink ontvang je ook een tweede e-mail met daarin informatie over je deelname aan de Verplichte Matching. Dit bericht wordt verstuurd vanaf februari 2024. Heb je, vanaf februari, twee weken na je inschrijving in Studielink nog geen bericht ontvangen over de Verplichte Matching? Neem dan contact op met de opleiding.

De Verplichte Matching is bij Sterrenkunde een verplicht sluitstuk van de studiekeuze. De opleiding is van mening dat je bij het maken van je studiekeuze rekening houdt met wanneer de matching plaatsvindt. Aangezien de matchingsactiviteit online plaatsvindt is het hebben van een internetverbinding voldoende om de matching af te kunnen ronden.

Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die je belemmeren bij het deelnemen aan de matchingsactiviteit, neem dan zo snel mogelijk contact op met de opleiding. De opleiding beoordeelt of het een geldige reden betreft. Alleen voor deze studenten is er eind augustus een laatste mogelijkheid om te kunnen voldoen aan de matchingsvoorwaarde.

Heb je je aangemeld voor de opleiding en ben je uitgenodigd voor de Verplichte Matching, maar wil je toch niet meedoen? Meld je dan tijdig af bij de opleiding

Programma Verplichte Matching

Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je een automatische ontvangstbevestiging van de universiteit met daarin de inloggegevens van je ULCN-account. Dit ULCN account moet je eerst activeren. Doe dit direct nadat je de inloggegevens van de universiteit hebt ontvangen! Hierna ontvang je een uitnodiging voor de Verplichte Matching met een link naar de online omgeving waarin de matchingsactiviteit wordt aangeboden. Test zo snel mogelijk of je kunt inloggen, zodat de opleiding je in geval van inlogproblemen tijdig kan helpen.

Voor de Early Bird editie moet het account voor 1 april 2024 getest zijn, voor de Tweede editie moet het account voor 29 mei 2024 getest zijn. Als je je account niet op tijd hebt getest, kun je niet deelnemen aan de matchingsactiviteit.

De online matchingsactiviteit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Je schrijft een motivatiebrief.
 • Je levert een cijferlijst in van je vwo- of huidige opleiding.
 • Je beantwoordt vragen over je onderwijsachtergrond en je verwachtingen van de studie.
 • Je volgt een online sterrenkunde college en maakt hierover opdrachten. De opdrachten zijn representatief voor stof die in het eerste jaar van de opleiding Sterrenkunde aan bod komt.
 • Je volgt een online wiskunde college en maakt bijbehorende opgaven. Wiskunde is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sterrenkunde.
 • Je maakt een wiskundetoets. Bij de start van de opleiding Sterrenkunde wordt van studenten verwacht dat ze op het niveau zijn van de wiskundetoets.

De tijdsbesteding van de online matchingsactiviteit is ongeveer 5,5 uur en de activiteit moet binnen een tijdsperiode van 5 dagen voltooid worden. Binnen deze 5 dagen kun je zelf bepalen wanneer je aan de activiteit werkt. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk in te loggen. Houd hier dus rekening mee in je planning! 

 • De online matchingsactiviteit is voor de Early Bird editie beschikbaar van 4 april t/m 8 april 2024.
 • De online matchingsactiviteit is voor de Tweede editie beschikbaar van 6 juni t/m 10 juni 2024.

Deelgenomen aan de matchingsactiviteit: en dan?

Na de online matchingsactiviteit ontvang je binnen 5 werkdagen een persoonlijke terugkoppeling, die een van de volgende uitkomsten kan hebben:

 • Er is sprake van een match. Je hebt de Verplichte Matching nu afgerond.
 • Er is sprake van twijfel of Sterrenkunde wel de juiste studie voor jou is. Je krijgt het advies om nog eens goed na te denken of de opleiding Sterrenkunde wel de goede keuze is. Je hebt de Verplichte Matching nu afgerond.
 • De opleiding schat in dat Sterrenkunde niet de juiste studie voor jou is. Je krijgt een afspraak met de studieadviseur of een docent van de opleiding Sterrenkunde die zal toelichten waarom je wordt aangeraden een andere studiekeuze te maken.

Als de opleiding inschat dat de opleiding Sterrenkunde niet de juiste studie voor jou is, krijg je een afspraak met de studieadviseur of een docent die deze inschatting zal toelichten. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, is dit contactmoment met de studieadviseur of docent een verplicht onderdeel van de matching. Als je hier niet aan deelneemt kun je je inschrijving niet afronden. 

 • Voor de Early Bird editie worden deze afspraken gepland in de periode van 15 april t/m 26 april 2024.
 • Voor de Tweede editie worden deze afspraken gepland in de periode van 17 juni t/m 28 juni 2024.

Eventueel kan je afspraak met de studieadviseur of docent online gehouden worden.

Na de Verplichte Matching: inschrijving afronden

Wanneer je alle onderdelen van de matchingsactiviteit binnen de gestelde periode hebt doorlopen, het eventuele contactmoment met de studieadviseur of docent heeft plaatsgevonden en je aan de reguliere ingangseisen van de opleiding voldoet, zal je inschrijvingsverzoek voor de opleiding Sterrenkunde succesvol worden afgerond. 

Op basis van je eigen ervaringen en de terugkoppeling van de opleiding kun je zelf een goede en weloverwogen definitieve studiekeuze maken. Voor vragen over de Verplichte Matching neem je contact op met de opleiding via matchingster@strw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.