Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Verplichte Matching

Voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen is het afronden van de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van inschrijving. Wanneer je Verplichte Matching niet afrondt, zal je in september dus ook niet kunnen starten met BFW.

Wat is Verplichte Matching?

Tijdens de matching volg je studieactiviteiten en maak je kennis met de studie. Door deze matchingsactiviteit krijg je een goede indruk of de opleiding bij je past vóórdat je aan je studie begint. Sluit de focus en het niveau van de opleiding aan bij jouw interesses en capaciteiten? Wat verwacht de opleiding van jou? Op basis van je ervaring tijdens de matchingsactiviteit en de feedback die je krijgt na je deelname, beslis je zelf of je definitief start met de opleiding. 

Er zijn twee edities van Verplichte Matching: de Early Bird (voor studenten die zich tot 15 januari in studielink aanmelden voor BFW) en de Tweede editie (voor studenten die zich tot 1 mei in studielink hebben aangemeld voor BFW, plus de studenten die niet hebben deelgenomen aan de Early Bird editie). We raden je aan deel te nemen aan de Early Bird editie zodat je voldoende tijd hebt om de ontvangen feedback mee te nemen in je studiekeuze.

Hoe meld je je aan?

  • Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je een automatische ontvangstbevestiging van de universiteit met daarin de inloggegevens van je ULCN account. Activeer meteen je ULCN account! Alleen dan zal je automatisch worden uitgenodigd voor deelname aan Verplichte Matching. Mocht je problemen ondervinden bij de aanmelding in Studielink of het activeren van je account, neem dan contact op met Frontoffice Studentenzaken de infobalie van Plexus (T: 071-5278011) of de ISSC Helpdesk.
  • Na je aanmelding in Studielink ontvang je van de opleiding een e-mail met daarin informatie over je deelname aan de Verplichte Matching. Heb je na je inschrijving in Studielink, en twee weken voor de start van de Verplichte Matching, nog geen bericht van de opleiding ontvangen? Neem dan contact op met de opleiding.

Mocht je problemen ondervinden met je deelname aan Verplichte Matching, neem dan direct contact op met de opleiding. Meld een probleem altijd vóór de start van Verplichte Matching.

BFW gaat er vanuit dat een aspirant-student serieus nadenkt over zijn/haar studiekeuze. Verplichte Matching is verplichte sluitstuk van die studiekeuze. BFW is daarom van mening dat je bij het plannen van een reis rekening kunt houden met wanneer matching plaatsvindt (de data staan om die reden in oktober al op de website vermeld). Bovendien wordt er in maart een Early Bird editie aangeboden. Aangezien de matchingsactiviteit online plaatsvindt is het hebben van een internetverbinding voldoende om matching af te kunnen ronden.

Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die je beletten bij het deelnemen aan de matchingsactiviteit waaraan je deelneemt, dien dan zo spoedig mogelijk een verzoek tot uitstel voor deelname aan Verplichte Matching in (de link naar dit formulier staat in de uitnodigingsmail voor de matchingsactiviteit). Het is aan de opleiding om te beoordelen of het een geldige reden betreft. Voor deze studenten zal er eind augustus een laatste mogelijkheid worden aangeboden om te kunnen voldoen aan de matchingsvoorwaarde.

Privacyverklaring studiekiezers Leiden Matching

Universitair Kader Leiden Matching

Programma Verplichte Matching

Om Verplichte Matching af te ronden moeten er verschillende stappen worden doorlopen:

Na je aanmelding voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen ontvang je uiterlijk een maand voor de start van de matchingsactiviteit van de opleiding inloggegevens voor je persoonlijke account.  Dit ULCN account moet je eerst activeren. Doe dit direct nadat je de inloggegevens van de universiteit hebt ontvangen!

Vanuit de opleiding zal je via email een link naar de online omgeving waarin Verplichte Matching plaatsvindt ontvangen. Test je account na activeren zo snel mogelijk in deze omgeving, zodat in geval van inlogproblemen de opleiding je tijdig kan helpen.

Voor de Early Bird word je geacht je account te testen voor 24 februari 2020, voor de Tweede editie voor 25 mei 2020.

De online studieactiviteit bestaat uit een oriënterende opdracht en een zelfreflectieopdracht:

  • In de oriënterende opdracht bestuur je (online) materiaal en maak je hierover opdrachten. De opdrachten zijn representatief voor stof die tijdens het eerste jaar BFW aan bod komt.
  • In de zelfreflectieopdracht staat de motivatie van je studiekeuze, de ontwikkeling van (academische) competenties, studieloopbaan en loopbaanplanning centraal.

De tijdsbesteding van de online studieactiviteit is ongeveer 8 uur en moet binnen een tijdsperiode van vier dagen voltooid worden. Na de sluitingsdatum van deze 4 dagen is het niet meer mogelijk in te loggen. Houd hier dus rekening mee in je planning!

De online studieactiviteit is voor de Early Bird editie beschikbaar van 13 tot en met 16 maart 2020, voor de Tweede editie van 5 tot en met 8 juni 2020.

Deelgenomen aan de matchingsactiviteit: en dan?

Na de matchingsactiviteit ontvang je binnen 7 werkdagen per e-mail een persoonlijke terugkoppeling. Op basis hiervan kan je zelf een goede en weloverwogen definitieve studiekeuze maken.

Het kan zijn dat naar aanleiding van de matchingsactiviteit we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. In dat geval is het gesprek een verplicht onderdeel van de matching. Afwezigheid bij het gesprek resulteert in het niet kunnen afronden van je inschrijving.

De gesprekken zijn voor de Early Bird editie gepland op 30 en 31 maart, 6 en 7 april. Voor de Tweede editie zijn de gesprekken gepland tussen 22 juni en 3 juli 2020.

Wanneer je alle onderdelen van de matchingsactiviteit binnen de gestelde periode hebt doorlopen en je aan de reguliere ingangseisen van de opleiding voldoet, zal je inschrijvingsverzoek voor de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen succesvol worden afgerond.

Voor vragen over Verplichte Matching neem je contact op met de opleiding via vooraanmeldingBFW@science.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.