Universiteit Leiden

nl en

Toelatingseisen

Weet je welke bachelor je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste bacheloropleiding:

Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden moet je in het bezit zijn van een diploma behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Daarnaast moet je voor sommige opleidingen verplicht een bepaald profiel op de middelbare school gevolgd hebben (eventueel met aanvullende vakken). We adviseren je daarom bij de opleiding van je keuze goed te kijken welke diploma’s direct toelating geven.

In het algemeen ben je niet direct toelaatbaar als:

 • Aanstaande internationale student zonder Nederlands diploma.
 • Aanstaande student met een Nederlands vwo-diploma zonder het juiste profiel.
 • Aanstaande student met een Antilliaans vwo-diploma. De Universiteit Leiden kan dit diploma niet verifiëren in Studielink. 
 • Aanstaande student die zich aanmeldt voor de bachelor in Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (LUC The Hague).

Heb je ook geen diploma behaald aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling? Dan moet je waarschijnlijk een toelatingsverzoek doen.  Lees hieronder wat te doen in jouw specifieke situatie als je niet direct toelaatbaar bent:

 • Ik heb een Nederlands HBO- of WO-propedeusediploma
  Aanstaande studenten met een propedeuse diploma zijn niet voor alle bacheloropleidingen direct toelaatbaar bij de Universiteit Leiden. Check daarom altijd de toelatingseisen van jouw bacheloropleiding.
   
 • Ik heb een Nederlands VWO diploma met vakdeficiënties
  Aanstaande studenten met een vwo-diploma met vakdeficiënties (‘verkeerde profiel’) moeten een verzoek tot toelating indienen. Controleer bij de opleiding van jouw keuze welk profiel toelating geeft.
   
 • Ik heb een niet-Nederlands diploma
  Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:
  • International Baccalaureate.
  • European Baccalaureate.
  • vwo-diploma behaald in Aruba, Sint-Maarten, Curaçao en Suriname.
  • vwo-diploma behaald in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010. (De vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald in Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, beschouwt de Universiteit Leiden als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze groep moet echter een toelatingsverzoek indienen zodat wij kunnen vaststellen of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.)
  Lijst met veelvoorkomende niet-Nederlandse diploma’s met minimale eisen (Engelstalig)
 • Colloquium doctum
  Het colloquium doctum is een bijzondere toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:
 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
 • Nederlandse taalvaardigheid is alleen vereist voor toelating tot Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Engelse taalvaardigheid is vereist voor toelating tot Engelstalige bacheloropleidingen en (de meeste) Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Sommige bacheloropleidingen vereisen ook vaardigheid in andere talen.

Wil je weten of er specifieke taaleisen gelden voor jouw bachelorstudie? Raadpleeg dan de opleidingsbeschrijving. Informatie over de soorten geaccepteerde taaltoetsen, vrijstellingen en het indienen van je toetsresultaat vind je in het document ‘Language Tests and Requirements’.

 

De programmaspecifieke toelatingseisen voor de verschillende bacheloropleidingen staan op de opleidingspagina’s.

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.

Onderstaande bacheloropleidingen aan de Universiteit Leiden hebben een numerus fixus:

Voor deze vijf bacheloropleidingen geldt dus een selectie- en plaatsingsprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet namelijk ook een plaats toegewezen krijgen via onderstaande procedures.

Naast bovenstaande numerus fixus-opleidingen heeft de Universiteit Leiden nog een bacheloropleiding met selectie, namelijk Leiden University College The Hague (LUC). Deze opleiding biedt intensief en kleinschalig onderwijs en mag daarom studenten selecteren. Het LUC hanteert daarbij een eigen selectieprocedure en deadline. Kijk voor meer informatie hierover op de opleidingspagina.

 

Tijdpad voor start bacheloropleiding met selectie en plaatsing
 

 1.Van 1 oktober tot en met 15 januari 23.59 uur: DigiD regelen én inschrijfverzoek indienen
Vraag vóór de kerstvakantie een DigiD aan. Het duurt maximaal vijf werkdagen voordat je de DigiD krijgt. Deze DigiD heb je nodig om je in te schrijven en later studiefinanciering aan te vragen.

Met je DigiD kun je tot en met 15 januari 23.59 uur via Studielink een inschrijfverzoek indienen voor één of twee fixusopleidingen.

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met selectie én plaatsing aanmelden. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn:

 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Fysiotherapie
 • Mondzorgkunde

Voor deze studies mag je maar één opleidingsplaats kiezen.

2. 16 januari tot en met 15 april: selectieprocedure en de uitslag
De selectieprocedure duurt van 16 januari tot uiterlijk 14 april. Op de webpagina’s van de opleiding lees je wat de selectieprocedure en de selectiecriteria zijn.

Vervolgens krijg je op 15 april via Studielink te horen wat je rangnummer is. Hoe lager het rangnummer, hoe groter de kans dat je een plaats krijgt aangeboden. Let op: je wordt pas toegelaten als je aan alle overige inschrijvingseisen voldoet.

Voorbeeld: een fixusopleiding heeft 200 plaatsen. Er doen 500 kandidaten mee aan de selectieprocedure. Kandidaten die een rangnummer van 1 tot en met 200 krijgen, krijgen op 15 april meteen een plaats aangeboden. Kandidaten met een rangnummer van 201 en hoger moeten wachten totdat een van de kandidaten 1 t/m 200 zich terugtrekt.

3. 15 april tot en met 31 augustus: plaats aangeboden
Afhankelijk van je rangnummer krijg je direct op 15 april via Studielink een plaats aangeboden. Het is ook mogelijk dat je pas in mei of juli een plaats krijgt aangeboden als een kandidaat zich terugtrekt.

Je moet vervolgens binnen twee weken via Studielink je plaats accepteren, of weigeren. Als je twee plaatsingsbewijzen krijgt moet je een keuze maken. Je mag je maar voor één fixusopleiding inschrijven.

Tip: houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spambox in de gaten of je een plaatsingsaanbod gekregen hebt. Doe dit ook in je vakantie!

Corrigeren selectiepoging
In Studielink zie je hoeveel selectiepogingen je hebt verbruikt. Indien je gezakt bent voor het eindexamen van het middelbaar onderwijs, kun je een selectiepoging laten verwijderen. Je kunt enkel een selectiepoging verwijderen voor het jaar dat je hebt meegedaan en gezakt bent of wanneer je aan de loting hebt deelgenomen (voor 2017-2018). Zorg eerst voor een intrekking of annulering van je aanmelding in Studielink. Via het formulier verzoek corrigeren verbruikte selectiepoging dien je vervolgens een aanvraag in om een selectiepoging te verwijderen. Het formulier moet vóór 1 september bij ons binnen zijn.

Let op! Om je selectiepoging te verwijderen hebben we een bewijs nodig dat je het diploma niet hebt behaald.

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen
Deze toelatingsprocedure is bepaald niet makkelijk. Zo moeten de meeste kandidaten een aantal toetsen maken op vwo-niveau. Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot onze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Procedure
Studenten die onder de colloquium doctum-procedure vallen, moeten een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. De toelatingsprocedure voor colloquium doctum is verder hetzelfde als een toelatingsverzoek indienen. Volg daarom de stappen van dit stappenplan.

De deadline voor je toelatingsverzoek van colloquium doctum wijkt af van de standaard deadline. De programmaspecifieke deadline kun je vinden bij de opleidingsbeschrijving. Voor de meeste programma's is deze deadline 15 oktober.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden