Universiteit Leiden

nl en

Toelatingseisen

Weet je welke bachelor je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste bacheloropleiding:

Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden moet je in het bezit zijn van een diploma behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Daarnaast moet je voor sommige opleidingen verplicht een bepaald profiel op de middelbare school gevolgd hebben (eventueel met aanvullende vakken). We adviseren je daarom bij de opleiding van je keuze goed te kijken welke diploma’s direct toelating geven.

In het algemeen ben je niet direct toelaatbaar als:

 • Aanstaande internationale student zonder Nederlands diploma.
 • Aanstaande student met een Nederlands vwo-diploma zonder het juiste profiel.
 • Aanstaande student met een Antilliaans vwo-diploma. De Universiteit Leiden kan dit diploma niet verifiëren in Studielink. 
 • Aanstaande student die zich aanmeldt voor de bachelor in Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (LUC The Hague).

Heb je ook geen diploma behaald aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling? Dan moet je waarschijnlijk een toelatingsverzoek doen.  Lees hieronder wat te doen in jouw specifieke situatie als je niet direct toelaatbaar bent:

 • Ik heb een Nederlands HBO- of WO-propedeusediploma
  Aanstaande studenten met een propedeuse diploma zijn niet voor alle bacheloropleidingen direct toelaatbaar bij de Universiteit Leiden. Check daarom altijd de toelatingseisen van jouw bacheloropleiding.
   
 • Ik heb een Nederlands VWO diploma met vakdeficiënties
  Aanstaande studenten met een vwo-diploma met vakdeficiënties (‘verkeerde profiel’) moeten een verzoek tot toelating indienen. Controleer bij de opleiding van jouw keuze welk profiel toelating geeft.
   
 • Ik heb een niet-Nederlands diploma
  Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:
  • International Baccalaureate.
  • European Baccalaureate.
  • vwo-diploma behaald in Aruba, Sint-Maarten, Curaçao en Suriname.
  • vwo-diploma behaald in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010. (De vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald in Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, beschouwt de Universiteit Leiden als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze groep moet echter een toelatingsverzoek indienen zodat wij kunnen vaststellen of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.)
  Lijst met veelvoorkomende niet-Nederlandse diploma’s met minimale eisen (Engelstalig)

  Houd er rekening mee dat er ook specifieke diplomavereisten zijn voor onze bèta-programma’s.  
 • Colloquium doctum
  Het colloquium doctum is een bijzondere toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:
 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
 • Nederlandse taalvaardigheid is alleen vereist voor toelating tot Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Engelse taalvaardigheid is vereist voor toelating tot Engelstalige bacheloropleidingen en (de meeste) Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Sommige bacheloropleidingen vereisen ook vaardigheid in andere talen.

Wil je weten of er specifieke taaleisen gelden voor jouw bachelorstudie? Raadpleeg dan de opleidingsbeschrijving. Informatie over de soorten geaccepteerde taaltoetsen, vrijstellingen en het indienen van je toetsresultaat vind je in het document ‘Taaleisen’.

Please note that English language test results may not be more than two years old.

De programmaspecifieke toelatingseisen voor de verschillende bacheloropleidingen staan op de opleidingspagina’s.

Procedure Selectie & Plaatsing

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.

Onderstaande bacheloropleidingen aan de Universiteit Leiden hebben een numerus fixus:

Voor deze bacheloropleidingen geldt dus een selectie- en plaatsingsprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet namelijk ook een plaats toegewezen krijgen via onderstaande procedures.

Beperkt aantal aanmeldingen
In de meeste gevallen mag je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onderwijsinstellingen.
Voor deze opleidingen mag je maar één opleidingsplaats kiezen: Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie, Mondzorgkunde

Andere opleidingen met een selectieprocedure
Naast bovenstaande numerus fixus-opleidingen heeft de Universiteit Leiden nog een bacheloropleiding met selectie, namelijk Leiden University College The Hague (LUC). Deze opleiding biedt intensief en kleinschalig onderwijs en mag daarom studenten selecteren. Het LUC hanteert daarbij een eigen selectieprocedure en deadline. Kijk voor meer informatie hierover op de opleidingspagina.


Tijdpad voor start bacheloropleiding met selectie en plaatsing

 
1.Uiterlijk 15 januari 23.59 uur: DigiD regelen én inschrijfverzoek indienen

Zorg dat je een DigiD account hebt. Indien je nog geen DigiD account hebt, vraag deze dan vóór de kerstvakantie aan. Het duurt maximaal vijf werkdagen voordat je de DigiD krijgt. Deze DigiD heb je nodig om je in te schrijven en later studiefinanciering aan te vragen. Met je DigiD kun je tot en met 15 januari 23.59 uur via Studielink een inschrijfverzoek indienen voor één of twee fixusopleidingen.
Als jij je verzoek in Studielink voor de 15 januari deadline weer intrekt geldt dit niet als een aanmelding.

2. Lever voor 31 januari de benodigde cijferlijsten aan in het online aanmeldsysteem van de Universiteit Leiden (uSis)
Vanwege de uitzonderlijke situatie rondom COVID-19 zal voor bacheloropleidingen met numerus fixus niet om de 5 vwo eindrapportcijfers worden gevraagd, maar zal een alternatieve cijferlijst worden meegewogen in de selectie & plaatsingsprocedure. Hieronder vind je per doelgroep welke relevante cijferlijsten jij moet aanleveren.

 • Huidige 6 vwo scholieren: Dit jaar ontvang je van jouw middelbare school uiterlijk op 15 januari 2021 een gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde Schoolexamen (SE) cijfers tot begin januari, per vak op 1 decimaal. Deze SE cijfers wegen we dit jaar mee in de selectieprocedure in plaats van de 5 vwo eindrapportcijfers.
 • Eindexamen VWO behaald in 2019 of eerder en internationale studenten:
  Ga bij jouw selectieopleiding na welke cijfers worden gebruikt.
LET OP:
Voor iedereen geldt dat je tot 31 januari 2021 de tijd hebt om de benodigde cijferlijsten aan te leveren in het online aanmeldsysteem van de Universiteit Leiden (uSis). Doe dit op tijd. Ben je te laat dan is het niet meer mogelijk om  deel te nemen aan de selectieprocedure.


3. 16 januari tot en met 15 april: selectieprocedure en de uitslag
Op de webpagina’s van de opleiding lees je wat de selectieprocedure en de selectiecriteria zijn. Vervolgens krijg je op 15 april via Studielink te horen wat je rangnummer is. Hoe lager het rangnummer, hoe groter de kans dat je een plaats krijgt aangeboden. 

4. 15 april tot en met 31 augustus: plaatsing en acceptatie
Afhankelijk van je rangnummer krijg je direct op 15 april via Studielink een plaats aangeboden per mail. Het is ook mogelijk dat je pas in mei of juli een plaats krijgt aangeboden wanneer een andere kandidaat zich terugtrekt. Je moet vervolgens binnen twee weken via Studielink je plaats accepteren, of weigeren. Tip: houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spambox in de gaten of je een plaatsingsaanbod gekregen hebt. Doe dit ook in je vakantie!

Voorbeeld: een fixusopleiding heeft 200 plaatsen. Er doen 500 kandidaten mee aan de selectieprocedure. Kandidaten die een rangnummer van 1 tot en met 200 krijgen, krijgen op 15 april meteen een plaats aangeboden. Kandidaten met een rangnummer van 201 en hoger moeten wachten totdat een van de kandidaten 1 t/m 200 zich terugtrekt.

5. Plaats weigeren na acceptatie
Indien je een aangeboden plaats hebt geaccepteerd kan je er op een later moment voor kiezen om de plaats alsnog te weigeren. Dit kan je doen in Studielink door de aanmelding te annuleren. Dit kan tot 31 augustus. Houd er rekening mee dat je de annulering niet ongedaan kunt maken. Met het annuleren van je aanmelding heb je tevens een selectiepoging verbruikt.
Voor informatie over het accepteren of weigeren van een plaats verwijzen we je naar de Studielink stappenplannen.

Belangrijk:

 • Als je twee plaatsingsbewijzen krijgt moet je een keuze maken. Je mag je maar voor één fixusopleiding inschrijven.
 • Je krijgt alleen een plaats aangeboden als je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding.

Corrigeren selectiepoging
In Studielink zie je hoeveel selectiepogingen je hebt verbruikt. Indien je gezakt bent voor het eindexamen van het middelbaar onderwijs, kun je een selectiepoging laten verwijderen. Je kunt enkel een selectiepoging verwijderen voor het jaar dat je hebt meegedaan en gezakt bent. Het verwijderen van een selectiepoging van een voorgaand studiejaar is niet mogelijk.
Zorg eerst voor een intrekking of annulering van je aanmelding in Studielink. Via het formulier verzoek corrigeren verbruikte selectiepoging dien je vervolgens een aanvraag in om een selectiepoging te verwijderen. Het formulier moet vóór 1 september van het studiejaar waarvoor je je hebt aangemeld bij ons binnen zijn.

Let op! Om je selectiepoging te verwijderen hebben we een officieel bewijs nodig dat je het diploma niet hebt behaald.

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen
Deze toelatingsprocedure is bepaald niet makkelijk. Zo moeten de meeste kandidaten een aantal toetsen maken op vwo-niveau. Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot onze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Procedure
Studenten die onder de colloquium doctum-procedure vallen, moeten een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. De toelatingsprocedure voor colloquium doctum is verder hetzelfde als een toelatingsverzoek indienen. Volg daarom de stappen van dit stappenplan.

De deadline voor je toelatingsverzoek van colloquium doctum wijkt af van de standaard deadline. De programmaspecifieke deadline kun je vinden bij de opleidingsbeschrijving (selecteer eerst de opleiding van jouw keuze, ga vervolgens naar tabblad 'Toelating en Aanmelding' en kies dan voor 'Toelatingseisen'). Voor de meeste programma's is deze deadline 1 november.

>> Ga naar de volgende stap: Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.