Universiteit Leiden

nl en

Benodigde documenten

Om je aan te melden voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden heb je meerdere documenten nodig. Als je een toelatingsverzoek indient, wordt je gevraagd om een aantal extra documenten mee te sturen. Zorg ervoor dat je deze documenten bij de hand hebt!

Verplichte documenten voor iedereen

  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.
  • Kopie van diploma’s en cijferlijsten.
  • Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing).

Extra benodigde documenten bij verzoek tot toelating

Geeft jouw diploma niet direct toegang tot een bachelor aan de Universiteit Leiden? Dan moet je onderstaande documenten toevoegen aan je toelatingsaanvraag.

  • Allereerst vragen we om scans van deze documenten. Als je wordt toegelaten tot de bachelor ontvang je instructies over hoe je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën stuurt. 
  • De documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe.
  • Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe.
  • International Baccalaureate diploma studenten adviseren wij ook om hun verwachte cijfers op te sturen.
  • European Baccalaureate diploma studenten dienen de onderwerpen te vermelden waarin zij hun schriftelijke en mondelinge examens zullen afleggen. 
  • Colloquium doctum aanvragers moeten ook cijferlijsten indienen van elke niet afgeronde opleiding..

Je mag een toelatingsaanvraag indienen voordat je de uitslag hebt van je taaltoets. Als een taaltoets vereist is en je tot de bachelor wordt toegelaten, zal het resultaat van de vereiste taaltoets als toelatingsvoorwaarde worden opgenomen in het toelatingsbesluit. 

Bij voorkeur in het Engels, maar in het Nederlands mag ook. Benoem hierin opleidingen, relevante buitenschoolse activiteiten, en (werk)ervaring tot op heden.

Colloquium doctum
Als je je aanmeldt met een colloquium doctum schrijf je een motivatiebrief.

Bekijk de opleidingsbeschrijving om te zien of er nog meer aanvullende documenten vereist zijn.

<< Ga naar de vorige stap:  Check de aanmelddeadlines
>> Ga naar de volgende stap: Start de aanmeldprocedure

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.