Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Verplichte matching

Voor Natuurkunde is de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure voor studenten met een Nederlandse vooropleiding.

Wat is verplichte matching?

Tijdens de matching volg je studieactiviteiten en maak je kennis met de studie. Door deze matchingsactiviteit krijg je een goede indruk of de opleiding bij je past vóórdat je aan je studie begint. Sluit de focus en het niveau van de opleiding aan bij jouw interesses en capaciteiten? Wat verwacht de opleiding van jou? Op basis van je ervaring tijdens de matchingsactiviteit en de feedback die je krijgt na je deelname, beslis je zelf of je definitief start met de opleiding. 

Wat moet ik doen om deel te nemen?

 • Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je een automatische ontvangstbevestiging met daarin de inloggegevens van je ULCN account. Activeer meteen je ULCN account! Alleen dan word je automatisch uitgenodigd voor de verplichte matching. Mocht je problemen ondervinden bij de aanmelding in Studielink of het activeren van je account, neem dan contact op met Frontoffice Studentenzaken de infobalie van Plexus (T: 071-5278011) of de ISSC Helpdesk.
 • Na je aanmelding in Studielink ontvang je ook een tweede e-mail met daarin informatie over je deelname aan de verplichte matching. Dit bericht wordt verstuurd vanaf februari 2021. Heb je na je inschrijving in Studielink, en twee weken voor de start van de verplichte matching, nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met de opleiding.

Verplichte matching is bij Natuurkunde een verplicht sluitstuk van de studiekeuze. De opleiding is van mening dat je bij het maken van je studiekeuze rekening houdt met wanneer de matching plaatsvindt. Aangezien de matchingsactiviteit online plaatsvindt is het hebben van een internetverbinding voldoende om matching af te kunnen ronden.

Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die je belemmeren bij het deelnemen aan de matchingsactiviteit, neem dan zo snel mogelijk contact op met de opleiding. De opleiding beoordeelt of het een geldige reden betreft. Alleen voor deze studenten is er eind augustus een laatste mogelijkheid om te kunnen voldoen aan de matchingsvoorwaarde.

Heb je je aangemeld voor de opleiding en ben je uitgenodigd voor de verplichte matching, maar wil je toch niet mee doen? Meld je dan tijdig af bij de opleiding. 

Programma verplichte matching

Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je een automatische ontvangstbevestiging van de universiteit met daarin de inloggegevens van je ULCN-account. Dit ULCN account moet je eerst activeren. Doe dit direct nadat je de inloggegevens van de universiteit hebt ontvangen! Hierna ontvang je een uitnoding voor de verplichte matching met een link naar de online omgeving waarin de matchingsactiviteit wordt aangeboden. Test zo snel mogelijk of je kunt inloggen, zodat de opleiding je in geval van inlogproblemen tijdig kan helpen.

Voor de Early Bird editie moet het account voor 31 maart 2021 getest zijn, voor de Tweede editie moet het account voor 2 juni 2021 getest zijn.

De online studieactiviteit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Je schrijft een motivatiebrief.
 • Je beantwoordt vragen over je onderwijsachtergrond en je verwachtingen van de studie.
 • Je volgt een online natuurkunde college en maakt hierover opdrachten. De opdrachten zijn representatief voor stof die in het eerste jaar van de opleiding Natuurkunde aan bod komt.
 • Je volgt een online wiskunde college en maakt bijbehorende opgaven. Wiskunde is een belangrijk onderdeel van de opleiding Natuurkunde.
 • Je maakt een wiskundetoets. Bij de start van de opleiding Natuurkunde wordt van studenten verwacht dat ze op het niveau zijn van de wiskundetoets.

De tijdsbesteding van de online studieactiviteit is ongeveer 5 uur en de activiteit moet binnen een tijdsperiode van 5 dagen voltooid worden. Na de sluitingsdatum van deze 5 dagen is de activiteit niet meer beschikbaar. Houd hier dus rekening mee in je planning! 

 • De online studieactiviteit is voor de Early Bird editie beschikbaar van 8 t/m 12 april 2021
 • De online studieactiviteit is voor de Tweede editie beschikbaar van 10 t/m 14 juni 2021

Deelgenomen aan de matchingsactiviteit: en dan?

Na de online studieactiviteit ontvang je binnen 5 werkdagen een persoonlijke terugkoppeling, die een van de volgende uitkomsten kan hebben:

 • Er is sprake van een match. Je hebt de verplichte matching nu afgerond.
 • Er is sprake van twijfel of Natuurkunde wel de juiste studie voor jou is. Je krijgt het advies om er nog eens goed over na te denken of de opleiding Natuurkunde wel de juiste keuze is. Je hebt de verplichte matching nu afgerond.
 • De opleiding schat in dat Natuurkunde niet de juiste studie voor jou is. Je krijgt een afspraak met de studieadviseur of een docent van de opleiding Natuurkunde die zal toelichten waarom je wordt aangeraden een andere studiekeuze te maken.

Als de opleiding inschat dat de opleiding Natuurkunde niet de juiste studie voor jou is, krijg je een afspraak met de studieadviseur of een docent die deze inschatting zal toelichten. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, is dit contactmoment met de studieadviseur of docent een verplicht onderdeel van de matching. Als je hier niet aan deelneemt kun je je inschrijving niet afronden. 

 • In de Early Bird editie worden deze afspraken gepland in de week van 19 t/m 30 april 2021
 • In de Tweede editie worden deze afspraken gepland in de week van 28 juni t/m 9 juli 2021

Afhankelijk van de situatie worden de afspraken met de studieadviseur en docenten online gepland.

Na de verplichte matching: inschrijving afronden

Wanneer je alle onderdelen van de matchingsactiviteit binnen de gestelde periode hebt doorlopen en je aan de reguliere ingangseisen van de opleiding voldoet, zal je inschrijvingsverzoek voor de opleiding Natuurkunde succesvol worden afgerond. 

Op basis van je eigen ervaringen en de terugkoppeling van de opleiding kun je zelf een goede en weloverwogen definitieve studiekeuze maken. Voor vragen over verplichte matching neem je contact op met de opleiding via matchingnat@physics.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.