Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Verplichte matching

Voor Natuurkunde is de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure voor studenten met een Nederlandse vooropleiding.

Wat is verplichte matching?

Tijdens de matching volg je studieactiviteiten en maak je kennis met de studie. Door deze matchingsactiviteit krijg je een goede indruk of de opleiding bij je past vóórdat je aan je studie begint. Sluit de focus en het niveau van de opleiding aan bij jouw interesses en capaciteiten? Wat verwacht de opleiding van jou? Op basis van je ervaring tijdens de matchingsactiviteit en de feedback die je krijgt na je deelname, beslis je zelf of je definitief start met de opleiding. 

Hoe meld je je aan?

  • Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je een automatische ontvangstbevestiging van de universiteit. Mocht je hier problemen in ondervinden, neem dan contact op met Frontoffice Studentenzaken de infobalie van Plexus (T: 071-5278011).
  • Na je aanmelding in Studielink ontvang je van de opleiding binnen een week een e-mail met daarin informatie over je aanmelding voor de Verplichte Matching. Heb je een week na je inschrijving in Studielink nog geen bericht van de opleiding ontvangen? Controleer voor de zekerheid je spambox. Daar ook geen bericht? Neem dan contact op met de opleiding.

Mocht je problemen ondervinden met aanmelding voor verplichte matching, neem dan direct contact op met de opleiding. Meld een probleem altijd vóór de aanmeldingsdeadline.

Heb je je aangemeld voor de verplichte matching, maar wil je toch niet mee doen? Meld je dan tijdig af bij de opleiding. Als je je niet voor de aanmelddeadline afmeld, blijft je aanmelding (en deelname) voor verplichte matching gewoon staan.

Programma verplichte matching

Na je aanmelding voor verplichte matching ontvang je van de opleiding inloggegevens voor je persoonlijke account.  Het account moet je activeren en testen in de online omgeving waarin verplichte matching plaatsvindt. Vanuit de opleiding zal je via email een link naar deze online omgeving ontvangen. Activeer en test je account, zodat in geval van inlogproblemen de opleiding je tijdig kan helpen. 

  • Voor de Early Bird word je geacht je account te activeren en testen tussen 8 t/m 10 maart 2019, voor de Tweede editie tussen 7 t/m 9 juni 2019.

De online studieactiviteit bestaat uit een wiskundetoets, een online college met vragen en een zelfreflectieopdracht:

  • In de wiskundetoets maak je verschillende wiskundeopgaven. Bij de start van het eerste jaar Natuurkunde wordt van studenten verwacht dat ze op het niveau zijn van de wiskundetoets.
  • In het online college bekijk je een Natuurkunde college en maak je hierover opdrachten. De opdrachten zijn representatief voor stof die in het eerste jaar Natuurkunde aan bod komt.
  • In de zelfreflectieopdracht staat de motivatie van je studiekeuze, de ontwikkeling van (academische) competenties, studieloopbaan en loopbaanplanning centraal.

De tijdsbesteding van de online studieactiviteit is ongeveer 4 uur en moet binnen een tijdsperiode van drie dagen voltooid worden. Na de sluitingsdatum van deze 3 dagen is het niet meer mogelijk in te loggen. Houd hier dus rekening mee in je planning! 

  • De online studieactiviteit is voor de Early Bird editie beschikbaar van 15 t/m 17 maart 2019, voor de Tweede editie van 14 t/m 16 juni 2019.

Deelgenomen aan de matchingsactiviteit: en dan?

Na de online studieactiviteit ontvang je binnen 2 werkdagen een persoonlijke terugkoppeling, die een van de volgende uitkomsten kan hebben:

  • Er is sprake van een match. Als je aan alle reguliere ingangseisen voldoet kun je je inschrijving voor de opleiding Natuurkunde voltooien.
  • Er is sprake van twijfel of Natuurkunde wel de juiste studie voor jou is. Je ontvangt een uitnodiging voor een matchingsmiddag. Tijdens deze middag is er onder andere tijd ingepland voor een persoonlijk gesprek met een van de docenten. Je aanwezigheid bij deze matchingsdag is onderdeel van de verplichte matching (zie volgende tab).

Het kan zijn dat naar aanleiding van de matchingsactiviteit we je uitnodigen voor een matchingsmiddag. In dat geval is een gesprek en college een verplicht onderdeel van de matching. Afwezigheid resulteert in het niet kunnen afronden van je inschrijving. 

De matchingsmid is voor de Early Bird editie gepland op 22 maart 2019. Voor de Tweede editie is de matchingsmiddag gepland op 21 juni 2019.

Wanneer je alle onderdelen van de matchingsactiviteit binnen de gestelde periode hebt doorlopen en je aan de reguliere ingangseisen van de opleiding voldoet, zal je inschrijvingsverzoek voor de opleiding Natuurkunde succesvol worden afgerond. 

Op basis van je eigen ervaringen en de terugkoppeling van de opleiding kun je zelf een goede en weloverwogen definitieve studiekeuze maken. Voor vragen over verplichte matching neem je contact op met de opleiding via matchingnat@physics.leidenuniv.nl.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden