Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Verplichte matching

Voor Natuurkunde is de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure voor studenten met een Nederlandse vooropleiding.

Wat is verplichte matching?

Tijdens de matching volg je studieactiviteiten en maak je kennis met de studie. Door deze matchingsactiviteit krijg je een goede indruk of de opleiding bij je past vóórdat je aan je studie begint. Sluit de focus en het niveau van de opleiding aan bij jouw interesses en capaciteiten? Wat verwacht de opleiding van jou? Op basis van je ervaring tijdens de matchingsactiviteit en de feedback die je krijgt na je deelname, beslis je zelf of je definitief start met de opleiding. 

Hoe meld je je aan?

 • Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je een automatische ontvangstbevestiging met daarin de inloggegevens van je ULCN account. Activeer meteen je ULCN account! Alleen dan wordt je automatisch uitgenodigd voor Verplichte Matching. Mocht je problemen ondervinden bij de aanmelding in Studielink of het activeren van je account, neem dan contact op met Frontoffice Studentenzaken de infobalie van Plexus (T: 071-5278011) of de ISSC Helpdesk.
 • Na je aanmelding in Studielink ontvang je ook een tweede e-mail met daarin informatie over je deelname aan de Verplichte Matching. Dit bericht wordt verstuurd vanaf februari 2020. Heb je na je inschrijving in Studielink, en twee weken voor de start van de Verplichte Matching, nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met de opleiding.

Mocht je problemen ondervinden met aanmelding voor verplichte matching, neem dan direct contact op met de opleiding. Meld een probleem altijd vóór de aanmeldingsdeadline.

Verplichte Matching is bij Natuurkunde een verplicht sluitstuk van de studiekeuze. De opleiding is van mening dat je bij het maken van je studiekeuze rekening houdt met wanneer de matching plaatsvindt. Aangezien de matchingsactiviteit online plaatsvindt is het hebben van een internetverbinding voldoende om matching af te kunnen ronden.

Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die je belemmeren bij het deelnemen aan de matchingsactiviteit, neem dan zo snel mogelijk contact op met de opleiding. De opleiding beoordeelt of het een geldige reden betreft. Alleen voor deze studenten is er eind augustus een laatste mogelijkheid om te kunnen voldoen aan de matchingsvoorwaarde.

Heb je je aangemeld voor de verplichte matching, maar wil je toch niet mee doen? Meld je dan tijdig af bij de opleiding. Als je je niet voor de aanmelddeadline afmeld, blijft je aanmelding (en deelname) voor verplichte matching gewoon staan.

Programma verplichte matching

Na je aanmelding voor Natuurkunde ontvang je uiterlijk een maand voor de start van de matchingsactiviteit inloggegevens voor je persoonlijke account. Dit ULCN account moet je eerst activeren. Doe dit direct nadat je de inloggegevens van de universiteit hebt ontvangen! Hierna volgt een email met een link naar de online omgeving. Test je account  zo snel mogelijk, zodat in geval van inlogproblemen de opleiding je tijdig kan helpen.

Voor de Early Bird editie moet het account voor 5 maart 2020 getest zijn, voor de Tweede editie moet het account voor 4 juni 2020 getest zijn.

De online studieactiviteit bestaat uit een wiskundetoets, een online college met vragen en een zelfreflectieopdracht:

 • In de wiskundetoets maak je verschillende wiskundeopgaven. Bij de start van het eerste jaar Natuurkunde wordt van studenten verwacht dat ze op het niveau zijn van de wiskundetoets.
 • In het online college bekijk je een Natuurkunde college en maak je hierover opdrachten. De opdrachten zijn representatief voor stof die in het eerste jaar Natuurkunde aan bod komt.
 • In de zelfreflectieopdracht staat de motivatie van je studiekeuze, de ontwikkeling van (academische) competenties, studieloopbaan en loopbaanplanning centraal.

De tijdsbesteding van de online studieactiviteit is ongeveer 4 uur en moet binnen een tijdsperiode van drie dagen voltooid worden. Na de sluitingsdatum van deze 3 dagen is het niet meer mogelijk in te loggen. Houd hier dus rekening mee in je planning! 

 • De online studieactiviteit is voor de Early Bird editie beschikbaar van 13 t/m 15 maart 2020
 • De online studieactiviteit is voor de Tweede editie beschikbaar van 12 t/m 14 juni 2020

Deelgenomen aan de matchingsactiviteit: en dan?

Na de online studieactiviteit ontvang je binnen 2 werkdagen een persoonlijke terugkoppeling, die een van de volgende uitkomsten kan hebben:

 • Er is sprake van een match. Als je aan alle reguliere ingangseisen voldoet kun je je inschrijving voor de opleiding Natuurkunde voltooien.
 • Er is sprake van twijfel of Natuurkunde wel de juiste studie voor jou is. Je ontvangt een uitnodiging voor een matchingsmiddag. Tijdens deze middag is er onder andere tijd ingepland voor een persoonlijk gesprek met een van de docenten. Je aanwezigheid bij deze matchingsdag is onderdeel van de verplichte matching (zie volgende tab).

Het kan zijn dat naar aanleiding van de matchingsactiviteit we je uitnodigen voor een matchingsmiddag. In dat geval is een gesprek en college een verplicht onderdeel van de matching. Afwezigheid resulteert in het niet kunnen afronden van je inschrijving. 

 • De matchingsmiddag is voor de Early Bird editie gepland op 23 maart 2020
 • Voor de Tweede editie is de matchingsmiddag gepland op 22 juni 2020

Wanneer je alle onderdelen van de matchingsactiviteit binnen de gestelde periode hebt doorlopen en je aan de reguliere ingangseisen van de opleiding voldoet, zal je inschrijvingsverzoek voor de opleiding Natuurkunde succesvol worden afgerond. 

Op basis van je eigen ervaringen en de terugkoppeling van de opleiding kun je zelf een goede en weloverwogen definitieve studiekeuze maken. Voor vragen over verplichte matching neem je contact op met de opleiding via matchingnat@physics.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.