Universiteit Leiden

nl en

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond, bepalen de hoogte van je collegegeld. Er zijn een aantal soorten collegegeld te onderscheiden:

  • Het wettelijke collegegeld
  • Het instellingstarief voor een niet-bekostigde opleiding
  • Het instellingstarief voor studenten die niet uit de EER, Suriname of Zwitserland komen
  • Het instellingstarief voor een tweede opleiding
  • Tarief premaster of schakelprogramma

De exacte hoogte van het collegegeld kan per opleiding verschillen, ook binnen het type collegegeld.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd): €2.083,- (collegejaar 2019-2020)
Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd): €2.060,- (collegejaar 2018-2019)

Niet-bekostigde opleiding

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding.

 

 2018/2019 

 2019/2020 

MSc International Relations & Diplomacy

16.750 euro

 16.950 euro

MSc Cyber Security 

12.000 euro

 12.200 euro

MSc Public Affairs   12.000 euro

LLM Adv. European & International Business Law

16.800 euro

 17.500 euro

LLM Adv. European & International Business Law (deeltijd)

8.400 euro

 8.750 euro

LLM Adv. Public International Law

16.800 euro

 17.500 euro

LLM Adv. Public International Law (deeltijd)

8.400 euro

 8.750 euro

LLM Adv. Air & Space Law

16.800 euro

 17.500 euro

LLM Adv. Air & Space Law (deeltijd)

8.400 euro

 8.750 euro

LLM Adv. Air & Space Law, blended learning (per jaar)

8.900 euro

 9.250 euro

LLM Adv. Law & Digital Technologies

16.800 euro

 17.500 euro

LLM Adv. Law & Digital Technologies (deeltijd)

8.400 euro

 8.750 euro

LLM Adv. European & International Human Rights Law

16.800 euro

 17.500 euro

LLM Adv. European & International Human Rights Law (deeltijd)

8.400 euro

 8.750 euro

LLM Adv. International Civil & Commercial Law

16.800 euro

 17.500 euro

LLM Adv. International Civil & Commercial Law (deeltijd)

8.400 euro

 8.750 euro

LLM Adv. International Children’s Rights

16.800 euro

 17.500 euro

LLM Adv. International Children’s Rights (deeltijd)

8.400 euro

 8.750 euro

LLM Adv. Law & Finance 

16.800 euro

17.500 euro

LLM Adv. Law & Finance (deeltijd)

16.800 euro

8.750 euro

LLM Adv. International Dispute Settlement and Arbitration 16.800 euro 17.500 euro
LLM Adv. International Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)  8.400 euro 8.750 euro
LLM Adv. Global and European Labour Laws 16.800 euro 17.500 euro
LLM Adv. Global and European Labour Laws (deeltijd) 8.400 euro 8.750 euro

Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je aan de Universiteit Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

2018-2019

2019-2020

Faculteit der Archeologie

€16.800,-

€17.500,-

Faculteit der Geesteswetenschappen

€16.800,-

€17.500,-

Faculteit Governance & Global Affairs

€16.800,-

€17.500,

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€16.800,-

€17.500,-

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€16.800,-

€17.500,-

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

- MSc Industrial Ecology


€17.800,-
€16.000,-


€18.300,-
€18.300,-

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedical Sciences
- Geneeskunde
- Vitality and Ageing
 


€17.800,-
€25.100,-
€17.800,-


€18.300,-
€25.600,-
€18.300

Tweede masteropleiding

Ga je een tweede masteropleiding doen in Nederland, dan betaal je daar veelal een instellingstarief voor, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Voor studenten met de nationaliteit van een EER-land (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), Suriname of Zwitserland, die na september 1991 al een bachelorgraad, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald, geldt het volgende instellingstarief.

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

2018-2019

2019-2020

Faculteit der Archeologie

€15.100,-

€15.800,-

Faculteit der Geesteswetenschappen

€15.100,-

€15.800,-

Faculteit Governance & Global Affairs

€15.100,-

€15.800,-

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€15.100,-

€15.800,-

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€15.100,-

€15.800,-

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

€16.000,-

€16.500,-

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedische wetenschappen
- Geneeskunde
- Vitality and Ageing
 


€16.000,-
€22.600,-
€16.000,-


€16.500,-
€23.100,-
€16.500,-

 

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema collegegeld voor de tweede masteropleiding (2019/2020).

Uitzonderingen
Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

  • Als je tweede opleiding er een is binnen het domein van de gezondheidszorg of een lerarenopleiding, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
  • Begin je tijdens je eerste bachelor- of masteropleiding al een tweede bachelor- of masteropleiding, dan mag je die tweede opleiding ook afronden tegen het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief – mits je voor deze studie ononderbroken ingeschreven staat.
  • Begin je in het studiejaar direct nadat je je eerste bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebt afgerond een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden, dan geldt het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief.

Premaster of schakelprogramma

Minder dan 45 EC
Als je, na een afgeronde bacheloropleiding, een premaster of schakelprogramma volgt, dan betaal je daar €36,- (2019/2020) per studiepunt voor, als het programma minder dan 45 EC is.

45 EC of meer
Bij een programma van 45 EC of meer, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Is het schakelprogramma meer dan 60 EC - en dus langer dan één jaar - óf als je vakken volgt buiten het schakelprogramma, dan betaal je het instellingscollegegeld van de betreffende opleiding (zie ‘Tweede opleiding’).

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden