Universiteit Leiden

nl en

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Er zijn 5 soorten collegegeld te onderscheiden:

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd): €2.083,- (collegejaar 2019-2020)
Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd): €2.083,-* (collegejaar 2020-2021)

* Dit collegegeld kan worden gewijzigd. Het collegegeld voor studenten uit Nederland, EU / EER-, Zwitserland en Suriname voor het academische jaar 2020-2021 wordt in november 2019 definitief vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen:

België

Luxemburg

Bulgarije

Malta

Cyprus

Nederland

Denemarken

Noorwegen

Duitsland

Oostenrijk

Estland

Polen

Finland

Portugal

Frankrijk

Roemenië

Griekenland

Slovenië

Hongarije

Slowakije

Ierland

Spanje

IJsland

Suriname

Italië

Tsjechië

Kroatië

het Verenigd Koninkrijk

Letland

Zweden
Liechtenstein Zwitserland

Litouwen

 

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding.

Non-government subsidised study programmes

institutional tuition fee 2019/2020

institutional tuition fee 2020/2021 

MSc International Relations & Diplomacy

€16,950

 €16,950

MSc Cyber Security 

€12,200

 €13,700

European and International Business Law (Advanced LL.M.)

€17,500

 €18,300

European and International Business Law (Advanced LL.M.) (part time)

€8,750

 €9,150

Public International Law (Advanced LL.M.)

€17,500

 €18,300

Public International Law (Advanced LL.M.) (part time)

€8,750

 €9,150

Air and Space Law (Advanced LL.M.)

€17,500

 €18,300

Air and Space Law (Advanced LL.M.) (part time)

€8,750

 €9,150

Air & Space Law (Advanced LL.M.), blended learning (per year)

€9,250

 €9,700

Law & Digital Technologies (Advanced LL.M.)

€17,500

 €18,300

Law & Digital Technologies (Advanced LL.M.) (part time)

€8,750

 €9,150

European and International Human Rights Law (Advanced LL.M.)

€17,500

 €18,300

European and International Human Rights Law (Advanced LL.M.)(part time)

€8,750

 €9,150

International Civil and Commercial Law

€17,500

 €18,300

International Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.) (part time)

€8,750

 €9,150

International Children’s Rights (Advanced LL.M.)

€17,500

 €18,300

International Children’s Rights (Advanced LL.M.) (part time)

€8,750

 €9,150

Law & Finance (Advanced LL.M.)

€17,500

 €18,300

Law & Finance (Advanced LL.M.) (part time)

€8,750

 €9,150

International Dispute Settlement and Arbitration (Advanced LL.M.) €17,500  €18,300
International Dispute Settlement and Arbitration (Advanced LL.M.) (part time) € 8,750  €9,150
Global and European Labour Law (Advanced LL.M.) €17,500  €18,300
Global and European Labour Law (Advanced LL.M.) (part time) € 8,750  €9,150

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je aan de Universiteit Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

 

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

2019-2020

2020-2021

Faculteit der Archeologie

€17.500,-

€18.300,-

Faculteit der Geesteswetenschappen

€17.500,-

€18.300,-

Faculteit Governance & Global Affairs

€17.500,-

€18.300,

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€17.500,-

€18.300,-

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€17.500,-

€18.300,-

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

- MSc Industrial Ecology


€18.300,-
€18.300,-


€18.300,-
€18.600,-

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedical Sciences
- Geneeskunde
- Farmacie
- Vitality and Ageing

 

€18.300,-
€25.600,-
€25.600,-
€18.300,-

 

€18.600,-
€26.600,-
€26.600,-
€18.600,-

Ga je een tweede masteropleiding doen in Nederland, dan betaal je daar veelal een instellingstarief voor, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Voor studenten met de nationaliteit van een EER-land (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), Suriname of Zwitserland, die na september 1991 al een bachelorgraad, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald, geldt het volgende instellingstarief.

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

2019-2020

2020-2021

Faculteit der Archeologie

€15.800,-

€16.000,-

Faculteit der Geesteswetenschappen

€15.800,-

€16.000,-

Faculteit Governance & Global Affairs

€15.800,-

€16.000,-

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€15.800,-

€16.000,-

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€15.800,-

€16.000,-

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

€16.500,-

€16.000,-

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedische wetenschappen
- Geneeskunde
- Farmacie
- Vitality and Ageing

 

€16.500,-
€23.100,-
€23.100,-
€16.500,-

 

€16.000,-
€24.000,-

€24.000,-
€16.000,-

 

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema collegegeld voor de tweede masteropleiding (2019/2020).

Uitzonderingen
Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

  • Als je tweede opleiding er een is binnen het domein van de gezondheidszorg of een lerarenopleiding, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
  • Begin je tijdens je eerste bachelor- of masteropleiding al een tweede bachelor- of masteropleiding, dan mag je die tweede opleiding ook afronden tegen het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief – mits je voor deze studie ononderbroken ingeschreven staat.
  • Begin je in het studiejaar direct nadat je je eerste bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebt afgerond een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden, dan geldt het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief.

Minder dan 45 EC
Als je, na een afgeronde bacheloropleiding, een premaster of schakelprogramma volgt, dan betaal je daar €36,- (2019/2020) per studiepunt voor, als het programma minder dan 45 EC is.

45 EC of meer
Bij een programma van 45 EC of meer, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Is het schakelprogramma meer dan 60 EC - en dus langer dan één jaar - óf als je vakken volgt buiten het schakelprogramma, dan betaal je het instellingscollegegeld van de betreffende opleiding (zie ‘Tweede opleiding’).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie