Universiteit Leiden

nl en
Molecular Science & Technology - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Molecular Science and Technology (BSc)

Verplichte matching

Voor Molecular Science and Technology is de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van de inschrijving.

Wat is Verplichte Matching?

Vóórdat je begint aan de studie MST vinden we het belangrijk dat je je verder verdiept in MST om na te gaan of MST echt goed bij je past. Sluiten de focus en het niveau aan bij jouw interesses en capaciteiten? Wat verwacht de studie van jou? Daarom hebben we een online verplichte matchingsmodule voor je ontwikkeld. Op basis van je eigen ervaring met deze online matchingsmodule enerzijds en de feedback die je krijgt over je match na het afronden van de matchingsmodule anderzijds, kom je tot een weloverwogen besluit over je studiekeuze. 

1. Aanmelden en account testen (voorbereiding)

  • Na je aanmelding voor MST in Studielink ontvang je de inloggegevens voor je persoonlijke account. Dit ULCN-account moet je eerst activeren. Doe dit direct nadat je de inloggegevens van de universiteit hebt ontvangen.
  • Mocht je problemen ondervinden met je ULCN-account, neem dan contact op met de ISSC Helpdesk.
  • Na je aanmelding voor MST in Studielink word je binnen een week automatisch aan de online matchingsmodule toegevoegd en ontvang je een email met instructies. De online matchingsmodule wordt beschikbaar vanaf 1 november 2023. Ontvang je na 1 november niet binnen een week na je aanmelding in Studielink een email met instructies, neem dan contact op met, neem dan contact op met Frontoffice Studentenzaken (T: 071-5278011).

2. Online matchingsmodule

De online matchingsmodule bestaat uit verschillende onderdelen, waarin je kennis maakt met verschillende inhoudelijke aspecten uit het eerste studiejaar: organische chemie, wiskunde en chemische technologie. Daarnaast beantwoord je vragen over je studiekeuze. De tijdsbesteding van de totale online matchingsmodule is ongeveer 6-8 uur. Je hoeft de verschillende onderdelen niet direct achter elkaar te maken. Je mag ze over verschillende dagen verspreiden.

De deadline om de online matchingsmodule te voltooien is 5 juni 17.00 uur. Na deze deadline is het niet meer mogelijk om in te loggen en kun je je inschrijving niet voltooien en dus ook niet beginnen met de studie MST in september 2024.We raden je uiteraard aan om de online matchingsmodule ruim vóór je voorbereidingen voor je eindexamen te voltooien. Als je de online matchingsmodule vóór 10 april 2024 afrondt, kunnen we er samen voor zorgen dat je het volledige programma van de Verplichte Matching, dat wil zeggen de online matchingsmodule + een eventueel verplicht vervolggesprek met de studieadviseur, vóór 1 mei 2024 hebt voltooid. Op deze manier heb je nog tijd om je te heroriënteren op een andere studie, mocht je tot de conclusie komen dat MST toch niet bij je past. 

Online matchingsmodule afgerond: en dan?
Als je de online matchingsmodule op tijd hebt afgerond, bepaalt de opleiding hoe goed je match is met MST. Je ontvangt feedback over je match per email. Wanneer de opleiding twijfelt over je match zal de opleiding je uitnodigen voor een gesprek met de studieadviseur. Dit gesprek is een verplicht onderdeel van Verplichte Matching. 

3. Gesprek met de studieadviseur (indien uitgenodigd ook verplicht)

Wanneer je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur, dan is dit gesprek een verplicht onderdeel van de Verplichte Matching en kun je je inschrijving voor MST alleen voltooien wanneer je dit gesprek hebt gehad. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van dit gesprek. In de email met de feedback over je match ontvang je een link waarmee je zelf een online afspraak kunt inplannen voor een bepaalde datum/tijd en een link naar de online omgeving waarin de afspraak vervolgens zal plaatsvinden.

Wanneer je de online matchingsmodule hebt afgerond vóór 5 juni 17.00 uur en je hebt het gesprek gehad met de studieadviseur wanneer je hiervoor bent uitgenodigd, en je aan de reguliere ingangseisen van de studie voldoet, wordt jouw inschrijvingsverzoek voor de studie Molecular Science and Technology succesvol afgerond.

Op 11 juni is er aanvullend op het programma van Verplichte Matching een niet-verplichte matchingsdag op de campus in Leiden/Delft. Zet deze datum alvast in je agenda. Meer informatie over deze matchingsdag ontvang je per email in het voorjaar vanuit de opleiding. 

Mocht je problemen ondervinden met aanmelding voor Verplichte Matching, neem dan direct contact op met de opleiding via het emailadres matching-MST@tudelft.nl. Meld een probleem altijd ruim vóór de aanmeldings- en matchingsdeadlines.

Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor je de online matchingsmodule niet kunt voltooien vóór 5 juni 17.00 uur, dien dan ruim vóór het verstrijken van deze deadline een verzoek tot uitstel in. Een verzoek tot uitstel stuur je per email naar matching-MST@tudelft.nl. Als de opleiding je uitstel verleent dan heb je uiterlijk tot 25 augustus 17.00 uur om de online matchingsmodule af te ronden. Dit geldt ook wanneer je bij een andere opleiding half augustus een negatief Bindend Studie Advies (BSA) ontvangt. 

Heb je je aangemeld voor de verplichte matching, maar wil je toch niet mee doen? Meld je dan af bij de opleiding via het emailadres matching-MST@tudelft.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.