Universiteit Leiden

nl en

Toelating en aanmelding bacheloropleiding

Wil jij beginnen aan een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden? Doorloop dan ons overzichtelijke stappenplan en meld je aan voor jouw bachelor.

Dit stappenplan bestaat uit zeven noodzakelijke stappen en gidst je gemakkelijk door de aanmeldprocedure voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden.

Bekijk naast dit stappenplan ook de beschrijving van jouw gewenste opleiding voor specifieke vereisten en deadlines.

Veel gestelde vragen toelating en aanmelding in relatie tot corona-omstandigheden

Voor het komende collegejaar staan we klaar om je te verwelkomen in onze academische gemeenschap. Hoe het er precies uit gaat zien, weten we nog niet. We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet ons bieden. Dat betekent dat we ons voorbereiden om ons onderwijs van september 2020 t/m januari 2021 grotendeels online aan te kunnen bieden en waar mogelijk weer in onze gebouwen. We houden daarbij rekening met alle scenario’s en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk ook op de campus kunnen ontmoeten. Per opleiding wordt bekeken welke delen van het onderwijs fysiek kunnen worden gegeven zoals practica, kleine werkgroepen en tutoronderwijs.
Lees meer in het dossier aanstaande studenten

 • Bacheloropleidingen:
  • De reguliere aanmelddeadline voor aankomende studenten met een Nederlandse vooropleiding voor een bacheloropleiding wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Meld je je voor 1 juni aan dan heb je het recht op studiekeuzeadvies: je ontvangt dan de studiekeuzecheck die online kan worden afgelegd. Je kunt je na 1 juni ook nog aanmelden in Studielink voor een bacheloropleiding van de Universiteit Leiden mits je direct toelaatbaar bent (check hiervoor de toelatingseisen van de opleiding) én de opleiding géén verplichte matching hanteert in het toelatingsproces. Let op: bij een aanmelding na 1 juni verlies je formeel het recht op studiekeuzeadvies. De Universiteit Leiden vindt een goede voorbereiding echter belangrijk waardoor je ook na 1 juni de digitale studiekeuzecheck krijgt toegestuurd.
  • Voor bacheloropleidingen met een numerus fixus of selectie (zoals Leiden University College The Hague) zijn de aanmelddeadlines ongewijzigd.
  • De deadline voor niet-EU/EER studenten voor toelating voor een bacheloropleiding is verschoven naar 1 mei, de deadline voor het indienen van je visa-aanvraag is verschoven naar 15 juni
  • De deadline voor EU/EER studenten blijft ongewijzigd staan op 15 juni.
 •  Masteropleidingen:
  • De deadline voor niet-EU/EER studenten voor toelating voor een masteropleiding is verschoven naar 1 mei, de deadline voor het indienen van je visa-aanvraag is verschoven naar 15 juni
  • Voor de masteropleidingen met een capaciteitsbeperking (selectie) is de deadline verschoven naar 15 juni. Met uitzondering van de MSc Farmacie en MSc Biomedical Science; voor deze opleidingen blijft de deadline 1 april.

Van het ministerie van OCW mogen universiteiten dit jaar studenten, die hun bachelor nog niet hebben afgerond, toelaten tot een master onder voorwaarden die de universiteiten zelf stellen. Het College van Bestuur heeft in overleg met de medezeggenschap voor twee varianten gekozen om goed aan te kunnen sluiten bij de praktijk van verschillende opleidingen.

Variant 1: Bij deze opleidingen mag je nog in september 2020 opdrachten of toetsen van je bachelor afronden.

Variant 2: Bij deze opleidingen kan je terwijl je je bachelor tijdens studiejaar 2020/2021 afrondt al voorwaardelijk met je master te beginnen als je voldoet aan de daartoe gestelde voorwaarde(n) door de opleiding.

Dit aanbod geldt voor wo-bachelorstudenten die dit studiejaar zijn ingeschreven aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs of aan een universiteit in de EU en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (EER). In sommige gevallen geldt dit ook voor instroom vanuit een schakeljaar of premaster naar een wo-master. Naast deze twee bijzondere varianten biedt een groot aantal opleidingen een regulier tweede instroommoment aan in het studiejaar.

Wil je gebruikmaken van bovenstaande mogelijkheid? Kijk op het opleidingsdossier van de masteropleiding die je wilt volgen welke variant voor jou van toepassing is.

Lukt het jou niet om je hbo-propedeuse aan een Nederlandse instelling voor het einde van het collegejaar af te ronden en wil je wel beginnen met een wo-bacheloropleiding? De Universiteit Leiden wil jou helpen om studievertraging te voorkomen.

Hoe werkt dit?
Meld je uiterlijk 1 juni 2020 aan voor de bacheloropleiding in Studielink, vul dit formulier in en vraag een afrondingsadvies aan bij je hbo-instelling. Dit advies geeft aan of er redelijkerwijs verwacht kan worden dat je je propedeuse kan afronden voor 1 januari 2021. Het afrondingsadvies moet je zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus hebben toegevoegd aan het toelatingsverzoek van je bacheloraanmelding in onze online application portal uSis. De bacheloropleiding beoordeelt of je op voorwaarde toegelaten wordt. Indien je wordt toegelaten moet je je propedeuse voor 1 januari 2021 afronden. Lukt dit niet? Dan wordt je inschrijving bij de bachelor geannuleerd. De reeds behaalde studiepunten kunnen, na goedkeuring door de hbo-instelling, als extra curriculair vak op je hbo-diploma opgenomen worden.

Let op: Stelt de bacheloropleiding die je wilt volgen naast je hbo-propedeuse aanvullende eisen voor de toelating? Dan moet je deze voor 1 september hebben afgerond.


Vragen?
Heb je vragen over toelating en inschrijving, stel je vraag aan het Frontoffice Studentzaken met het online contactformulier, met als onderwerp ‘Verzoek tot toelating’.

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur van de bacheloropleiding die je wilt volgen. Je vindt hen bij contact bij de opleiding.

Je kan op basis van de schoolexamenresultaten een vwo-diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurt op basis van dat diploma. Met een vwo-diploma ben je dus gewoon toelaatbaar voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden. 

De Universiteit Leiden volgt de ontwikkelingen over de hele wereld actief en bekijkt de implicaties voor ons toelatingsbeleid van het afgelasten van eindexamens als en wanneer dit gebeurt. De Universiteit Leiden zal er alles aan doen om rekening te houden met jouw omstandigheden en trachten flexibiliteit in deadlines te hanteren. Houd er echter rekening mee dat in sommige situaties de enige optie is dat je je studie uitstelt tot een latere datum.  

De Universiteit Leiden accepteert in principe alle diplomagegevens die op onze diploma-equivalentielijst staan, ongeacht examenuitstel of annulering.

Als minimumcijfers voor eindexamens en/of specifieke examenresultaten vereist zijn voor jouw diploma in de lijst met diploma-equivalenten of jouw voorwaardelijke toelatingsbesluit en als deze examens in jouw land zijn geannuleerd, wordt jouw aanvraag geval per geval beoordeeld en is toelating misschien nog mogelijk op basis van de vakken/cijfers van je laatste jaar tot dusver. Als je je voorwaardelijke toelatingsbesluit al hebt ontvangen en dit geldt voor jou, neem dan contact op met het Admissions Office via dit formulier: contactformulier voor bachelor’s admissions

Geef bij je aanmelding voor een opleiding zoveel mogelijk van de vereiste documenten op die je nu wel tot je beschikking hebt. Het Admissions Office neemt contact met je op als er meer informatie nodig is. 
 
Als je je al hebt aangemeld, houd er dan rekening mee dat de Universiteit Leiden zo flexibel mogelijk is met het indienen van documenten. Dit betekent dat het, afhankelijk van jouw situatie, mogelijk is dat jouw onderwijsinstelling ons jouw definitieve documenten per e-mail toestuurt. Als diploma- of certificeringsinstanties al een online systeem voor resultaten hebben, zoals het International Baccalaureate, zorg er dan voor dat deze resultaten op de standaard manier worden ingediend. 

Als je de documenten niet kunt indienen volgens de instructies in jouw toelatingsverklaring, controleer dan eerst bij jouw onderwijsinstelling welke documenten ze nog kunnen indienen en hoe, en neem vervolgens ter goedkeuring contact op met het Admissions Office door het relevante contactformulier in te vullen: bachelor’s admissions contact form / master's admissions contact form

De Universiteit Leiden zal er alles aan doen om rekening te houden met jouw omstandigheden en flexibiliteit in deadlines trachten te hanteren. Houd er echter rekening mee dat in sommige situaties de enige optie is dat je je studie uitstelt tot een latere datum. 

Conform de richtlijnen van de Nederlandse overheid werken de meeste van onze medewerkers op afstand. Dit kan helaas leiden tot een tragere verwerking van aanvragen of fysieke documenten die naar het Admissions Office worden gestuurd. Ongeacht deze vertraging, raden we je aan om ons de vereiste documenten te sturen volgens de instructies in jouw voorwaardelijke toelatingsbrief. We zullen, indien mogelijk, de post zo snel mogelijk weer gaan verwerken. 

De TUL-examens worden op een alternatieve manier aangeboden. Zie de website van het talencentrum voor meer informatie en aanmelding. 

Voor je aanmelding heb je de resultaten van jouw Engelse taalvaardigheidstest niet direct nodig. In het Online Aanmeldsysteem van de Universiteit Leiden (uSis) kun je aangeven dat je de toets nog niet hebt gemaakt. Zodra je resultaten beschikbaar zijn, dien je deze resultaten in volgens de instructies in de voorwaardelijke toelatingsverklaring. Als je een voorwaardelijke toelatingsbesluit hebt ontvangen, moeten we jouw resultaten vóór 15 juni (niet-EU/EER-studenten) of 1 september (EU/EER-studenten) hebben ontvangen om een onvoorwaardelijk besluit te kunnen afgeven.

Houd er rekening mee dat Leiden Universiteit momenteel ook de iBT TOEFL Special Home Edition accepteert. Je kunt controleren of deze Engelse taaltoets beschikbaar voor je is op de ETS website. Verblijf je in China, dan is de iBT Toefl Home Edition helaas niet beschikbbaar, maar we accepteren tijdelijk wel de Toefl ITP Plus for China test

 

Leiden Universiteit accepteert momenteel ook de iBT TOEFL Special Home Edition. Je kunt controleren of deze Engelse taaltoets beschikbaar voor je is op de ETS website

Verblijf je in China, dan is de iBT Toefl Home Edition helaas niet beschikbbaar, maar we accepteren tijdelijk wel de Toefl ITP Plus for China test

Universiteit Leiden University accepteert momenteel niet de IELTS indicator test, omdat we nog wachten op nationale richtlijnen hierover. Zodra de situatie hierin verandert, wordt de informatie op deze pagina aangepast. 

Het college examen gaat vooralsnog wel door en afhankelijk van je behaalde resultaat van de college-examens, kan je de vwo deelcertificaten behalen. Hierdoor kan je ook dit jaar voldoen aan de voorwaarden in je toelatingsbesluit.

Ga in ieder geval door met de voorbereiding op de examens. CCVX en Boswell hebben beiden onlangs aangekondigd het toetsen weer op te starten, en we gaan er vanuit dat iedereen deze zomer nog de toets kan doen. De CCVX toetsen worden niet online aangeboden. De Boswell toetsen zullen heel beperkt online worden aangeboden, alleen voor studenten die echt niet naar Nederland kunnen reizen. Aanmelding daarvoor gebeurt via ons. Wij mailen in de komende weken alle studenten waar wij van denken dat ze hiervoor in aanmerking komen. Als je geen mail hebt gehad, en wel nog in het buitenland verblijft, neem dan contact met ons op via het daarvoor bestemde formulier: bachelor’s admissions contact form.

Je kunt jouw verzoek tot inschrijving op elk moment annuleren, zelfs als je eerder het toelatingsabesluit in uSis hebt geaccepteerd. Bij annulering vóór 1 september 2020 krijg je ook het reeds betaalde collegegeld vergoed.  Je kunt ook overwegen om jouw aanvraag waar mogelijk uit te stellen tot de eerstvolgende beschikbare startdatum van jouw studieprogramma.  
Niet alle programma's kunnen deze optie aanbieden.  

Houd er rekening mee dat de administratiekosten niet worden gerestitueerd. Als je jouw huidige aanvraag echter uitstelt of een nieuwe aanvraag voor het volgende studiejaar indient, hoef je deze vergoeding niet opnieuw te betalen.  

Houd er ook rekening mee dat als je jouw inschrijving intrekt of annuleert en jouw visum (indien van toepassing) al is aangevraagd, de visumkosten niet worden gerestitueerd. 

Ja, er zijn geen aanpassingen op dit proces, ondanks de corona omstandigheden.

In Studielink kun je tot 31 augustus de door jouw geaccepteerde plaats voor een Selectie en Plaatsing opleiding annuleren. Wanneer je de plaats hebt geannuleerd, kun je dit niet meer ongedaan maken en mag je in september 2020 niet starten met de studie. Houd er rekening mee dat bij het annuleren van je plaatsing dit geldt als een verbruikte selectiepoging.

Zie voor meer informatie het tijdspad voor Selectie en Plaatsing

Helaas kunnen we nog niet alle vragen die je misschien hebt al direct beantwoorden. De universiteit werkt in deze onzekere tijd hard om zoveel mogelijk zaken zo duidelijk mogelijk te maken.  

Heb je een specifieke vraag over je aanmelding/toelating tot de Universiteit Leiden? Neem dan contact op met ons Bureau Studentenzaken via het daarvoor bestemde formulier: bachelor’s admissions contact form / master's admissions contact form

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.