Universiteit Leiden

nl en

Toelating en aanmelding bacheloropleiding

Wil jij beginnen aan een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden? Doorloop dan ons overzichtelijke stappenplan en meld je aan voor jouw bachelor.

Dit stappenplan bestaat uit zeven noodzakelijke stappen en gidst je gemakkelijk door de aanmeldprocedure voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden.

Bekijk naast dit stappenplan ook de beschrijving van jouw gewenste opleiding voor specifieke vereisten en deadlines.

Veel gestelde vragen toelating en aanmelding in relatie tot corona-omstandigheden

De reguliere aanmelddeadline voor aankomende studenten met een Nederlandse vooropleiding voor een bacheloropleiding wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan (toekomstige) studenten die zich door de coronacrisis niet op tijd konden aanmelden. De deadline voor opleidingen met een verplichte matchingprocedure verschuift ook naar 1 juni. 

Voor masteropleidingen en studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding blijven de huidige deadlines van kracht.  

De aanmelddatum voor niet-EU ingezetenen die zich willen aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding blijft van kracht en is 1 april. We kiezen hiervoor omdat voor deze studenten, in tegenstelling tot de Nederlandse en EU-studenten, nog een traject volgt om een verblijfsvergunning te regelen. Indien deze studenten niet alle stukken al op 1 april kunnen inleveren, is er de mogelijkheid om ontbrekende stukken op een later moment aan te leveren.  

De Universiteit Leiden volgt de ontwikkelingen over de hele wereld actief en bekijkt de implicaties voor ons toelatingsbeleid van het afgelasten van eindexamens als en wanneer dit gebeurt. De Universiteit Leiden zal er alles aan doen om rekening te houden met jouw omstandigheden en trachten flexibiliteit in deadlines te hanteren. Houd er echter rekening mee dat in sommige situaties de enige optie is dat je je studie uitstelt tot een latere datum.  

De Universiteit Leiden accepteert in principe alle diplomagegevens die op onze diploma-equivalentielijst staan, ongeacht examenuitstel of annulering.

Als minimumcijfers voor eindexamens en/of specifieke examenresultaten vereist zijn voor jouw diploma in de lijst met diploma-equivalenten of jouw voorwaardelijke toelatingsbesluit en als deze examens in jouw land zijn geannuleerd, wordt jouw aanvraag geval per geval beoordeeld en is toelating misschien nog mogelijk op basis van de vakken/cijfers van je laatste jaar tot dusver. Als je je voorwaardelijke toelatingsbesluit al hebt ontvangen en dit geldt voor jou, neem dan contact op met het Admissions Office via dit formulier: contactformulier voor bachelor’s admissions

Je kan op basis van de schoolexamenresultaten een vwo-diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurt op basis van dat diploma. Met een vwo-diploma ben je dus gewoon toelaatbaar voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden. 

De opleidingen die selectie & plaatsing toepassen houden vast aan 15 april als datum waarop via Studielink de rangnummers worden toegekend.  
Indien er nog onderdelen in de selectieprocedure van opleidingen op de planning stonden, zullen deze waar mogelijk op afstand, digitaal, worden ingericht. Je wordt hier indien van toepassing over geïnformeerd door de opleiding zelf.

Voor je aanmelding heb je de resultaten van jouw Engelse taalvaardigheidstest niet direct nodig. In het Online Aanmeldsysteem van de Universiteit Leiden (uSis) kun je aangeven dat je de toets nog niet hebt gemaakt. Zodra je resultaten beschikbaar zijn, dien je deze resultaten in volgens de instructies in de voorwaardelijke toelatingsverklaring. Als je een voorwaardelijke toelatingsbesluit hebt ontvangen, moeten we jouw resultaten vóór 1 juni (niet-EU/EER-studenten) of 1 september (EU/EER-studenten) hebben ontvangen om een onvoorwaardelijk besluit te kunnen afgeven.

De TUL toetsen worden zodra het mogelijk is weer aangeboden door ons talencentrum. We verwachten nu dat dit nog ruim op tijd voor de start van je opleiding zal zijn. Hou deze faq en de website van het talencentrum in de gaten.  

We hebben hier op dit moment nog geen antwoord op. Het lijkt erop dat de college-examens nog wel doorgaan, (zie ook de berichtgeving op DUO)  en het kan zijn dat we hier naar gaan kijken, eventueel aangevuld met een ander toetsmoment. Blijf je daarom wel voorbereiden op je college-examens, en hou je mail van de Universiteit Leiden en deze website in de gaten. 
 

Geef bij je aanmelding voor een opleiding zoveel mogelijk van de vereiste documenten op die je nu wel tot je beschikking hebt. Het Admissions Office neemt contact met je op als er meer informatie nodig is. 
 
Als je je al hebt aangemeld, houd er dan rekening mee dat de Universiteit Leiden zo flexibel mogelijk is met het indienen van documenten. Dit betekent dat het, afhankelijk van jouw situatie, mogelijk is dat jouw onderwijsinstelling ons jouw definitieve documenten per e-mail toestuurt. Als diploma- of certificeringsinstanties al een online systeem voor resultaten hebben, zoals het International Baccalaureate, zorg er dan voor dat deze resultaten op de standaard manier worden ingediend. 

Als je de documenten niet kunt indienen volgens de instructies in jouw toelatingsverklaring, controleer dan eerst bij jouw onderwijsinstelling welke documenten ze nog kunnen indienen en hoe, en neem vervolgens ter goedkeuring contact op met het Admissions Office door het relevante contactformulier in te vullen: bachelor’s admissions contact form / master's admissions contact form

De Universiteit Leiden zal er alles aan doen om rekening te houden met jouw omstandigheden en flexibiliteit in deadlines trachten te hanteren. Houd er echter rekening mee dat in sommige situaties de enige optie is dat je je studie uitstelt tot een latere datum. 

Ga in ieder geval door met de voorbereiding op de examens. We wachten dit nog een paar weken af voordat we besluiten hoe we hier mee omgaan. Hou deze FAQ, de websites van Boswell of CCVX, en je mail in de gaten.  

Je kunt jouw verzoek tot inschrijving op elk moment annuleren, zelfs als je eerder het toelatingsabesluit in uSis hebt geaccepteerd. Bij annulering vóór 1 september 2020 krijg je ook het reeds betaalde collegegeld vergoed.  Je kunt ook overwegen om jouw aanvraag waar mogelijk uit te stellen tot de eerstvolgende beschikbare startdatum van jouw studieprogramma.  
Niet alle programma's kunnen deze optie aanbieden.  

Houd er rekening mee dat de administratiekosten niet worden gerestitueerd. Als je jouw huidige aanvraag echter uitstelt of een nieuwe aanvraag voor het volgende studiejaar indient, hoef je deze vergoeding niet opnieuw te betalen.  

Houd er ook rekening mee dat als je jouw inschrijving intrekt of annuleert en jouw visum (indien van toepassing) al is aangevraagd, de visumkosten niet worden gerestitueerd. 

Conform de richtlijnen van de Nederlandse overheid werken de meeste van onze medewerkers tot 6 april op afstand. Dit kan helaas leiden tot een tragere verwerking van aanvragen of fysieke documenten die naar het Admissions Office worden gestuurd. Ongeacht deze vertraging, raden we je aan om ons de vereiste documenten te sturen volgens de instructies in jouw voorwaardelijke toelatingsbrief. We zullen, indien mogelijk, na 6 april de post zo snel mogelijk weer gaan verwerken. 

We volgen de situatie op de voet en zullen indien nodig actie ondernemen, volgens de richtlijnen van de Nederlandse overheid. De regering houdt voorlopig vast aan de start van het collegejaar op 1 september. 

Helaas kunnen we nog niet alle vragen die je misschien hebt al direct beantwoorden. De universiteit werkt in deze onzekere tijd hard om zoveel mogelijk zaken zo duidelijk mogelijk te maken.  

Heb je een specifieke vraag over je aanmelding/toelating tot de Universiteit Leiden? Neem dan contact op met ons Bureau Studentenzaken via het daarvoor bestemde formulier: bachelor’s admissions contact form / master's admissions contact form

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.