Universiteit Leiden

nl en

Benodigde documenten

Als je een toelatingsverzoek moet indienen, wordt je gevraagd verschillende documenten in te dienen.

Je studieachtergrond en gekozen opleiding bepalen welke documenten je precies nodig hebt. Raadpleeg de informatie die bij de masteropleiding van jouw keuze staat om precies te zien welke documenten je nodig hebt voor de desbetreffende opleiding. 

Let op: Als je een (Nederlands) diploma hebt dat direct toegang geeft tot de door jouw gekozen master, dan kun je deze stap overslaan. Het online aanmeldportaal (uSis) laat zien of je direct toelaatbaar bent.

Verplichte documenten bij toelatingsverzoek

Upload een kopie van de pagina’s paspoort met daarop je persoonsgegevens.  Als je uit de EU/EEA komt, kun je ook een kopie maken van je ID-kaart. Upload dan een kopie van beide kanten.

Woon je in Nederland op basis van een verblijfsvergunning, upload dan een kopie van beide zijden van je verblijfsvergunning.

Je CV (curriculum vitae) bevat naast de gebruikelijke persoonsgegevens ook een overzicht van je studieachtergrond en werkervaring.

  • Bij je toelatingsverzoek vragen wij je kopieën van al je diploma’s, of uittreksels te uploaden. Wanneer je wordt toegelaten tot de master ontvang je instructies hoe je gewaarmerkte kopieën op moet sturen.  
  • De documenten moeten in de originele taal geüpload worden. Als dit niet Engels, Nederlands, Duits of Frans is, dien je een officiële vertaling mee moeten sturen in een van deze vier talen.
  • Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe. Voeg daarnaast ook een lijst toe met de nog te voltooien vakken.

Bij sommige opleidingen moeten alle aangeleverde documenten, inclusief de kopieën van je diploma’s en uittreksels, in het Engels geschreven zijn (of meegeleverd zijn met Engelse vertalingen). Check in de opleidingsbeschrijving van jouw gekozen master of de documenten in het Engels ingediend moet worden.

Je kunt een toelatingsverzoek indienen voordat je de uitslag hebt van een taaltoets. Wel moet je uiteindelijk geslaagd zijn voor de taaltest om toegelaten te worden tot de opleiding. Als je de resultaten van de taaltest al binnen hebt, kun je deze direct uploaden. 

Aanvullende documenten– niet voor alle opleidingen

Je motivatiebrief is jouw persoonlijke onderbouwing waarom je de opleiding wilt volgen, waarom je dat aan de Universiteit Leiden wilt doen en waarom je denkt dat je een geschikte kandidaat bent voor de opleiding. De motivatiebrief telt tussen de 700 en 1.500 woorden.

Controleer altijd eerst bij de toelatingseisen van je opleiding of je een aanbevelingsbrief moet indienen en wat de vereisten zijn van de aanbevelingsbrief.

Vereisten voor het indienen van aanbevelingsbrieven

  • Aanbevelingsbrieven moeten op briefpapier geschreven zijn, voorzien zijn van de persoonlijke gegevens van de referent (puur ter verificatie) en ondertekend worden.
  • Je referent dient je vaardigheden, kwaliteiten en competenties te beschrijven.

Optie 1. Upload de brief zelf
Je kunt de aanbevelingsbrief(en) zelf uploaden in het online inschrijfsysteem (uSis).

Optie 2. Verstuurd door je referent
Je referent kan de brief rechtstreeks versturen naar de universiteit. Dit doet hij of zij als volgt:

1. Zorg ervoor dat je referent duidelijk jouw naam en studentnummer in de brief vermeldt.

2. Hij of zij kan de brief op twee manieren versturen:

  • digitaal, door de brief te uploaden in ons contactformulier
  • per post, door het te sturen naar:

Leiden University Admissions Office
“Gravensteen” Pieterskerkhof 6
2311 SR Leiden, Nederland

 

3. Als je referent  de referentiebrief direct naar de Universiteit Leiden stuurt, kun je deze verklaring uploaden in het online aanmeldportaal (uSis).

Sommige masteropleidingen vragen om aanvullende documenten. Controleer daarom de opleidingsbeschrijving van jouw master.

>> Ga naar de volgende stap: Stap 4: Start de aanmeldprocedure

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.