Universiteit Leiden

nl en

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond, bepalen de hoogte van je collegegeld. Er zijn een aantal soorten collegegeld te onderscheiden:

  • Het wettelijke collegegeld
  • Het instellingstarief voor studenten die niet uit de EER, Suriname of Zwitserland komen
  • Het instellingstarief voor een tweede opleiding

De exacte hoogte van het collegegeld kan per opleiding verschillen, ook binnen het type collegegeld.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd): €2.143,- (academisch jaar 2020-2021) €2,168 (2021-2022 academisch jaar)

Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast nog een institutional fee van: 2.485,-.

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019
Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid.

Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je aan de Universiteit Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.
 

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

Tarief academisch jaar 2020-2021

Tarief academisch jaar 2021-2022

Faculteit der Archeologie

€11.500,-

€11,800

Faculteit der Geesteswetenschappen

€11.500,-

€11,800

Faculteit Governance & Global Affairs
- Toeslag Leiden University College


€11.500,-
€2.385,-

€11,800
€2,485

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€11.500,-

€11,800

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€11.500,-

€11,800

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

€15.300,-

€15,700

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedische wetenschappen
- Geneeskunde
 


€15.300,-
€19.600,-

€15,700
€20.900

Tweede bacheloropleiding

Ga je een tweede bacheloropleiding doen in Nederland, dan betaal je daar veelal een instellingstarief voor, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Voor studenten die na september 1991 al een bachelordiploma, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald bij een Nederlandse onderwijsinstelling en in het bezit zijn van een nationaliteit van een EER-land (Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden), Suriname of Zwitserland, gelden de volgende instellingstarieven.

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

Instellingstarief 2e bachelor
(academisch jaar 2020-2021)

Instellingstarief 2e bachelor
(academisch jaar 2021-2022)

Faculteit der Archeologie

€9.200,-

€8,400

Faculteit der Geesteswetenschappen

€9.200,-

€8,400

Faculteit Governance & Global Affairs
- Toeslag Leiden University College

€9.200,-
€2.385,- 

€8,400
€2,485

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€9.200,-

€8,400

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€9.200,-

€8,400

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

€12.700,-

€11,500

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedische wetenschappen
- Geneeskunde
 


€12.700,-
€17.000,-

€11,500
€18,000

 

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema voor collegegeld van de tweede bacheloropleiding (2020/2021).

Uitzonderingen

Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

  • Als je tweede opleiding er een is binnen het domein van de gezondheidszorg of een lerarenopleiding, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
  • Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een tweede bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden waarmee zij begonnen zijn terwijl zij waren ingeschreven voor een eerste bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld bij ononderbroken inschrijving.
  • Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een tweede masteropleiding aan de Universiteit Leiden waarmee zij begonnen zijn terwijl zij waren ingeschreven voor een eerste masteropleiding aan de Universiteit Leiden, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld bij ononderbroken inschrijving.
  • Voor studenten die een eerste bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in het studiejaar direct voorafgaand aan het studiejaar waarin de tweede bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden wordt aangevangen, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld.
  • Voor studenten die een eerste masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in het studiejaar direct voorafgaand aan het studiejaar waarin de tweede masteropleiding aan de Universiteit Leiden wordt aangevangen, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.