Universiteit Leiden

nl en

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond, bepalen de hoogte van je collegegeld. Er zijn een aantal soorten collegegeld te onderscheiden:

 • Het wettelijke collegegeld
 • Het instellingstarief voor studenten die niet uit de EER, Suriname of Zwitserland komen
 • Het instellingstarief voor een tweede opleiding

De exacte hoogte van het collegegeld kan per opleiding verschillen, ook binnen het type collegegeld.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

 • Voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs geldt voor het academisch jaar 2021-2022 (zowel voltijd als deeltijd) het wettelijke collegegeld van €542,-*.
 • Voor studenten die al eerder gestart zijn in het hoger onderwijs maar een nieuwe opleiding starten geldt voor het academisch jaar in 2021-2022  (zowel voltijd als deeltijd) het wettelijk collegegeld van €1084,-*
 • Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast nog een institutional fee van: €2.485,-.

*Collegejaar 2021-22: korting vanwege corona 
De overheid heeft vanwege de situatie rond het coronavirus besloten om 1.084 euro korting te geven op het collegegeld voor het collegejaar 2021-2022. Deze korting geldt zowel voor het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld voor niet-EER studenten en studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen. In de bedragen die je op deze website ziet, is de korting al verwerkt.


** Sinds studiejaar 2018-2019 is het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid.

Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Collegejaar 2021-22: korting vanwege corona 
De overheid heeft vanwege de situatie rond het coronavirus besloten om 1.084 euro korting te geven op het collegegeld voor het collegejaar 2021-2022. Deze korting geldt zowel voor het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld voor niet-EER studenten en studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen. In de bedragen die je op deze website ziet, is de korting al verwerkt

Let op! Studeer je aan de Universiteit Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.
 

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

Tarief academisch jaar 2021-2022

Faculteit der Archeologie

€10,716

Faculteit der Geesteswetenschappen

€10,716

Faculteit Governance & Global Affairs
- Toeslag Leiden University College

€10,716
€2,485

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€10,716

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€10,716

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

€14,616

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedische wetenschappen
- Geneeskunde
 

€14,616
€19,816

Tweede bacheloropleiding

Ga je een tweede bacheloropleiding doen in Nederland, dan betaal je daar veelal een instellingstarief voor, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Voor studenten die na september 1991 al een bachelordiploma, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald bij een Nederlandse onderwijsinstelling en in het bezit zijn van een nationaliteit van een EER-land (Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden), Suriname of Zwitserland, gelden de volgende instellingstarieven.

Faculteit
(+ onderwijssoort/opleiding)

Instellingstarief 2e bachelor
(academisch jaar 2021-2022)

Faculteit der Archeologie

€7,316

Faculteit der Geesteswetenschappen

€7,316

Faculteit Governance & Global Affairs
- Toeslag Leiden University College

€7,316
€2,485

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€7,316

Faculteit der Sociale Wetenschappen

€7,316

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

€10,416

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Biomedische wetenschappen
- Geneeskunde
 

€10,416
€16,916

 

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema voor collegegeld van de tweede bacheloropleiding.

Collegejaar 2021-22: korting vanwege corona 
De overheid heeft vanwege de situatie rond het coronavirus besloten om 1.084 euro korting te geven op het collegegeld voor het collegejaar 2021-2022. Deze korting geldt zowel voor het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld voor niet-EER studenten en studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen. In de bedragen die je op deze website ziet, is de korting al verwerkt

Uitzonderingen

Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

 • Als je tweede opleiding er een is binnen het domein van de gezondheidszorg of een lerarenopleiding, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
 • Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een tweede bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden waarmee zij begonnen zijn terwijl zij waren ingeschreven voor een eerste bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld bij ononderbroken inschrijving.
 • Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een tweede masteropleiding aan de Universiteit Leiden waarmee zij begonnen zijn terwijl zij waren ingeschreven voor een eerste masteropleiding aan de Universiteit Leiden, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld bij ononderbroken inschrijving.
 • Voor studenten die een eerste bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in het studiejaar direct voorafgaand aan het studiejaar waarin de tweede bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden wordt aangevangen, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld.
 • Voor studenten die een eerste masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in het studiejaar direct voorafgaand aan het studiejaar waarin de tweede masteropleiding aan de Universiteit Leiden wordt aangevangen, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.