Universiteit Leiden

nl en

Toelating en aanmelding masteropleiding

Wil jij beginnen aan een masteropleiding aan de Universiteit Leiden? Doorloop dan ons stappenplan en meld je aan voor jouw master aan de Universiteit Leiden. We zien je aanmelding graag tegemoet!

Stappenplan Toelating en aanmelding

Dit stappenplan bestaat uit zes noodzakelijke stappen en gidst je gemakkelijk door de aanmeldprocedure voor een masteropleiding aan de Universiteit Leiden.

Iedere masteropleiding aan de Universiteit Leiden heeft zijn eigen toelatingseisen, aanmeldprocedure en deadlines. Bekijk naast dit stappenplan ook de beschrijving van jouw gewenste masteropleiding voor specifieke vereisten en deadlines. Onder het kopje ‘Toelating en aanmelding’ vind je bij iedere opleiding het stappenplan terug.

Studie gekozen?

Meld je op tijd aan in Studielink

Meld je op tijd aan in Studielink

Veel gestelde vragen toelating en aanmelding in relatie tot corona-omstandigheden

De reguliere aanmelddeadline voor aankomende studenten met een Nederlandse vooropleiding voor een bacheloropleiding wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan (toekomstige) studenten die zich door de coronacrisis niet op tijd konden aanmelden. De deadline voor opleidingen met een verplichte matchingprocedure verschuift ook naar 1 juni. De studiekeuzecheck blijft onderdeel van de toelatingsprocedure en kan online worden afgelegd.
Voor bacheloropleidingen met een numerus fixus of selectie (zoals Leiden University College The Hague) zijn de aanmelddeadlines ongewijzigd.

De deadline voor niet-EU/EER studenten voor toelating voor een bachelor- of masteropleiding is verschoven naar 1 mei, de deadline voor de aanvraag voor visa is verschoven naar 15 juni. 
 
Voor de masteropleidingen met een capaciteitsbeperking (selectie) is de deadline verschoven naar 15 juni. Met uitzondering van de MSc Farmacie en MSc Biomedical Science; voor deze opleidingen blijft de deadline 1 april.

Je kan op basis van de schoolexamenresultaten een vwo-diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurt op basis van dat diploma. Met een vwo-diploma ben je dus gewoon toelaatbaar voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden. 

De Universiteit Leiden volgt de ontwikkelingen over de hele wereld actief en bekijkt de implicaties voor ons toelatingsbeleid van het afgelasten van eindexamens als en wanneer dit gebeurt. De Universiteit Leiden zal er alles aan doen om rekening te houden met jouw omstandigheden en trachten flexibiliteit in deadlines te hanteren. Houd er echter rekening mee dat in sommige situaties de enige optie is dat je je studie uitstelt tot een latere datum.  

De Universiteit Leiden accepteert in principe alle diplomagegevens die op onze diploma-equivalentielijst staan, ongeacht examenuitstel of annulering.

Als minimumcijfers voor eindexamens en/of specifieke examenresultaten vereist zijn voor jouw diploma in de lijst met diploma-equivalenten of jouw voorwaardelijke toelatingsbesluit en als deze examens in jouw land zijn geannuleerd, wordt jouw aanvraag geval per geval beoordeeld en is toelating misschien nog mogelijk op basis van de vakken/cijfers van je laatste jaar tot dusver. Als je je voorwaardelijke toelatingsbesluit al hebt ontvangen en dit geldt voor jou, neem dan contact op met het Admissions Office via dit formulier: contactformulier voor bachelor’s admissions

De opleidingen die selectie & plaatsing toepassen houden vast aan 15 april als datum waarop via Studielink de rangnummers worden toegekend.  
Indien er nog onderdelen in de selectieprocedure van opleidingen op de planning stonden, zullen deze waar mogelijk op afstand, digitaal, worden ingericht. Je wordt hier indien van toepassing over geïnformeerd door de opleiding zelf.

Voor je aanmelding heb je de resultaten van jouw Engelse taalvaardigheidstest niet direct nodig. In het Online Aanmeldsysteem van de Universiteit Leiden (uSis) kun je aangeven dat je de toets nog niet hebt gemaakt. Zodra je resultaten beschikbaar zijn, dien je deze resultaten in volgens de instructies in de voorwaardelijke toelatingsverklaring. Als je een voorwaardelijke toelatingsbesluit hebt ontvangen, moeten we jouw resultaten vóór 15 juni (niet-EU/EER-studenten) of 1 september (EU/EER-studenten) hebben ontvangen om een onvoorwaardelijk besluit te kunnen afgeven.

Houd er rekening mee dat Leiden Universiteit momenteel ook de iBT TOEFL Special Home Edition accepteert. Je kunt controleren of deze Engelse taaltoets beschikbaar voor je is op de ETS website.

Leiden Universiteit accepteert momenteel ook de iBT TOEFL Special Home Edition. Je kunt controleren of deze Engelse taaltoets beschikbaar voor je is op de ETS website.

De TUL toetsen worden zodra het mogelijk is weer aangeboden door ons talencentrum. We verwachten nu dat dit nog ruim op tijd voor de start van je opleiding zal zijn. Hou deze faq en de website van het talencentrum in de gaten.  

We hebben hier op dit moment nog geen antwoord op. Het lijkt erop dat de college-examens nog wel doorgaan, (zie ook de berichtgeving op DUO)  en het kan zijn dat we hier naar gaan kijken, eventueel aangevuld met een ander toetsmoment. Blijf je daarom wel voorbereiden op je college-examens, en hou je mail van de Universiteit Leiden en deze website in de gaten. 
 

Geef bij je aanmelding voor een opleiding zoveel mogelijk van de vereiste documenten op die je nu wel tot je beschikking hebt. Het Admissions Office neemt contact met je op als er meer informatie nodig is. 
 
Als je je al hebt aangemeld, houd er dan rekening mee dat de Universiteit Leiden zo flexibel mogelijk is met het indienen van documenten. Dit betekent dat het, afhankelijk van jouw situatie, mogelijk is dat jouw onderwijsinstelling ons jouw definitieve documenten per e-mail toestuurt. Als diploma- of certificeringsinstanties al een online systeem voor resultaten hebben, zoals het International Baccalaureate, zorg er dan voor dat deze resultaten op de standaard manier worden ingediend. 

Als je de documenten niet kunt indienen volgens de instructies in jouw toelatingsverklaring, controleer dan eerst bij jouw onderwijsinstelling welke documenten ze nog kunnen indienen en hoe, en neem vervolgens ter goedkeuring contact op met het Admissions Office door het relevante contactformulier in te vullen: bachelor’s admissions contact form / master's admissions contact form

De Universiteit Leiden zal er alles aan doen om rekening te houden met jouw omstandigheden en flexibiliteit in deadlines trachten te hanteren. Houd er echter rekening mee dat in sommige situaties de enige optie is dat je je studie uitstelt tot een latere datum. 

Ga in ieder geval door met de voorbereiding op de examens. We wachten dit nog een paar weken af voordat we besluiten hoe we hier mee omgaan. Hou deze FAQ, de websites van Boswell of CCVX, en je mail in de gaten.  

Je kunt jouw verzoek tot inschrijving op elk moment annuleren, zelfs als je eerder het toelatingsabesluit in uSis hebt geaccepteerd. Bij annulering vóór 1 september 2020 krijg je ook het reeds betaalde collegegeld vergoed.  Je kunt ook overwegen om jouw aanvraag waar mogelijk uit te stellen tot de eerstvolgende beschikbare startdatum van jouw studieprogramma.  
Niet alle programma's kunnen deze optie aanbieden.  

Houd er rekening mee dat de administratiekosten niet worden gerestitueerd. Als je jouw huidige aanvraag echter uitstelt of een nieuwe aanvraag voor het volgende studiejaar indient, hoef je deze vergoeding niet opnieuw te betalen.  

Houd er ook rekening mee dat als je jouw inschrijving intrekt of annuleert en jouw visum (indien van toepassing) al is aangevraagd, de visumkosten niet worden gerestitueerd. 

Conform de richtlijnen van de Nederlandse overheid werken de meeste van onze medewerkers tot 28 april op afstand. Dit kan helaas leiden tot een tragere verwerking van aanvragen of fysieke documenten die naar het Admissions Office worden gestuurd. Ongeacht deze vertraging, raden we je aan om ons de vereiste documenten te sturen volgens de instructies in jouw voorwaardelijke toelatingsbrief. We zullen, indien mogelijk, na 28 april de post zo snel mogelijk weer gaan verwerken. 

We volgen de situatie op de voet en zullen indien nodig volgens de richtlijnen van de Nederlandse overheid actie ondernemen. De regering houdt voorlopig vast aan de start van het collegejaar op 1 september. 

Helaas kunnen we nog niet alle vragen die je misschien hebt al direct beantwoorden. De universiteit werkt in deze onzekere tijd hard om zoveel mogelijk zaken zo duidelijk mogelijk te maken.  

Heb je een specifieke vraag over je aanmelding/toelating tot de Universiteit Leiden? Neem dan contact op met ons Bureau Studentenzaken via het daarvoor bestemde formulier: bachelor’s admissions contact form / master's admissions contact form

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.