Universiteit Leiden

nl en

Yvonne Erkens

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.Y.H.G. Erkens
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8343-2068

Na haar studie aan de Universiteit Leiden heeft zij praktijk en theorie lange tijd gecombineerd. Zij doceerde enige jaren aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte als advocaat in Den Haag en Leiden en was werkzaam bij een werkgeversvereniging waar met name het collectieve arbeidsrecht tot haar aandachtsgebied behoorde. Yvonne Erkens is sedert 2004 fulltime verbonden aan de Universiteit Leiden, aanvankelijk in een gecombineerde aanstelling bij de afdeling Moot Court en de afdeling Sociaal recht, sedert juli 2010 fulltime bij de afdeling Sociaal recht. Zij is in 2013 gepromoveerd op een onderzoek naar rechtspleging in arbeidszaken.

Meer informatie over Yvonne Erkens

Nieuwsberichten

Yvonne Erkens is werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociaal recht en gespecialiseerd in internationaal arbeidsrecht, arbeidsovereenkomstenrecht, ontslagrecht en procesrecht.

Na haar studie aan de Universiteit Leiden heeft zij praktijk en theorie lange tijd gecombineerd. Zij doceerde enige jaren aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte als advocaat in Den Haag en Leiden en was werkzaam bij een werkgeversvereniging waar met name het collectieve arbeidsrecht tot haar aandachtsgebied behoorde. Yvonne Erkens is sedert 2004 fulltime verbonden aan de Universiteit Leiden, aanvankelijk in een gecombineerde aanstelling bij de afdeling Moot Court en de afdeling Sociaal recht, sedert juli 2010 fulltime bij de afdeling Sociaal recht. Zij is in 2013 gepromoveerd op een onderzoek naar rechtspleging in arbeidszaken. 

Yvonne Erkens is sinds maart 2011 kantonrechter-plaatsvervanger, eerst bij de Rechtbank Limburg, vanaf 2018 bij de Rechtbank Noord-Holland. Zij maakt vanaf december 2012 deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden, vanaf 2018 is zij (c0-)voorzitter van de gefuseerde Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden en het LUMC.

Sedert enige jaren concentreert het onderzoek van Yvonne Erkens zich op het internationale arbeidsrecht, meer in het bijzonder op de handhaving van fundamentele arbeidsrechten (verbod op dwangarbeid, kinderarbeid, discriminatie, en vrijheid van vakorganisatie) in wereldwijde toeleveringsketens (‘global supply-chains’). Zij heeft samen met Paul van der Heijden de Database of Business Ethics (DBBE) opgezet, een verzameling Codes of Conduct van beursgenoteerde bedrijven van over de gehele wereld.Met onderzoek uitgevoerd met behulp van de DBBE participeert zij in Empirical Legal Studies (ELS), een van de twee speerpunten binnen het Nederlands Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Yvonne Erkens is Editor-in-Chief van de International Labor Rights Case Law Journal (ILaRC), . ILaRC bevat uitspraken en commentaren op het gebied van fundamentele arbeidsrechten, tot stand gekomen in regionale en internationale geschilbeslechtingsmechanismen. Daarbij valt te denken aan de ILO,  National Contact Points (NCP’s) handelend uit hoofde van de OECD Guidelines, het EU Hof van Justitie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,  het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, en vele anderen.

In het voorjaar van 2022 is Yvonne Erkens benoemd tot Global Law professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Zij is sinds 1 januari 2024 voorzitter van de afdeling Sociaal recht.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.27

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) Voorzitter commissie van toelating
  • European Association of Labour Court Judges (EALCJ) Bestuurslid (secretaris)
  • International Labor Rights Case Law (ILRC) Editor-in-Chief
  • DAS Accreditatiecommissie DAS Permanente educatie opleidingen
  • Rechtbank Noord-Holland Kantonrechter-plaatsvervanger
  • Universiteit Leiden en LUMC Voorzitter Commissie Wetenschappelijke integriteit Universiteit Leiden en LUMC
  • Rechtbank Limburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.