Universiteit Leiden

nl en

Yvonne Erkens benoemd tot Global Law professor in Leuven

Yvonne Erkens, universitair hoofddocent bij de afdeling sociaal recht, is dit voorjaar benoemd als Global Law professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid - oorspronkelijk op initiatief van haar International Affairs Board - heeft sinds enkele jaren een Global Law-aanpak in onderzoek en onderwijs hoog in het vaandel staan. In dit kader worden vooraanstaande buitenlandse hoogleraren Recht en Criminologie uitgenodigd om les te geven aan studenten en om onderzoek te doen.

Yvonne Erkens geeft het vak ‘Business and human rights from a labour law perspective’. Hierin wordt uiteengezet hoe wereldwijde waardeketens (of supplychains) gereguleerd worden, hoe de verschillende handhavingsmechanismen zijn vormgegeven en waar dit systeem verbetering behoeft. De studenten zullen bij het schrijven van hun eindopdracht gebruik maken van de Database of Business Ethics (DBBE), een verzameling codes of conduct van multinationale bedrijven bijeengebracht door Yvonne Erkens en Paul van der Heijden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.