Universiteit Leiden

nl en

Yvonne Erkens

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.Y.H.G. Erkens
Telefoon
+31 71 527 7637
E-mail
m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl

Yvonne Erkens is werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociaal recht.

Na haar studie aan de Universiteit Leiden heeft zij praktijk en theorie lange tijd gecombineerd. Zij doceerde enige jaren aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte als advocaat in Den Haag en Leiden en was werkzaam bij een werkgeversvereniging waar met name het collectieve arbeidsrecht tot haar aandachtsgebied behoorde.

Inmiddels is Yvonne Erkens sedert 2004 fulltime verbonden aan de Universiteit Leiden, aanvankelijk in een gecombineerde aanstelling bij de afdeling Moot Court en de afdeling sociaal recht, sedert juli 2010 fulltime bij de afdeling sociaal recht. Zij heeft bij die afdeling een proefschrift geschreven met als titel ’Rechtspleging in arbeidszaken’, dat zij op 25 april 2013 verdedigt. Yvonne Erkens is sedert 1 maart 2011 tevens kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg en maakt sinds december 2012 deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Leidse universiteit.

 

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.51

Contact

 • Barentsen B., Erkens M.Y.H.G & Doorn H.L. (2016), Kroniek Rechtspraak Wwz, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2016(58).artikel in een tijdschrift
 • Barentsen B., Erkens M.Y.H.G & Doorn H.L. (2016), Kroniek Rechtspraak Wwz, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2016(89).artikel in een tijdschrift
 • Barentsen B., Erkens M.Y.H.G. & Doorn H.L. (2016), Kroniek Rechtspraak Wwz, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2016(35).artikel in een tijdschrift
 • Barentsen B., Doorn H.L. & Erkens M.Y.H.G. (2016), Rechtspraak Wwz 2015-2016. Den Haag: Boom juridisch.boek
 • Castermans A.G. & Erkens M.Y.H.G. (2016), Uit de ban van Baijings: schadevergoeding en de Wet werk en zekerheid, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016(49): 334-339.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Barentsen B. & Erkens M.Y.H.G. (red.) (2015), Arresten arbeidsrecht. Den Haag: Bju.boekredactie
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspleging in arbeidszaken, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (6): 211-212.artikel in een tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspleging in arbeidszaken, Nederlands Juristenblad (1001).artikel in een tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspleging in arbeidszaken (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Heerma van Voss G.J.J.dissertatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspraak in arbeidszaken na invoering van de Wet herziening gerechtelijke kaart, Tijdschrift Recht en Arbeid 4(34).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Specialisatie gewenst? Over nut en noodzaak van gespecialiseerde (arbeids)rechtspraak, Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (3).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 19 augustus 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: HR 13 juni 2008, nr. LJN BC8791, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 16 april 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 juli 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Amsterdam 30 januari 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 2 januari 2008, nr. LJN BC1646, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Eindhoven 22 april 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Lelystad 21 november 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Maastricht 14 augustus 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Utrecht 12 december 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 9 januari 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Amsterdam 25 juni 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Hoorn 18 juli 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Nijmegen 31 januari 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad 3 oktober 2008, nr. LJN BF5333, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Nijmegen 20 december 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2008), Scholing in het individuele ontslagrecht. In: Heerma van Voss G.J.J. (red.) Scholing in het sociaal recht. Deventer: Kluwer. 95-114.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Alkmaar 12 november 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Geleen-Sittard 18 oktober 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Arnhem 17 juli 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 8 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 7 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 24 augustus 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: HR 9 november 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Den Haag 16 februari 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 6 april 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Almelo 16 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Den Haag 12 januari 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Zwolle 14 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Rotterdam 29 december 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2007), Hoofdstuk 12, beeindiging van de arbeidsovereenkomst. In: Smitskam C. (red.) Modellen voor de personeelspraktijk. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1-161.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2007), Hoofdstuk 12, overgang van onderneming. In: Smitskam C. (red.) Jaarboek ontslag 2. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1-19.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Leeuwarden 20 september 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hoge Raad 21 april 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Dordrecht 15 maart 2006, nr. LJN AV 6810, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Commentaar op artikel 7:668a BW. In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (red.) Sdu Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu. 828-847.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Lelystad 14 juni 2006, nr. LJN AX 9253, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Amsterdam 25 januari 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: CRvB 15 februari 2006, USZ 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Utrecht 15 maart 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Terneuzen 14 december 2005, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Heerlen 23 augustus 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Jaarboek ontslag/1, Hoofdstuk 1 en 4. In: Smitskam C. (red.) Weka jaarboek ontslag/1. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1-6-69-90.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Jaarboek ontslag 2, Hoofdstuk 12. In: Smitskam C. (red.) Weka jaarboek ontslag 2. Amsterdam: WEKA business’publishers. 23-43.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Jaarboek ontslag/2, Hoofdstuk 12. In: Smitskam C. (red.) Weka jaarboek ontslag. Amsterdam: WEKA business’publishers. 23-43.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Themaboek ontslag en ziekte, Hoofdstuk 7 en 8. In: Smitskam C. (red.) Themaboek ontslag en ziekte. Amsterdam: WEKA business’publishers. 37-52.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Wijziging ontslagbesluit. In: Kronenburg-Willems E. (red.) Weka modellen, wijziging ontslagbesluit. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1230.01, 1-4-1230.04, 1-6.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Wijziging ontslagbesluit schoonmaak en uitzendbranche. In: Kronenburg-Willems E. (red.) Weka modellen, wijziging ontslagbesluit schoonmaak en uitzendbranche. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1230.04, 1-6.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 25 augustus 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch 22 februari 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 17 maart 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Heerlen 9 maart 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: HR 3 december 2004, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 19 januari 2005, USZ 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Arnhem 4 januari 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 21 juli 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005.annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2005), Hoofdstuk 8 Kinderopvang. In: Kronenburg-Willems E.J. (red.) Modellen voor de Personeelspraktijk. Amsterdam: Weka Business Publishers. 820.21-1-820.21-5.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2005), Hoofstuk 23 Einde van rechtswege. In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (red.) SDU Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: SDU. 935-951.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2005), Updatebulletin Ontslag in de praktijk, Update 3, februari 2005. In: Smitskam C.J. (red.) Jaarboek Ontslag in de praktijk/2. Amsterdam: Weka Business Publishers. 14-17.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. & Heinsius J. (1999), Deeltijd, Flexibiliteit en zekerheid; einde contracteervrijheid werkgevers alleen?, Nederlands Juristenblad : 1101-1102.artikel in een tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. (1999), Onderscheid naar leeftijd bij de arbeid, Gemeenteambtenaar zijn (n)iets bijzonders : 101-107.artikel in een tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. & Jacobs A.T.J.M. (1998), Leeftijd en Arbeid-beschouwing van een STAR-nota, Arbeid : 62-69.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • SJSJ Het Keerpunt/ Icarus Voorzitter beklagcommissie en Commissie van Toezicht
 • Universiteit Leiden Lid Commissie Wetenschappelijke integriteit Universiteit Leiden
 • Rechtbank Limburg Kantonrechter-plaatsvervanger