Universiteit Leiden

nl en

Yvonne Erkens

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.Y.H.G. Erkens
Telefoon
+31 71 527 7637
E-mail
m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl

Yvonne Erkens is werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociaal recht.

Na haar studie aan de Universiteit Leiden heeft zij praktijk en theorie lange tijd gecombineerd. Zij doceerde enige jaren aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte als advocaat in Den Haag en Leiden en was werkzaam bij een werkgeversvereniging waar met name het collectieve arbeidsrecht tot haar aandachtsgebied behoorde.

Inmiddels is Yvonne Erkens sedert 2004 fulltime verbonden aan de Universiteit Leiden, aanvankelijk in een gecombineerde aanstelling bij de afdeling Moot Court en de afdeling sociaal recht, sedert juli 2010 fulltime bij de afdeling sociaal recht. Zij heeft bij die afdeling een proefschrift geschreven met als titel ’Rechtspleging in arbeidszaken’, dat zij op 25 april 2013 verdedigt. Yvonne Erkens is sedert 1 maart 2011 tevens kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg en maakt sinds december 2012 deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Leidse universiteit.

 

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.51

Contact

 • Castermans A.G. & Erkens M.Y.H.G. (2016), Uit de ban van Baijings: schadevergoeding en de Wet werk en zekerheid, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016(49): 334-339.artikel in tijdschrift
 • Barentsen B., Doorn H.L. & Erkens M.Y.H.G. (2016), Rechtspraak Wwz 2015-2016. Den Haag: Boom juridisch.boek
 • Barentsen B. & Erkens M.Y.H.G. (red.) (2015), Arresten arbeidsrecht. Den Haag: Bju.boekredactie
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspleging in arbeidszaken (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Heerma van Voss G.J.J.dissertatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspraak in arbeidszaken na invoering van de Wet herziening gerechtelijke kaart, Tijdschrift Recht en Arbeid 4(34).artikel in tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Specialisatie gewenst? Over nut en noodzaak van gespecialiseerde (arbeids)rechtspraak, Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (3).artikel in tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspleging in arbeidszaken, Nederlands Juristenblad(1001).artikel in tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. (2013), Rechtspleging in arbeidszaken, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht(6): 211-212.artikel in tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 19 augustus 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BE8999; Afwijzing ontbindingsverzoek wegens door de werkgever gesteld vertrouwensverlies).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: HR 13 juni 2008, nr. LJN BC8791, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BC8791; Verhaal op de werknemer van verkeersboetes).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 16 april 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BD0014; Ontbinding arbeidsovereenkomst na wederindiensttreding (ex)collega).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2008), Scholing in het individuele ontslagrecht. In: Heerma van Voss G.J.J. (Red.) Scholing in het sociaal recht. Deventer: Kluwer. 95-114.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Utrecht 12 december 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BC0262; Redelijke voorschriften in de zin van artikel 7:660a en 658a BW).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 juli 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (2008, 1084/06; Eenzijdige wijziging van gegeven toestemming tot het verrichten van nevenwerkzaamheden).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 9 januari 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BC1794; Arbeidsongeval illegale werknemer).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 2 januari 2008, nr. LJN BC1646, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BC1646; Ontslag op staande voet).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Nijmegen 20 december 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BC2467; Eenzijdig terugbrengen arbeidsduur).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Amsterdam 30 januari 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (918956 EA VERZ 07-37; Kantonrechtersformule voor 67-jarige werknemer).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Nijmegen 31 januari 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (Eenzijdig terugbrengen arbeidsduur).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Lelystad 21 november 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (2008, 374992 VV 07-150; Non-concurrentiebeding).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Eindhoven 22 april 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BD4810; Werkgever loopt vooruit op sociaal plan).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Maastricht 14 augustus 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BF0014; Ontbindingsverzoek oudere werknemer).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Amsterdam 25 juni 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (2008, EA 08-836; Ontbinding van de arbeidsovereenkomst).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad 3 oktober 2008, nr. LJN BF5333, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BF5333; Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Hoorn 18 juli 2008, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BF8051; Nevenfunctie in strijd met arbeidsovereenkomst?).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Alkmaar 12 november 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2008 (LJN BC0130; Vordering tot betaling van de fictieve opzegtermijn na ontbinding).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Geleen-Sittard 18 oktober 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN BB7486; Afwijzing ontbindingsverzoek).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2007), Hoofdstuk 12, beeindiging van de arbeidsovereenkomst. In: Smitskam C. (Red.) Modellen voor de personeelspraktijk. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1-161.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2007), Hoofdstuk 12, overgang van onderneming. In: Smitskam C. (Red.) Jaarboek ontslag 2. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1-19.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 24 augustus 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN AZ 2522; Overlijden werknemer na datum ontbindingsbeschikking en vóór einddatum arbeidsovereenkomst: onterechte toepassing 7:685?).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 6 april 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN AY 3521; Concurrentiebeding: onrechtmatig handelen nieuwe werkgever).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Den Haag 12 januari 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (05/1472; Ontheffing van algemeen verbindend verklaarde arbeidsvoorwaarden-cao wegens eigen cao, VUT-cao evenmin van toepassing).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Rotterdam 29 december 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (Geen adequate aanpak werkgever bij discriminerende bejegening door collega: C=1,5).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 7 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (Uiten mening over hoogste baas).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Almelo 16 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (84242/ KG ZA 07-56; Overtreden relatiebeding en onrechtmatige concurrentie).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 8 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (791/06; Contractuele afvloeiingsregeling).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Zwolle 14 maart 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN BA 8968; Reflexwerking arbeidsrelatie bij bruikleen).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Arnhem 17 juli 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN BB0528; Relatiebeding en onrechtmatige concurrentie).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Den Haag 16 februari 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN BA 1567; Verstrekken informatie over studieschuld aan nieuwe werkgever).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN BB4516; Schending privacy werknemer).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: HR 9 november 2007, Jurisprudentiedatabank HRM online 2007 (LJN BA7557; Werkgever aansprakelijk voor schade door bedrijfsfeest).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Leeuwarden 20 september 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (LJN AY 9084; Nieuwe arbeidsovereenkomst niet tijdig aanvaard, geen nieuwe overeenkomst tot stand gekomen).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hoge Raad 21 april 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (LJN AV 2642; Beëindigingsovereenkomst en verweer in geregelde ontbindingsprocedure).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Dordrecht 15 maart 2006, nr. LJN AV 6810, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (Aanpassing arbeidsduur in de kinderopvang).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Wijziging ontslagbesluit. In: Kronenburg-Willems E. (Red.) Weka modellen, wijziging ontslagbesluit. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1230.01, 1-4-1230.04, 1-6.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Wijziging ontslagbesluit schoonmaak en uitzendbranche. In: Kronenburg-Willems E. (Red.) Weka modellen, wijziging ontslagbesluit schoonmaak en uitzendbranche. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1230.04, 1-6.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Jaarboek ontslag/2, Hoofdstuk 12. In: Smitskam C. (Red.) Weka jaarboek ontslag. Amsterdam: WEKA business’publishers. 23-43.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Jaarboek ontslag/1, Hoofdstuk 1 en 4. In: Smitskam C. (Red.) Weka jaarboek ontslag/1. Amsterdam: WEKA business’publishers. 1-6-69-90.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Jaarboek ontslag 2, Hoofdstuk 12. In: Smitskam C. (Red.) Weka jaarboek ontslag 2. Amsterdam: WEKA business’publishers. 23-43.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Themaboek ontslag en ziekte, Hoofdstuk 7 en 8. In: Smitskam C. (Red.) Themaboek ontslag en ziekte. Amsterdam: WEKA business’publishers. 37-52.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Terneuzen 14 december 2005, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (05/1495; Herroeping vanwege oneerlijke proceshouding).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Amsterdam 25 januari 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (KK 06-6; Hervatting in eigen functie medisch verantwoord?).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Utrecht 15 maart 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (Overgang van onderneming: feitelijke band doorslaggevend).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Lelystad 14 juni 2006, nr. LJN AX 9253, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (LJN AX 9253; Niet behalen van een voor het werk noodzakelijk diploma voor risico van de werkgeefster).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Heerlen 23 augustus 2006, Jurisprudentiedatabank HRM online 2006 (Toepassing kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2006), Commentaar op artikel 7:668a BW. In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (Red.) Sdu Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu. 828-847.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: CRvB 15 februari 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 120; De 13e weeks melding van artikel 38 Zw).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 25 augustus 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005 (Voortijdig beëindigen door partijen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ivm de werking van 7:668a BW).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: HR 3 december 2004, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005 (Schadevergoeding op grond).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Arnhem 4 januari 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005 (2005, 4 (Beroep op concurrentiebeding onaanvaardbaar)).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2005), Hoofdstuk 8 Kinderopvang. In: Kronenburg-Willems E.J. (Red.) Modellen voor de Personeelspraktijk. Amsterdam: Weka Business Publishers. 820.21-1-820.21-5.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (2005), Updatebulletin Ontslag in de praktijk, Update 3, februari 2005. In: Smitskam C.J. (Red.) Jaarboek Ontslag in de praktijk/2. Amsterdam: Weka Business Publishers. 14-17.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 17 maart 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005 (2005/6).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Kantonrechter Heerlen 9 maart 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005 ( 2005, 7; Toepassing Kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Hof Amsterdam 21 juli 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005 (2005, 8/9; Brand tijdens personeelsfeest, aansprakelijkheid op grond van artikel 6: 170 BW?).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch 22 februari 2005, Jurisbrief Arbeidsrecht 2005 (2005/12 (Verzoek tot inwinnen third opinion over bestaan arbeidsongeschiktheid toegewezen)).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 19 januari 2005, USZ 2005 (USZ 2005, 104).annotatie
 • Erkens M.Y.H.G. (2005), Hoofstuk 23 Einde van rechtswege. In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (Red.) SDU Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: SDU. 935-951.boekdeel
 • Erkens M.Y.H.G. (1999), Onderscheid naar leeftijd bij de arbeid, Gemeenteambtenaar zijn ( n)iets bijzonders: 101-107.artikel in tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. & Heinsius J. (1999), Deeltijd, Flexibiliteit en zekerheid; einde contracteervrijheid werkgevers alleen?, Nederlands Juristenblad: 1101-1102.artikel in tijdschrift
 • Erkens M.Y.H.G. & Jacobs A.T.J.M. (1998), Leeftijd en Arbeid-beschouwing van een STAR-nota, Arbeid: 62-69.artikel in tijdschrift
 • SJSJ Het Keerpunt/ Icarus Voorzitter beklagcommissie en Commissie van Toezicht
 • Universiteit Leiden Lid Commissie Wetenschappelijke integriteit Universiteit Leiden
 • Rechtbank Limburg Kantonrechter-plaatsvervanger