Universiteit Leiden

nl en

Masterstudenten Eva Lammers en Harmen Goudappel schrijven een blog over fundamentele arbeidsrechten

Eva Lammers en Harmen Goudappel, beide master arbeidsrecht en deelnemers aan het privatissimum met als thema Doorwerking van fundamentele arbeidsrechten, hebben een van hun opdrachten omgeschreven tot een blogpost voor de Database of Business Ethics (DBBE).

Eva Lammers

Eva Lammers en Harmen Goudappel, deelnemers aan het privatissimum met als thema Doorwerking van fundamentele arbeidsrechten van de master arbeidsrecht, hebben een van hun opdrachten omgeschreven tot een blogpost voor de Database of Business Ethics (DBBE).

De DBBE is een project onder leiding van Yvonne Erkens, waarin wordt onderzocht in hoeverre bescherming van fundamentele arbeidsrechten in de wereld van werk wordt geboden door bedrijven en landen over de hele wereld. Hiervoor worden o.a. interne en externe gedragscodes verzameld en samengevoegd in een database. Sinds september 2022 plaatsen we elke week een blogpost over diverse onderwerpen op het gebied van ‘business and human rights’.

Harmen Goudappel

Sinds februari 2023 plaatsen we om de week een blog uit de serie “Mandatory Due Diligence – Threat or Opportunity?”, waarin wordt ingegaan op met name het Europese voorstel voor een richtlijn waarin het uitoefenen van ‘human rights & environmental due diligence’ verplicht wordt gesteld voor de bedrijven die binnen het toepassingskader vallen.
Eva heeft zich in haar blog gebogen over het voorstel van de Europese Richtlijn, in vergelijking met de reeds bestaande Duitse wet omtrent dit onderwerp.

Harmen analyseert in zijn blog de overeenkomsten en verschillen tussen de Europese Richtlijn en de reeds bestaande Franse wet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.