Universiteit Leiden

nl en

Officiële Opening Database on Business Ethics (DBBE)

Mensenrechten zijn vele jaren vooral een thema geweest waarbij staten de belangrijkste actoren waren. Onder invloed van de globalisering en mondialisering van de economie zijn internationaal opererende bedrijven zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de handhaving van mensenrechten.

Onder de noemer Corporate Social Responsibility (CSR) zijn zij actief geworden in het formuleren van beleid waarin zij de mensenrechten respecteren. Veel bedrijven hebben hun beleid hierover vastgelegd in “Codes of Conduct”. Internationale verdragen zijn gemakkelijk te vinden op de websites van de internationale organisaties, moeilijker is dit met de Codes of Conduct. In de door de afdeling Sociaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden met steun van de Gemeente Den Haag ontwikkelde Database of Business Ethics (DBBE) zijn deze Codes of Conduct bijeen gebracht.

De website behorend bij de DBBE werd op woensdag 20 maart 2019 gelanceerd door Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal van de Gemeente Den Haag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, SER IMVO en het Nederlandse NCP (National Contact Point), het orgaan dat toeziet op de naleving van OECD Guidelines.

De DBBE telt momenteel 1156 Codes of Conduct van Europese en Amerikaanse bedrijven uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven, genoteerd  aan  beurzen uit  Europa en de Verenigde Staten. Deze codes zijn onderzocht op bepalingen over fundamentele arbeidsrechten zoals die zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO): dwangarbeid, kinderarbeid, vakbondsvrijheid en het recht op collectieve onderhandelingen. Zo geeft de DBBE inzicht welke Codes of Conduct en hoeveel Codes of Conduct bepalingen bevatten over deze fundamentele arbeidsrechten.

De website biedt alle geïnteresseerden de mogelijkheid om in de databank te zoeken naar informatie over Codes of Conduct. Door middel van Nieuwsbrieven worden de gebruikers van de website op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van fundamentele (arbeids)rechten en de uitkomsten van onderzoek naar de naleving daarvan.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.