Universiteit Leiden

nl en

Jubileum voor Dual PhD Centre: Vasileios P. Karakasis is 25ste promovendus

Een mijlpaal voor het Dual PhD Centre. Vasileios P. Karakasis is de 25ste promovendus in de geschiedenis van het Dual PhD Centre die werk combineert met promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Karakasis verdedigt 15 oktober zijn proefschrift: Adding fuel to the conflict. De jubilaris vertelt in dit interview over zijn ervaringen als duale promovendus en over zijn promotieonderzoek. 'Het vinden van de juiste balans is erg belangrijk.'

Karakasis is in 2014 begonnen met zijn promotieonderzoek. Hij combineert zijn onderzoek met zijn werk als docent Internationale Betrekkingen & Public Policy aan de Universiteit Leiden en zijn aanstelling als co-directeur bij de Stichting Sen. Die combinatie komt neer op goede planning en snelle aanpassing als het niet volgens plan verloopt. ‘Het is een uitdagende combinatie. Dat vraagt om discipline, tijdsmanagement en aanpassingsvermogen. Dat was mijn grootste probleem. In mijn geval betekende het dat ik pas aan het eind van de semesters tijd had om naar Cyprus te reizen voor mijn onderzoek en om interviews af te nemen. De rest van de tijd was ik doordeweeks zo druk bezig met mijn werk als docent, dat ik pas echt in het weekend aan mijn promotieonderzoek kon werken.’

Zelfstandig

Een van de voordelen van het uitvoeren van promotieonderzoek op deze manier, volgens Karakasis, is dat je volledig onafhankelijk kunt opereren in je onderzoek. Je hoeft je niet te houden aan standaardtijdschema's, je maakt je eigen planning en je eigen beslissingen. Het is jouw verantwoordelijkheid. ‘Daarnaast wilde ik ook werkervaring opdoen als docent. Via Joris Voorhoeve kreeg ik de kans om dat te doen en leerde ik de combinatie van het duaal promoveren kennen.’

‘Het is een uitdagende combinatie. Dat vraagt om discipline, tijdsmanagement en aanpassingsvermogen’

Vasileios, die momenteel in Leiden woont, zou anderen zeker aanraden om voor dezelfde combinatie te gaan. ‘Dit is een bijzondere ervaring geweest. Ik ben erg tevreden met de gesprekken en bijeenkomsten die ik met de medewerkers van het Dual PhD Centre en mede-promovendi heb gehad. Je gaat brainstormen om te zien of je op de goede weg bent en zij geven je advies die in overeenstemming zijn met de adviezen van je begeleiders. Ze zullen je nooit beoordelen, maar komen met praktische oplossingen voor de problemen waar je mee te maken hebt.’

Gemoederen verhit

Karakasis heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de onlangs ontdekte gasreserves ten zuiden van Cyprus. Decennialang was de regio weinig interessant voor de fossiele-brandstofindustrie, maar toen in 2011 gasreserves werden ontdekt, liepen de spanningen snel op, vooral nadat Turkije militaire schepen naar gebieden stuurde die de Exclusieve Economische Zone van de Republiek Cyprus binnendringen. ‘Als Griek die ook in Turkije heeft gewoond, heb ik altijd de moeite genomen om te zien hoe beide partijen elkaar zien en wat een normale relatie in de weg staat', zegt Karakasis. 'Ik wilde zien hoe een nieuwe kwestie, die als een economische kwestie had kunnen worden behandeld, een kwestie van leven en dood en veiligheid kon worden; ook al is het zeer waarschijnlijk dat de relevantie van fossiele brandstoffen alleen maar zal afnemen, omdat de wereld een energietransitie doormaakt.'

Q-methodologie

Om de invloed van de ontdekking van natuurlijke hulpbronnen op de escalatie van een koude oorlogssituatie zoals die op Cyprus te onderzoeken, heeft Karakasis de Q-methodologie toegepast. ‘Dit was een idee van mijn supervisor, Pr. Steunenberg, iets waar ik erg dankbaar voor ben. De methodologie is gemaakt om de menselijke subjectiviteit te 'meten' en laat zien hoe mensen hun omgeving ontcijferen en hun reacties daarop berekenen.’ Om te beginnen heeft hij veel interviews afgenomen met opinieleiders, politieke analisten, journalisten en beleidsmakers.


Dit leverde hem honderden uitspraken op (concours), die hij, na ze teruggebracht te hebben tot een hanteerbaar volume (Q-sample), vervolgens vroeg aan politici (P-Set) om ze te sorteren tegen een indeling die kolommen bevat van volledig oneens tot volledig eens (Q-sorteren). Elke kolom heeft een bepaald aantal cellen. Deelnemers moesten na evaluatie van alle stellingen de stellingen sorteren op het bepaalde aantal cellen in deze indeling, ongeacht het aantal stellingen waarmee ze het eens of oneens waren. Dit sorteerproces wordt ‘geforceerde verdeling’ genoemd. Tot slot worden de rangschikkingen in een software geplaatst die een factoranalyse uitvoert en laat zien hoe mensen samenkomen door middel van ‘gelijksoortige sortering’.
Factoranalyse leidde tot vijf concurrerende discoursen, drie voor de Grieks-Cyprioten en twee voor de Turks-Cyprioten. Elk discours bracht verschillende motieven en verklaringen met zich mee met betrekking tot de verergering van het conflict, variërend van geopolitieke berekeningen, nationalisme, grieven tot politieke ongelijkheid en politiek opportunisme.

‘Ik kón niet alleen de diagnose stellen en daarna weglopen. Ik vond dat ik aanbevelingen moest doen.’

Aanbevelingen doen

Opvallend is dat Karakasis zijn dissertatie heeft voorzien van aanbevelingen. ‘Eigenlijk is dat niet gebruikelijk, de conclusie moet de conclusie zijn en voor zich spreken. Maar ik kón niet alleen de diagnose stellen en daarna weglopen. Ik vond dat ik aanbevelingen moest doen. Die heb ik in de epiloog gezet.’
De doelgroep van zijn aanbevelingen zijn de ambtenaren van de Europese Unie en de Verenigde Naties. ‘Er moet een manier worden gevonden om mensen in staat te stellen samen te leven en te werken, ongeacht of er een officiële regeling wordt getroffen of niet. Praktische gesprekken over het milieu, gezamenlijke projecten en een elektriciteitskabel moeten deel gaan uitmaken van de discussie.’ Karakasis is niet erg hoopvol over een oplossing voor het conflict. ‘Maar ik wil optimistisch blijven.’

De verdediging is 15 oktober te volgen via deze livestream

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.