Universiteit Leiden

nl en

Jan Brouwer scriptieprijs voor Raffael Hanschmann

De Jan Brouwer scriptieprijs voor Maatschappijwetenschappen 2015 is op 14 april uitgereikt aan oud Masterstudent Public Administration Raffael Hanschmann voor zijn scriptie “The impact of the economic crisis on EU environmental policy making. Insights from discourse network analysis”.

Hanschmann onderzocht, onder begeleiding van Professor Bernard Steunenberg, de impact van de economische crisis op het energiebeleid in de EU. Hij keek daarvoor naar de regelgeving met betrekking tot CO2-limieten voor personenauto’s en vergeleek het beleid van vóór en ná de economische crisis.

Zoals te lezen in het juryrapport koos de jury unaniem voor de scriptie van Raffael Hanschmann als de winnaar in de categorie sociale wetenschappen. Zij prezen Hanschmann’s grondige literatuurstudie, de kwaliteit van de verzamelde data en slimme combinatie van kwalitatieve inhoudsanalyse en kwantitatieve structurele analyses van netwerken in zijn methode. Bovendien waren ze onder de indruk van zijn kritische reflectie op de theoretische discussie over het Advocacy Coalition Framework dat hij gebruikte als de basis van zijn onderzoek.
Het geheel was overtuigend geschreven en met een heldere presentatie van de data en netwerkstructuren.

2015 is het eerste jaar dat de Jan Brouwer scriptieprijs, gefinancierd door het Jan Brouwer Fonds, werd uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Jaarlijks worden er zeven prijzen van € 2000 toegekend op verschillende gebieden binnen de wetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.