Universiteit Leiden

nl en

Public Leadership Challenge: Autonomie in een digitale samenleving

Donderdagmiddag 31 mei vond de Public Leadership Challenge plaats in het Living Lab, Schouwburgstraat. Tijdens deze middag richtte een diverse groep van professionals, academici en studenten zich op de uitdaging van autonomie in een digitale samenleving. Het werken aan dit complexe en interessante thema leidde tot creatieve en innovatieve ideeën over de rol van leiderschap in de digitale samenleving.

Autonomie in de digitale samenleving

Na een warm welkom van René de Jong, boardmember PLF en moderator tijdens de PLC, en een introductie van de organiserende partners PLF en BECIS begon de PLC met een mini-college. Prof. Dr. Steunenberg is gevraagd om een kort college te geven om een academisch inzicht te krijgen in het thema. In zijn mini college presenteerde Steunenberg de state of the art van de academische literatuur over de rol van burgers, publiek beleid, data en de digitale samenleving. Na dit college was het tijd voor de drie stakeholders om hun inzichten en perspectief op dit thema te geven.

De burger, overheid en de private sector

Wanneer het gaat om autonomie in de digitale samenleving, zijn er verschillende actoren met verschillende en vaak botsende belangen betrokken. Om deze verschillende belangen te presenteren zijn er drie stakeholders gevraagd om hun perspectief betreffende autonomie in de samenleving te presenteren. De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, representeerde de ‘ burger’. Het perspectief van de  overhead werd gerepresenteerd door Anja Lelieveld, ministerie BZK. Zij werkt aan de digitale agenda van de Nederlandse overheid. Tenslotte werd de private sector gerepresenteerd door Jan Kooiker, directeur van BMconsultants gespecialiseerd in digitale oplossingen.

Werken in dynamische subgroepen

Om antwoorden te vinden op de uiteengezette uitdagingen van de Nationale Ombudsman, het Ministerie BZK en private onderneming BMconsultants, gingen de deelnemers uiteen in vier subgroepen. In de eerste ronde bespraken de deelnemers in de subgroepen het probleem, de oorzaken, effecten en belangrijke betrokken mensen en organisaties. Nadat de groepen hun bevindingen kort aan elkaar en aan de stakeholders hebben gepresenteerd, gingen de subgroepen aan de slag met mogelijke oplossingen en de rol van leiderschap hierin. De grote diversiteit van de deelnemers in de subgroepen zorgde voor een dynamische, interactieve discussie over de verschillende uitdagingen.

Resultaten, autonomie en leiderschap

Om een filosofisch perspectief toe te voegen aan het debat over autonomie in de digitale samenleving, is dr. Marcel Beckers gevraagd om hierover te vertellen. Vragen als ‘ Wat is autonomie?’ werden gesteld en leidden tot interessante discussies. Het werk in de subgroepen resulteerde in creatieve poster en concrete adviezen voor de stakeholders. Ondanks dat het (virtueel) lastig was om in een aantal uur heldere oplossingen te vinden voor de gepresenteerde uitdagingen, was het indrukwekkend om te zien hoe dynamisch en interactief de subgroepen aan de slag waren gegaan met de thematiek. Het was dan ook mooi om te zien hoe de voorstellen positief ontvangen werden door de stakeholders. Tijdens de borrel na afloop werd nog volop doorgepraat over het thema en werden ideeën, meningen en mogelijke oplossingen uitgewisseld.  

De PLC 2018 was een succesvol gezamenlijk initiatief van de Public Leadership Foundation, BECIS en het Leiden Leadership Centre of Leiden University - Campus The Hague.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.