Universiteit Leiden

nl en

Bezoek EU-commissaris Oettinger aan Instituut Bestuurskunde

De heftige westerwind verhinderde Günther Oettinger donderdag 18 januari niet om op bezoek te komen in Den Haag. Naast een bezoek aan Premier Rutte, de Kamer en Minister voor Financiën Hoekstra bezocht hij ook Universiteit Leiden in Den Haag. Daar gaf hij een Masterclass aan studenten van het Instituut Bestuurskunde over het EU budget. De grootste boodschap van Oettinger afgelopen donderdag, zo vatte Hoekstra het samen, is dat eerlijkheid en redelijkheid in het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting voorop moeten staan.

De ervaren EU-commissaris heeft de zware taak om de EU begroting vanaf 2021 rond te krijgen, rekening houdend met allerlei gevestigde belangen. Oettinger zet ambitieus in op een vergroting van landelijke bijdrages, het introduceren van een belasting op plastic en het vergroten van EU budgetten voor veiligheid, innovatie en cohesie. De externe bedreigingen voor de Europese Unie, en de grote verschillen binnen de EU waren volgens de commissaris allemaal redenen om meer te doen op Europees niveau.

Kort voor het bezoek van de commissaris waren de studenten gebriefd door de Permanente Vertegenwoordiging van de Commissie in Den Haag over het complexe EU dossier. In een open setting kregen studenten volop de ruimte om uitgebreid in te gaan op de verschillende doelen van de Commissie, alsook de vragen over het Europese speelveld. Studenten leken zich in sommige punten wel te vinden maar dat belette hen niet om kritische vragen te stellen over o.a. haalbaarheid. Het Instituut Bestuurskunde is dankbaar aan de Permanente Vertegenwoordiging van de Europese Commissie voor het gezamenlijk organiseren van de succesvolle Masterclass.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.