Universiteit Leiden

nl en

Bernard Steunenberg

Hoogleraar Bestuurskunde

Naam
Prof.dr. B. Steunenberg
Telefoon
+31 70 800 9499
E-mail
b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl

Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 1999.

Meer informatie over Bernard Steunenberg

Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 1999. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en Europese beleidsvorming. Ook onderzoekt hij de relatie tussen de EU en haar lidstaten in het kader van de transpositie en implementatie van Europees beleid. De perspectieven waarmee hij deze onderwerpen benadert zijn afkomstig uit de speltheorie, deliberatieve theorie, publieke keuzetheorie en analytische politieke theorie. Naast het doen van onderzoek organiseert Bernard Steunenberg regelmatig nationale en internationale discussies met betrekking tot de EU. Leer Bernard Steunenberg kennen en hoe Europa ons beïnvloedt.

Bernard Steunenberg haalde zijn Bachelordiploma Bestuurskunde (1979) en zijn Masterdiploma Bestuurskunde (1983) aan de Universiteit Twente. In 1989 promoveerde hij hier ook in de Bestuurskunde. Hij was Universitair Docent bij het Instituut Economie van de Universiteit Twente (1986-1994), Universitair Hoofddocent en coördinator van het Netherlands Institute of Governance (NIG) (1994-1999), en Universitair Hoofddocent Publieke Financiën bij het Instituut Bestuurskunde en Publiek Beleid aan de Universiteit Twente (1994-1999). Hij is tevens gastonderzoeker geweest bij verschillende universiteiten, waaronder het Fernand Braudel University Institute in Florence (2006-2007). Als Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics (2009-2014) richtte hij het Jean Monnet Center of Excellence op aan de Universiteit Leiden.

Onderwijs

Bernard Steunenberg heeft aan de Universiteit Leiden in verschillende programma’s verschillende vakken met betrekking tot de EU gegeven, bijvoorbeeld European Union Politics and Policy (BA), EU Decision Making (MA), en Decision Making and Policy Implementation in the EU (REMA). Hij doceert de vakken Political Science (BA-1) en Decision-Making and Rational Choice (BA-3). Daarnaast  doceerde hij verschillende summer schools met betrekking tot EU-politiek en -beleid en is regelmatig gastdocent geweest. 

Redacteur

Bernard Steunenberg is de oprichter en hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Research and Politics. Het gratis toegankelijk tijdschift publiceert artikelen sinds 2014 en is actief op social media.

Onderzoek 

Onderzoek met betrekking tot besluitvorming
Centraal in dit onderzoek staan de strategische interactie tussen politieke actoren, hun belangen en de formele en informele structuren van het besluitvormingsproces. Bernard Steunenberg richt zich onder andere op de wettelijke procedures en de machtsbalans tussen de belangrijkste Europese instituties, het functioneren van de comitologieprocedures, de positie van het Europees Parlement in de EU, de rol van de raadswerkgroepen, en de impact van trilogen als onderdeel van de codecisieprocedure. In een recent project zijn de effecten van het Verdrag van Lissabon onderzocht.

Onderzoek met betrekking tot de coördinatie en implementatie van EU-beleid
In dit onderzoek verkent Bernard Steunenberg de nationale coördinatiemechanismen en de manieren waarop binnenlandse actoren, waaronder nationale parlementen en ambtenaren die werkzaam zijn bij ministeries, het Europees beleid beïnvloeden. Hij onderzoekt ook de manieren waarop Europees beleid het nationale beleid en de nationale implementatiestructuren beïnvloedt. Hij beperkt zich hierbij niet tot het nationale niveau, maar kijkt ook naar de impact van de EU op het regionale en lokale bestuur. Hiernaast is Bernard Steunenberg geïnteresseerd in de manieren waarop de transpositie en implementatie van EU-beleid het succes en de effectiviteit van het EU-beleid beïnvloeden.

Onderzoek met betrekking tot de acceptatie van de EU door burgers
Dit onderzoek is verbonden met het MAXCAP-onderzoeksproject. Steunenberg richt zich op de nationale discoursen met betrekking tot belangrijke Europese zaken. Er is een project dat gericht is op de mening van burgers over Turks EU-lidmaatschap. Recentelijk is er onderzoek gedaan naar de nationale discoursen in verschillende landen over uitbreiding van de EU en Europese integratie. Dit onderzoek verkent de manier waarop burgers Europese integratie ervaren en evalueren. Dit is relevant is voor de aanpak van de huidige legitimiteitskwesties die in de hele EU spelen.

Lijst met onderzoeksprojecten

 • Nieuwe Europese prioriteiten en decentraal bestuur
 • Discoursen over uitbreiding van de EU, nieuwe lidstaten en kandidaat-lidstaten;
 • Het gebruik van het behandelvoorbehoud door het Nederlandse parlement;
 • Implementatie van EU-beleid in EU-lidstaten;
 • TEMPUS-project: gericht op de ontwikkeling van EU-studies in Azerbeidzjan die voldoen aan de Europese standaarden voor hoger onderwijs.

De gebruikte data voor een aantal onderzoeksprojecten is te verkrijgen via de Harvard Dataverse.

Recente nieuwsitems

 

Hoogleraar Bestuurskunde

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.110

Contact

 • Steunenberg B. (2018), Adaptief beleid binnen de digitale overhead: balanceren tussen politiek en uitvoering. In: Mettau P., Hulsenboom Z. (Eds.) Adaptief bestuur: Essays over adaptiviteit en openbaar bestuur. no. Publicatie nr. 110379 Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 37-47.boekdeel
 • Dimitrova A. & Steunenberg B. (2017), Pitfalls on the Road to Frey's Democracy of the future, Homo Oekonomicus .'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dimitrova A. & Steunenberg B. (2017), The power of implementers: A three level game model of compliance with EU policy and its application to cultural heritage, Journal of European Public Policy 24(8).'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kortenska E.G., Sircar I. & Steunenberg B. (2016), Public-Elite Gap on European Integration: The Missing Link between Discourses about EU Enlargement among Citizens and Elites in Serbia nr. 31. Berlin, Germany: Freie Universität Berlin. [Working paper]overig
 • Carroll B. & Steunenberg B. (2016), Between Autonomy and Control: The Dynamics of EU Policy Implementation.'refereed' congresbijdrage
 • Antoaneta Dimitrova & Steunenberg B. (2016), Comparing discourses about past and future EU enlargement: Core arguments and cleavages.'refereed' congresbijdrage
 • Steunenberg B. (2016), Connecting Different ‘Worlds’: The implementation of European policy in a multilevel context. In: Steunenberg B., Voermans W., Bogeart S. van den (red.) Fit for the Future: Reflections from Leiden on the Functioning of the EU. The Hague: Eleven. 103-121.boekdeel
 • Steunenberg B. (2016), De wisselwerking tussen Europa en Nederland.'non-refereed' congresbijdrage
 • Steunenberg B., Dimitrova A.L. & Kortenska E. (2016), Do citizens change their mind on Europe?'non-refereed' congresbijdrage
 • Steunenberg B., Voermans W.J.M. & Bogaert S.C.G. van den (red.) (2016), Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU. The Hague: Eleven International Publishing.boekredactie
 • Steunenberg B., Voermans W. & Bogaert S.C.G. van den (2016), Introduction - The Dutch Presidency: Coping with a Union in Flux. In: Steunenberg B., Voermans W.J.M., Bogaert S.C.G. van den (red.) Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU. The Hague: Eleven International Publishing. 1-8.boekdeel
 • Steunenberg B. & Dimitrova A.L. (2016), Too difficult to handle? Compliance with EU policy in a multi-level context.'refereed' congresbijdrage
 • Steunenberg B. (2015), Tussen Scylla en Charybdis: hoe verbindt het Nederlandse voorzitterschap de burger bij Europa?, De Hofvijver 2015(December).artikel in een tijdschrift
 • Dimitrova A.L., Kortenska E. & Steunenberg B. (2015), Comparing discourses about past and future EU enlargements: Core arguments and cleavages’. Den Haag: Leiden University.'non-refereed' congresbijdrage
 • Steunenberg B., Akerboom M. & Hutten P. (2015), De wisselwerking tussen Europa en Nederland: Een verkenning van de Europese prioriteiten en hun invloed op de verschillende overheden in Nederland (. Public Administration, Faculty Campus The Hague, Leiden University). The Hague: Leiden University.rapport
 • Steunenberg B. (24 oktober 2014), OA Week Interview Series – Meet the editors of Research & Politics Geïnterviewd door for Sage Connection [interview].overig
 • Dimitrova A.L. & Steunenberg B. (2014), Too difficult to handle? Compliance with EU policy in a multi-level context. Den Haag: Leiden University.'non-refereed' congresbijdrage
 • Steunenberg B. & Zee R. van der (2014), Compliance as an administrative problem: Transposition performance with multiple deadlines’. Den Haag: Leiden University.'non-refereed' congresbijdrage
 • Steunenberg B. (19 mei 2014), Nederland stapt vaak mis in de Europese quickstep. Geïnterviewd door Geuze S. voor De Volkskrant [interview].overig
 • Vries C. de & Steunenberg B. (10 april 2014), Accelerating the revolution in political science publishing: shorter, faster, more transparent and freely available. LSE Impact Blog. London: LSE [blog entry].overig
 • Ruiter R. de, Akerboom M. & Steunenberg B. (2014), 2014 European Parliament Elections: Main issues and positions based on party manifestos, Research Note of the Leiden University Jean Monnet Center of Excellence. Den Haag: Leiden University Jean Monnet Center of Excellence.rapport
 • Schmidtchen D. & Steunenberg B. (2014), On the Possibility of a Preference-Based Power Index: The Strategic Power Index Revisited. In: Fara R., Leech D., Salles M. (red.) Voting Power and Procedures: Essays in Honour of Dan Felsenthal and Moshé Machover. Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/London: Springer. 259-286.boekdeel
 • Steunenberg B. (2014), Tussen ‘gele kaart’ en omzettingswetgeving: de veranderende rol van het Nederlandse parlement in Europa, RegelMaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 29: 340-353.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2013), Towards a greater awareness and identification of cross-bounder effects, invited talk at the seminar ‘Towards territorial monitoring and impact assessment in the Euregio Meuse-Rhine’, 13 December 2013, EIPA, Maastricht, The Netherlands. Maastricht. [overig]overig
 • Jeliazkova M., Antoaneta Dimitrova, Hoppe R. & Steunenberg B. (26 juni 2013), Bulgaars burgerprotest verdient actieve steun. Trouw, 26 June 2013: 21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. Van der Zee R. (2013), Compliance as an administrative problem: Transposition performance with multiple deadlines, Paper presented at the 20th International Conference of Europeanists, 25 June 2013, Amsterdam, the Netherlands.. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2013), Presentation ‘The international classroom: Challenges for lecturers and programs’ as part of the Leiden University visits to the University of Copenhagen (27 May 2013) and Lund University (28 May 2013). . [overig]overig
 • Steunenberg B. (2013), Position statement ‘The right to deviate’ at the panel discussion on ‘The European Citizens Report 2013’ with EU Commissioner Reding organized by the Montesquieu Institute, 16 May 2013, The Hague, the Netherlands.. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2013), Invited talk on ‘Policy implementation in the EU: Living in parallel universes?’ of the Political Science Department at National University of Singapore, 25 April 2013, Singapore.. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2013), Invited talk on ‘Current issues in the EU’ for young academics from Erasmus University Rotterdam and Leiden University, 3 April 2013, The Hague, the Netherlands. . [overig]overig
 • Steunenberg B. & Van der Zee R. (2013), Basisanalyses uit de iTimer, paper presented to the Interdepartmental Committee European Law/Implementation (ICER-I), The Hague, the Netherlands. [overig]overig
 • Steunenberg B. (4 februari 2013), Uitbreiding in Europa for Radio SleutelstadFM(Radio SleutelstadFM) [interview].
 • Steunenberg B. (2013), Invited talk on ‘What is the future of European regions?’ at the celebration of 20 years Regio Randstad in Brussels, Huis van de Nederlandse Provincies, 31 January 2013, Brussels, Belgium. [overig]overig
 • Steunenberg B. (23 januari 2013), Radio 1 [interview].
 • Steunenberg B. (17 januari 2013), avondspits [interview].
 • Dimitrova A.L. & Steunenberg B. (2013), Europa en subsidiariteit, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 23(3): 11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dimitrova A.L & Steunenberg B. (2013), Living in parallel universes? Implementing European moveable cultural heritage policy in Bulgaria, JCMS-JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 51: 246-263.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B., Voeten E. & De Vries C. (2013), Redactielid Research and Politics .tijdschriftredactie
 • Steunenberg B. (13 december 2012), "Europa wordt dat nog wat? Over de grenzen van de Oude Wereld" (Lezing). Den Haag.overig
 • Steunenberg B. (20 november 2012), Discussing European policy in the national political arena: The use of the scruntiny reserve in the Dutch Parliament (Lezing). The Hague.overig
 • Steunenberg B. (20 november 2012), 'Dwang? De naleving van de begotingsafspraken in de EU' (Lezing). Den Haag.overig
 • Steunenberg B. (8 november 2012), OBBLA internet broadcast on 'Succes in Europa' [interview].
 • Steunenberg B. (7 november 2012), 'Duurzaam data gebruik: iTimer, Kiwi en de wetgevingseditor' (Lezing). Den Haag.overig
 • Steunenberg B., Beerkens M., Berg C.F. van den, Hartmann J.M.R., Ruiter R. de & Voermans W.J.M. (2012), 'Wij doen dat zo': Onderzoek naar de grenseffecten van Europees beleid. Den Haag: Univeristeit Leiden.rapport
 • Steunenberg B., Beerkens M., Berg C.F. van den, Ruiter R. de & Voermans W.J.M. (2012), Wir machen das so': Studie zu den Grenzeffecten der europäischen Politik. Den Haag: Universiteit Leiden.rapport
 • Steunenberg B. (21 juni 2012), Budgetary Decision Making in a Multi-annual Framework: The interaction between spending departments and the Treasury, (Lezing). Berlin, Germany.overig
 • Steunenberg B. (27 april 2012), Position statement at the public discussion on 'The new Europe after the Eurocrisis' (Lezing). Huis van Europa, The Hague.overig
 • Hans-Martien ten Napel, Voermans W.J.M., Diamant M, Groothuis M.M., Steunenberg B., Passchier R. & Pack S. (2012), Legislative Processes in Transition. Comparative Study of the Legislative Processes in Finland, Slovenia and the United Kingdom as a Source of Inspiration for Enhancing the Efficiency of the Dutch Legislative Process. Leiden / The Hague: WODC / Ministry of Security and Justice.boek
 • Steunenberg B. & Ruiter A. de (2012), Research Note: Discussing European policy in the national poliitical arena: Research on the new scruntiny reserve of the Second Chamber of the Dutch Parliament. Den Haag: Jean-Monnet Center.rapport
 • Steunenberg B. (2012), Research Note: Dwang? Over het naleving van de begrotingsafspraken in de EU en de gevolgen voor de bestuursstructuur.. Den Haag: University Jean Monnet Center of Excellence in Den Haag.rapport
 • Steunenberg B., Voermans W.J.M., Napel H.M.Th.D. ten, Diamant M, Groothuis M.M., Passchier R. & Pack S. (2012), Wetgevingprocessen in transitie. In: Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en Wetgevingsbeleid, Niet overhaast , maar wel vlug.. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.rapport
 • Steunenberg B. (19 december 2011), Idealen en geen boekhouders maken Europa. (Lezing). Leiden.overig
 • Steunenberg B. (1 december 2011), Modeling Budgetary Decision Making as as Multi-Layered Game. (Lezing).overig
 • Steunenberg B. (26 augustus 2011), Modeling Budgetary Decision Making as a Multi-Layered Game. (Lezing). Reykjavik, Ijsland.overig
 • Steunenberg B. (24 juni 2011), The Netherlands out of the Euro EU? (Lezing). The Hague.overig
 • Steunenberg B. (1 april 2011), Between Reason and Emotion: Discourses on Turkey and the EU. (Lezing). The Hague.overig
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (5 maart 2011), Living in Parallel Universes? The Implementation of EU Rules on Movable Cultural Heritage in Bulgaria. (Lezing). Boston, USA.overig
 • Steunenberg B. (4 maart 2011), The Euro as a common pool resource. (Lezing). Boston, USA.overig
 • Steunenberg B., Petek S. & Rüth C. (2011), Between Reason and Emotion: Popular discourses on Turkey's membership of the EU., South European Society and Politics 16(3): 449-468.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2011), Big Brother Watching? Toezicht van de Europese Commissie op de implementatie van EU-richtlijnen in de lidstaten., Res Publica 11(3): 388-390.artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2011), Luck.. In: Dowding K. (red.) Encyclopedia of Power. London: Sage. 388-390.boekdeel
 • Steunenberg B. (2011), Onder nationale beleidsambtenaren: Europese beleidsvoorbereiding en de rol van het Nederlandse parlement.. In: Andeweg R., Thomassen J. (red.) Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 501-519.boekdeel
 • Haverland M., Steunenberg B. & Waarden F. van (2011), Sectors at different speeds: Analysing transposition deficits in the European Union., Journal of Common Market Studies 49(2): 265-291.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2011), Strategic power index.. In: Dowding K. (red.) Encyclopedia of Power. London: Sage. 632-634.boekdeel
 • Haverland M., Steunenberg B. & Waarden F. van (2011), Zijn wij een land van doen alsof? Nederland en de omzetting van Europese richtlijnen., Advances in Emergency Medicine 65: 46-65.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (15 januari 2010), The EU's constitutional issues and Turkey. (Lezing). Karakoy-Istanbul Turkey.overig
 • Steunenberg B. & Hendriks F. (2010), Bewegend tussen verwondering en duiding.. In: Aardema H, Derksen W (red.) Meerwaarde van de bestuurskunde Liber amicorum voor prof. Arno F.A. Korsten. Den Haag: Boom/ Lemma. 49-58.boekdeel
 • Steunenberg B. (2010), Domestic veto players, commission monitoring and the implementation of European policy.. In: König Th., Tsebelis G., Debus M. (red.) Reform Processes and Policy Change: Veto players and Decision-Making in Modern Democracies. New York: Springer. 213-230.boekdeel
 • Steunenberg B. (2010), Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of EU directives., European Union Politics 11(3): 359-380.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2010), Living in parallel universes? The implementation of EU rules on cultural heritage in Bulgaria,. Den Haag. [overig]overig
 • Steunenberg B. & Rhinard M.C.T. (2010), The transposition of European Law in EU member states: Between process and politics., European Political Science Review 2(03): 495-520.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (12 november 2009), Living in parallel universes? The implementation of EU rules on cultural heritage in Bulgaria. (Lezing). Leiden.overig
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (10 september 2009), Living in parallel universes? The implementation of EU rules on cultural heritage in Bulgaria. (Lezing). Potsdam, Germany.overig
 • Steunenberg B. (16 mei 2009), Domestic veto players, Commission monitoring and the implementation of European policy. (Lezing). Mannheim, Germany.overig
 • Steunenberg B. (1 april 2009), The transposition and implementation of European policy. (Lezing). Brussel.overig
 • Steunenberg B. (11 maart 2009), Research on the transposition and implementation of European policy (Lezing). Presentation for the faculty of Social Sciences.overig
 • Steunenberg B. & Kaeding M. (2009), ‘As time goes by’: Explaining the transposition of maritime directives., European Journal of Political Research 48: 432-454.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Toshkov D.D. (2009), Comparing transposition in the 27 member states of the EU: The impact of discretion and legal fit., JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 16(7): 951-970.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Barkhuysen T., Dimitrova A.L., Emmerik M.L. van, Gerards J.H., Griffioen H.M., Groothuis M.M., Jong T. de, Loof J.P., Napel H.M.Th.D. ten, Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (2009), De Nederlandse Grondwet geëvalueerd; anker- of verdwijnpunt?. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Antoaneta Dimitrova & Steunenberg B. (2009), De uitvoering van Europees beleid tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ lidstaten., Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 19(5): 19-22.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (2009), Oude en nieuwe lidstaten., Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 19(5): 17-21.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2008), De hartkwaal van de Nederlandse politiek: Mythes over de invloed van Europa., RegelMaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken : 169-179.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T., Boswijk P., Habib K., Kruif C. de, Luchtman M.J.J.P., Ouden W. den, Prechal S., Steunenberg B., Vervaele J.A.E., Voermans W.J.M., Vries S. de & Widdershoven R.J.G.M. (2008), Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften. Meijers-reeks nr. 140. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T., Boswijk P., Habib K., Kruif C. de, Luchtman M.J.J.P., Ouden W. den, Prechal S., Steunenberg B., Vervaele J.A.E., Vries S., Voermans W.J.M. & Widdershoven R.J.G.M. (2008), Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften: tussen Europese regie en nationale praktijken, RegelMaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 24(5): 180-191.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T., Boswijk P., Habib K., Kruif C. de, Luchtman M.J.J.P., Ouden W. den, Prechal S., Steunenberg B., Vervaele J.A.E., Vries S. de, Voermans W.J.M. & Widdershoven R.J.G.M. (2008), Implementation of EU enforcement provisions: between European control and national practice. A report on Dutch experience, Review of European Administrative Law 1(2): 83-97.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2007), Codifying political practice: The emancipation of the European parliament in the EC legislative process. Florence, Italy: EUI. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2007), Is big brother watching? Commission oversight on the national implementation of EC directives. Pisa, Italy: ECPR. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2007), A policy solution to the European Union's transposition puzzle: Interaction of interests in different domestic arenas, WEST EUROPEAN POLITICS 1: 23-49.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (2007), Compliance in the EU enlargement process: Institutional reform and the limits of conditionality. In: Marciano A., Josselin M. (red.) Democracy, freedom and coercion: A law and economics approach. Cheltenham Glos: Edward Elgar. 221-250.boekdeel
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (2007), Compliance in the EU enlargement process: The limits of conditionality, European Integration online Papers 11(5).'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (2007), Constitutional change in the wake of enlargement. In: Hoen H.W. (red.) Enlargement induced change in the EU. Leuven: Peeters. 161-179.boekdeel
 • Steunenberg B. & Golub J. (2007), How time affects EU decision making, European Union Politics 8: 555-566.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2007), Move or perish: Increasing professional mobility in European academia, European Political Science 6: 169-176.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2006), Omzetting van Europese richtlijnen: Instrumenten, technieken en processen in zes lidstaten vergeleken. Den Haag: Meurs Juristen/T.M.C. Asser Instituut. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2006), The 'future' of the EU. Leiden. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2006), Is nee wel nee?. Den Haag: Ministerie van OCW. [overig]overig
 • Voermans W.J.M. & Steunenberg B. (15 februari 2006), Meer zeggenschap over Europa. NRC Handelsblad: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schneider G., Steunenberg B. & Widgren M. (2006), Evidence with insight: What models contribute to EU research. In: Thomson R. (red.) The European Union decides. Cambridge: Cambridge University Press. 299-316.boekdeel
 • Steunenberg B. & Selck T.J. (2006), Testing procedural models of EU legislative decion-making. In: Thomson R. (red.) The European Union decides. Cambridge: Cambridge University Press. 54-85.boekdeel
 • Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (2006), The Transposition of EC Directives; A Comparative Study of Instruments an Processes in Six Member States. Leiden/Den haag: Leiden University, WODC Ministerie van Justitie.rapport
 • Steunenberg B. (2006), Turning swift policymaking into deadlock and delay: National policy coordination and the transposition of EU directives, European Union Politics 7: 293-319.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (14 december 2005), Subsidiariteitstoets is symbolische geste. Staatscourant: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. (2005), Turning swift policymaking into deadlock: how to get from a problem to a model. Enschede. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Constitutional change in the wake of enlargement: Member state interests and the extension of the codecision procedure. Groningen. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Hare or turtle? Member states catching up with the transposition of EU directives. Istanbul. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Retourtje Den Haag: Nederland in de communautaire wetgevingsketen. Leiden. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Norms and interests: Institutions and the analysis of change. Budapest. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Towards a common market in higher education. Budapest. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Hare or turtle? Member states catching up with the transposition of EU directives. Luxembourg-Ville. [overig]overig
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (2005), Compliance in the EU enlargement process: Institutional reform and the limits of conditionality. Rheims. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Making EU policy work: National strategies for implementing, postponing and evading EU legislation. Granada. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Turning swift policymaking into deadlock and delay: National policy coordination and the transposition of EU directives. Granada. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2005), Turning swift policymaking into deadlock and delay. Berlin. [overig]overig
 • Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (2005), De Bermuda-driehoek van de versnelde implementatie, RegelMaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken (6): 205-217.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (2005), De omzetting van Europese richtlijnen: Instrumenten, technieken en processen in zes lidstaten vergeleken. Leiden/Den Haag: Universiteit Leiden/WODC.rapport
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (2005), Parlementaire dilemma's bij nieuwe Europese Grondwet, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 46(2): 58-62.artikel in een tijdschrift
 • Toonen T.A.J., Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (2005), Saying no to an European constitution? Dutch revolt, Enigma or pragmatism, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 3(4): 594-619.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (6 december 2004), Nederlands parlement, grijp uw kans. Staatscourant: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. (2004), EU policy, domestic interests, and the transposition of directives. Rotterdam. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A., Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (27 oktober 2004), De invloed van Europa laat zich lastig tellen. Staatscourant: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. (14 juli 2004), Wetsvoorstel Brinkhorst over richtlijnen moet van tafel. Staatscourant: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (30 juni 2004), De Europese Grondwet wijzigt nationale politiek. Staatscourant: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. (2004), Evaluating game forms: sequential games and strategic power. Bayreuth, Germany. [overig]overig
 • Selck T.J. & Steunenberg B. (2004), Between power and luck: The European Parliament in the EU legislative process, European Union Politics 5(1): 25-46.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2004), Book review Bespreking van: Tsebelis G. (2002) Veto players: How political institutions work, WEST EUROPEAN POLITICS 27: 536-537.boekbespreking
 • Antoaneta Dimitrova & Steunenberg B. (2004), Conclusions: the 'end of history' of enlargement or the beginning of a new research agenda?. In: Antoaneta Dimitrova (red.) Driven to change: The European Union's enlargement viewed from the East. Manchester: Manchester University Press. 179-193.boekdeel
 • Steunenberg B. (2004), Coordinating sectoral policy-making: Searching for countervailing mechanisms in the EU Legislative process. In: Blankart C.B., Mueller D.C. (red.) A constitution for the European Union. Cambridge: MIT Press. 139-167.boekdeel
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (2004), De Europese grondwet zal de verhouding tussen eerste en tweede kamer in Nederland doen veranderen, Bestuurskundige Berichten 19(4): 10-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. (2003), Institutions and institutional change: Games and game forms. Marburg, Germany. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2003), Testing procedural models of EU legislative decision making. Marburg, Germany. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2003), Coordinating sectoral policymaking: Searching for countervailing mechanisms in the EU legislative process. Munchen. [overig]overig
 • Dunleavy P., Byrne J. & Steunenberg B. (2003), Analysing Political Power. In: Dunleavy P., Gamble A., Hefferman R., Peele G. (red.) Developments in British Politics. Hamshire Palgrave: Houndsmilss. 228-359.boekdeel
 • Schmidtchen D. & Steunenberg B. (2003), Comitology and the legislator's dilemma: On the architecture of decisionmaking in the European Union. In: Holler M.J., Kliemt H., Schmidtchen D., Streit M.E. (red.) The political economy of institutional evolution. Tübingen: Mohr Siebeck. 3-25.boekdeel
 • Steunenberg B. (2003), Coordinating sectoral policymaking: Searching for countervailing mechanisms in the EU legislative process. Munchen: Center for Economic Studies & Ifo Inst. for Econ. Research.boek
 • Steunenberg B. (2003), Deciding among Equals: The Sectoral Councils of the European Union and their Reform. In: Holler M.J., Kliemt H., Schmidtchen D., Streit M.E. (red.) European Governance. Tübingen: Mohr Siebeck. 1-23.boekdeel
 • Steunenberg B. (2003), Een economische visie op de politiek in de eerste kamer: Peter Boorsma en de 'calculus of dissent'. In: Mol N., Groenendijk N., Vries P. de (red.) Promotie boek Boorsma. Enschede: Universiteit Twente. 151-161.boekdeel
 • Schmidtchen D. & Steunenberg B. (2003), European policymaking: An agency-theoretic analysis. In: Marciano A., Josselin J.M. (red.) From Economic to legal competition: New perspectives on law and institutions in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 143-163.boekdeel
 • Steunenberg B. (2003), The transposition of European directives in the legislation of the Netherlands: Organisation and administrative challenges, Publichna Administratzia 2(2): 55-64.artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2002), The transposition of EU directives in the Netherlands: organizational processes and administrative challenges. Sofia. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2002), Deciding among equals: the sectoral councils of the European union and their reform.. Saarbrucken. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2002), Modeling the implementation of EU policy. Leiden. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2002), European union enlargement: institutional change and the limits of rational institutionalism. Oegstgeest. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2002), The European Union: Decision making and the transposition of directives. Sofia. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2002), An even wider Union: the effects of enlargement on EU decision-making. In: Steunenberg B. (red.) Widening the European union: the politics of institutional change and reform. Londen: Routledge. 97-118.boekdeel
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (2002), Changing Times: the future of enlargement of the European union and the theoretical challenges ahead. In: Steunenberg B. (red.) Widening the European Union: the politics of institutional change and reform. Londen and New York: Routledge. 241-248.boekdeel
 • Steunenberg B. (2002), Different worlds of politics: Informal power and strategic behavior of the European Parliament. In: Holler M.J., Kliemt H., Schmidtchen D., Streit M.E. (red.) Power and fairness: Jahrbuch fur neue politische Okonomie. Tubingen: Mohr Siebeck. 177-195.boekdeel
 • Steunenberg B. (2002), Enlargement and reform in the European Union. In: Steunenberg B. (red.) Widening the European Union: the politics of institutional change and reform. Londen: Routledge. 3-18.boekdeel
 • Steunenberg B. & Thomassen J. (2002), Introduction. In: Steunenberg B., Thomassen J. (red.) The European Parliament: Moving toward democracy in the EU. Boulder: Rowman and Littlefield. 1-12.boekdeel
 • Steunenberg B. (2002), Past de EU nog wel bij Nederland, Socialisme & Democratie 59(12): 35-40.artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2002), Playing different games: The European Parliament and the reform of codecision. In: Steunenberg B., Thomassen J. (red.) The European parliament: moving toward democracy in the EU. Boulder: Rowman and Littlefield. 163-183.boekdeel
 • Steunenberg B. & Schmidtchen D. (2002), Strategic power in policy games. In: Holler M.J., Kliemt H., Schmidtchen D., Streit M.E. (red.) Power and fairness: Jahrbuch fur neue politische Okonomie. Tubingen: Mohr Siebeck. 203-224.boekdeel
 • Steunenberg B. & Thomassen J. (2002), The European Parliament: Moving toward democracy in the EU. Boulder: Rowman and Littlefield.boek
 • Steunenberg B. (2002), Widening the European Union: the politics of institutional change and reform. Londen: Routledge.boek
 • Steunenberg B. (2001), De Nederlandse poldermentaliteit in de Europese Unie van morgen. Leiden. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2001), De voortgaande Europese eenwording. Den Haag. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2001), Miljoenennota 2002: de verkiezingsbegroting van Zalm. Den Haag. [overig]overig
 • Steunenberg B. & Selck T.J. (2001), The insignificance of the significance. Cantebury, UK. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2001), Comment on 'Constructing European institutions'. In: Schneider G., Aspinwall M. (red.) The rules of integration: Institutional approaches to the study of Europe. Manchester: Manchester University Press. 40-45.boekdeel
 • Steunenberg B. (2001), Enlargement and institutional reform in the EU: Separate or connected issues, Constitutional Political Economy 12: 351-370.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2001), Institutionele verandering: Naar een bestuurskunde bewegend tussen 'vloeibare'en 'gestolde' voorkeuren.. Bussum: Coutinho.boek
 • Steunenberg B. (2001), Kabinet wil kiezer gunstig stemmen met 'verkiezingsbegroting', NRC Handelsblad .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. (2001), Bespreking van: Christiansen T. (2001) Europe in change: Committee governance in the European Union, Political Studies 49: 375.boekbespreking
 • Steunenberg B. & Halem J. van (2001), Widening and deepening: The challenge of EU enlargement. Leiden: Leiden University.boek
 • Steunenberg B. (8 december 2000), Institutionele verandering: naar een bestuurskunde bewegend tussen 'vloeibare' en 'gestolde' voorkeuren (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Steunenberg B. (2000), Enlargement and institutional reform between external and internal pressures. Rome, Italy. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2000), Different worlds of politics: informal power and strategic behavior of the European Parliament. Bad Segeberg, Germany. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2000), Enlargement and institutional reform between external and internal pressures. Portoro, Slovenia. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2000), Different world of politics: informal power and strategic behavior of the European Parliament. Siena, Italy. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2000), Different worlds of politics: informal power and strategic behavior of the European Parliament. London, United Kingdom. [overig]overig
 • Steunenberg B. (2000), Analytical politics and the search for power. Leiden, the Netherlands. [overig]overig
 • Steunenberg B., Koboldt C. & Schmidtchen D. (2000), Beyond comitology: A comparative analysis of implementation procedures with parliamentary involvement. In: Moser P., Schneider G., Kirchgässner G. (red.) Decision rules in the European Union: A rational choice perspective. Houndsmills, Basingstoke: Macmillan. 72-98.boekdeel
 • Steunenberg B. (2000), Constitutional change in the European Union: Parliament's impact on the reform of the codecision procedure. In: Wagenaar H. (red.) Government institutions: Effects, changes and normative foundations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 89-108.boekdeel
 • Steunenberg B. (2000), Euthanasie: De wetgever buiten spel, Beleid en Maatschappij 27: 116-128.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (2000), Seeing what you want to see: The limits of current modelling on the European Union, European Union Politics 1: 368-373.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Van Hees M. (2000), The choices judges make: Court rulings, personal values, and legal constraints, Journal of Theoretical Politics 12: 299-317.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Schmidtchen D. (2000), The comitology game: European policymaking with parliamentary involvement. In: Van Heffen O. (red.) Governance in modern society. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 15-33.boekdeel
 • Antoaneta Dimitrova & Steunenberg B. (2000), The search for convergence of national policies in the European Union: An impossible quest?, European Union Politics 1(2): 201-226.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (11 november 1999), The search for convergence of national policies in the European Union: an impossible quest? (Lezing). Barcelona.overig
 • Steunenberg B. (5 oktober 1999), Euthanasie: de wetgever buitenspel (Lezing). Leiden.overig
 • Steunenberg B. (21 juni 1999), Constitutional politics in the European Union: The extension of the codecision procedure (Lezing). University of Groningen.overig
 • Steunenberg B. (1999), Bestuurskunde tussen multi- en interdisciplinariteit. Enschede. [overig]overig
 • Steunenberg B. (10 juni 1999), Interests, Legitimacy and Constitutional choice: The Extension of the Codecision Procedure in Amsterdam (Lezing). Driebergen.overig
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (1 april 1999), The Search for Convergence of National Policies in the European Union: An Impossible Quest (Lezing). Pittsburg.overig
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (26 maart 1999), Interests, Legitimacy and Constitutional Choice: The Extension of the Codecision Procedure in Amsterdam (Lezing).overig
 • Wagenaar H.C. & Steunenberg B. (1999), Beoordeling van Onderzoek en Onderzoekers in de Bestuurskunde, Beleid en Maatschappij 26(3): 209-218.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (1999), Interests, Legitimacy and Constitutional Choice: The Extension of the Codecision Procedure in Amsterdam (NEMEU Working Paper), Network on Enlargement and new Membership of the European Union (NEMEU) 3.artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B., Kaiser F., Meer P. van der, Beverwijk J., Klemperer A. & Wageningen A. van (1999), Market type mechanisms in higher education: A comparative analysis of their occurrence and discussions on the issue in five higher education systems. Enschede: Center for Higher Education Policy Studies.boek
 • Steunenberg B., Schmidtchen D. & Koboldt C. (1999), Strategic Power in the European Union: Evaluating the Distribution of Power in Policy Games, Journal of Theoretical Politics 11: 339-366.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Hees M. van (1999), The judges' dilemma: Court behavior between precedence and judicial activism. Enschede: University of Twente.boek
 • Steunenberg B. & Antoaneta Dimitrova (1999), The Search for Convergence of National Policies in the European Union: An Impossible Quest? (Arena Working Paper), Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-state 16(June '99): 1-31.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. (30 mei 9), Domestic veto players, Commission monitoring and the implementation of European policy. (Lezing). Berg en Dal, the Netherlands.overig
 • Stichting Research and Politics bestuurslid en voorzitter
 • Journal 'Research and Politics' Editor
 • Journal 'Bestuurswetenschappen' Member of the Editorial Board
 • Journal 'European Union Politics' Member of the Editorial Board
 • Center for the Study of Law and Economics, University of Saarland Member of the Board of Advisors
 • Journal of Theoretical Politics Member of the Editorial Board
 • External Expert to the Promotions Committee, LSE, London Member
 • Academie voor Wetgeving, Den Haag Gastdocent module Europa
 • 'Journal of Common Market Studies' Member of Editorial Board
 • T.M.C. Asser Instituut Gastdocent

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie