Universiteit Leiden

nl en

Dual PhD Centre gaat samenwerking aan met Gemeente Leiden

Op 17 november 2017 ontving het bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) in Den Haag de Leidse burgemeester Lenferink en wethouder Dirkse voor een werkbezoek. De burgemeester en wethouder maakten daarmee kennis met de Haagse campus. Tijdens het bezoek werd onder meer een intentieverklaring getekend met het Dual PhD Centre om het voor ambtenaren van de gemeente Leiden mogelijk te maken naast hun werk te promoveren op een onderwerp dat van belang is voor de gemeentelijke organisatie.

Duaal Promoveren

Door de samenwerking met het Dual PhD Centre zullen ambtenaren van de gemeente Leiden worden gestimuleerd om een gedeelte van hun werktijd te besteden aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij staat een thema uit hun beroepspraktijk centraal, hetgeen de uitwisseling van kennis en kunde tussen gemeente en universiteit aanwakkert.

De intentieverklaring werd ondertekend door wethouder Paul Dirkse van de gemeente Leiden, portefeuillehouder programma Leiden Kennisstad,  en Dr. Johannes Magliano-Tromp, directeur van het Leiden University Dual PhD Centre. De samenwerking biedt grote voordelen voor zowel gemeente als universiteit. De samenwerking past goed binnen de ambities van de gemeente Leiden om Leiden te profileren als internationale kennisstad. Dankzij de samenwerking komt wetenschappelijke kennis ook tot stand vanuit de gemeentelijke organisatie. Gezien de lange geschiedenis die stad en universiteit hebben, is de Universiteit Leiden daarbij een natuurlijke partner.

Wethouder Dirkse (portefeuillehouder programma Leiden Kennisstad) en dr. J. Magliano-Tromp (directeur van het Leiden University Dual PhD Centre) ondertekenen de intentieverklaring.

Programma

De burgemeester en wethouder bezoeken de faculteiten van de Universiteit Leiden en maakten vrijdag kennis met het faculteitsbestuur onder leiding van prof. dr. Kutsal Yesilkagit. Ook studenten van de Campus Den Haag spraken met het bezoek, en prof. dr. Bernard Steunenberg van het Instituut Bestuurskunde gaf een presentatie over data science.

Dual PhD Centre

Het Dual PhD Centre faciliteert duaal promotieonderzoek bij de Universiteit Leiden, en biedt professionals de kans een deel van hun werktijd te besteden aan het doen van promotieonderzoek. Zo zet het centrum zich in om vraagstukken van kennisintensieve bedrijven en instellingen te kunnen beantwoorden, en worden er unieke kansen voor zowel de promovendus, werkgever en wetenschap gecreëerd.

Kennisstad Leiden en de Universiteit Leiden

In het kader van het grootschalige programma  ‘Leiden Kennisstad’ voert de gemeente Leiden gesprekken met alle kennisinstellingen in Leiden, waaronder ook de Haagse faculteit FGGA. Het programma is onderverdeeld in vier hoofdthema’s, te weten: ‘campusontwikkeling’,’ versterken onderwijs en onderzoek’, ‘externe focus en internationalisering’ en ‘de stad als lab’. De samenwerking met het Dual PhD Centre past goed binnen de ambities van de gemeente om de samenwerking met de Leidse kennisinstellingen verder te intensiveren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.