Universiteit Leiden

nl en

Leiden University Centre for Linguistics

Organisatie

Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) is een onafhankelijk instituut binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Een management team, bestaande uit een wetenschappelijk directeur, een onderwijsdirecteur en een instituutsmanager, is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van het instituut. Dit team wordt in zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteund door medewerkers van het LUCL secretariaat. De adviesraad adviseert het management team over alle institutionele aangelegenheden. Twee afzonderlijke raden vullen de organisatiestructuur van het instituut aan; een PhD raad die de promovendi van LUCL vertegenwoordigt en een instituutsraad die optreedt namens alle (wetenschappelijke) medewerkers van LUCL.

Management team (Management Team)

Het LUCL management team bestaat uit een wetenschappelijk directeur (Academic Director), een onderwijsdirecteur (Director of Education) en een instituutsmanager (Institute Manager). De wetenschappelijk directeur, Sjef Barbiersdraagt ​​de algehele verantwoordelijkheid voor het instituut. Alle onderwijsactiviteiten van LUCL vallen onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsdirecteur van LUCL, Tijmen Pronk. De instituutsmanager, Maarit van Gammerenhoudt zich bezig met de operationele zaken van LUCL, waaronder financiën, personeelszaken en het interne beheer van het instituut.

Adviesraad (Advisory Board)

De adviesraad adviseert het management team over alle institutionele vraagstukken rond LUCL. Het bestaat uit leden benoemd door het faculteitsbestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. De huidige leden zijn: Alwin Kloekhorst (Voorzitter), Claartje Levelt, Rik van Gijn, Eugénie Stapert, Susana Valdez, Jenny Audring, Vicky Alcalde, Maarten BogaardsGea Hakker en Michaël Peyrot.

PhD raad (PhD Council)

De PhD raad vertegenwoordigt alle promovendi binnen het instituut. Het vergadert regelmatig met het LUCL management team en heeft ook een vertegenwoordiger adviesraad van LUCL. De raad blijft op de hoogte van algemene universitaire ontwikkelingen en specifieke kwesties die van belang zijn voor LUCL promovendi. De huidige leden zijn: Bente De GraeveHester GrootTuran HanciOlga NozdrachevaPriscilla Lam, and Wenwei (Charlie) XuDe PhD raad is te bereiken via luclphdcouncil@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.