Universiteit Leiden

nl en

Leiden University Centre for Linguistics

Onderzoek

De onderzoeken aan het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) richten zich op taalvariatie en taaldiversiteit. Om zowel de maatschappelijke als de wetenschappelijke kennis over dit onderwerp te vergroten, zijn de onderzoeken ondergebracht in zes overkoepelende (en overlappende) onderzoeksprogramma’s. Veel van de wetenschappers bij het LUCL zijn in meer dan één onderzoeksprogramma actief.

Theoretische taalkunde

Theoretische taalkunde

Onderzoek naar de onderliggende principes van de menselijke taal


 

Experimentele taalkunde

Experimentele taalkunde

Aan het LUCL onderzoeken wetenschappers taal- en spraakverwerving met behulp van verscheidene experimentele methodes. 
 

Descriptive Linguistics

Beschrijvende taalkunde

Het documenteren en beschrijven van de talen van de wereld. 


 

Historical and Comparative Linguistics

Historische en vergelijkende taalkunde

Reconstructie van de taalgeschiedenis door onderzoek naar taalverandering.

 

Sociolinguistics and Discourse Studies

Sociolinguïstiek en taalbeheersing

Aan het LUCL omvat dit veld argumentatie en retorica, interactionele sociolinguïstiek, Language policy and planning, historische sociolinguïstiek en pragmatiek.
 

Applied Linguistics

Toegepaste taalkunde

Aan het LUCL omvat dit veld forensische taalkunde, tweedetaalverwerving, journalistiek en nieuwe media en vertaalwetenschap. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.