Universiteit Leiden

nl en

NWO-subsidie voor onderzoek naar vervagende taalgrenzen: ‘We weten nog weinig van meertaligheid buiten westerse samenlevingen’

Hoogleraar Felix Ameka en universitair docent Maria del Carmen Parafita Couto hebben samen met Enoch Aboh (UvA) een NWO Open Competitie-subsidie ontvangen voor onderzoek naar ‘code-switching’: het wisselen van taal door meertaligen.

‘Mensen kunnen in hetzelfde gesprek verschillende talen gebruiken. Ook kunnen meertaligen hun talen combineren in één zin. Deze praktijk, bekend als code-switching, wordt in de Europese context vaak gestigmatiseerd, maar is gebruikelijk en geliefd in andere delen van de wereld waar meertaligheid de norm is’, vertelt Ameka. ‘Daarom richt ons project zich op twee landen, Benin (West-Afrika) en Belize (Midden-Amerika), waar het gebruik van meerdere talen de favoriete communicatieve praktijk is.’ 

Oogbewegingen gebruiken om taalverwerking te begrijpen

De onderzoekers zullen de veranderingen in pupilverwijding meten, dit is namelijk een index van aandachtsinspanning. Hiermee kunnen ze bepalen in hoeverre de vermenging van talen verwerkingsinspanningen met zich meebrengt, zelfs bij personen die leven in gemeenschappen waar deze praktijk de norm is.  

‘Op dit moment weten we heel weinig over de werking van meertaligheid buiten westerse samenlevingen. Ons project zal de empirische basis vergroten, door in te gaan op twee onderbestudeerde meertalige gebieden. Onze bevindingen zullen ons inzicht in de structurele, sociale, culturele en cognitieve aspecten van code-switching vergroten.’ 

Samenwerking tussen Leiden en Amsterdam

Ameka: ‘Als team kijken we uit naar de samenwerking tussen het Leidse en Amsterdamse Taalcentrum. We kijken er ook naar uit om het beleid en de praktijk van taal in het onderwijs in beide landen, Belize en Benin, te beïnvloeden. Een neveneffect van ons project zou een invloed kunnen zijn op het behoud van migrantentalen in Nederland en daarbuiten.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.