Universiteit Leiden

nl en

Zeven projecten ontvangen financiële steun van het facultaire JEDI Fonds

Het Justice, Equity, Diversity and Inclusion (JEDI) Fonds van de Faculteit Geesteswetenschappen verschaft financiële steun aan projecten en initiatieven die diversiteit en inclusie (D&I) promoten, waarbij een specifieke nadruk ligt op het creëren van een inclusieve leeromgeving.

Het JEDI Fonds is in het leven geroepen om bij te dragen aan de in het werkplan beschreven D&I-prioriteiten van de faculteit, waarbij een specifieke nadruk ligt op het creëren van een inclusieve leeromgeving. Alle medewerkers en studenten van de faculteit konden een projectaanvraag indienen, er zijn zeven aanvragen gehonoreerd voor 2022. Hieronder vind je een beschrijving en een plan voor ieder projecten.

‘We hebben veel aanvragen van hoge kwaliteit ontvangen en we zijn dankbaar dat onze academische gemeenschap zoveel interesse toont in het creëren en behouden van een inclusieve leeromgeving’, zegt beleidsmedewerker Internationalisering en Diversiteit & Inclusie Aurelie van ‘t Slot. ‘Er zijn aanvragen ingediend door zowel studenten als medewerkers, en ook gezamenlijke initiatieven. De selectiecommissie, bestaande uit Lobna Abdel-Latif, Suzé Klok en Astrid Van Weyenberg, had er echt werk aan om een weloverwogen beslissing te nemen over de te financieren projecten.’

Disability in Depth: Changing Perspectives

Veel mensen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen studeren en werken met een bepaalde functiebeperking. Functiebeperkingen maken weliswaar dingen lastiger, maar ze brengen ook sterke kanten met zich mee. Dit project wil verhalen produceren om alle studenten en medewerkers in Geesteswetenschappen, alsook beleidsmakers, te informeren en te inspireren. De kracht van dit project ligt in het projectteam dat relevante academische expertise, curriculaire inbedding, digitale storytelling-vaardigheden en een uitgebreid netwerk van verhalenvertellers die studeren/werken met een beperking combineert. Door gebruik te maken van Things That Talk als publicatieplatform, dat zijn kracht heeft bewezen in het ontsluiten van geesteswetenschappen, worden verhalen verteld via het leven van objecten.

Het projectteam bestaat uit Fresco Sam-Sin (projectleider Things that Talk), Hilde Visser (student MA Classics and Ancient Civilizations en lid van Access and Support Platform), Paul van Trigt (project Rethinking Disability, Instituut voor Geschiedenis) en Anne van der Linden (student-assistent Things That Talk).

History and the Female Gaze: How the female view changed the writing of history

Op Internationale Vrouwendag (dinsdag 8 maart) wil de Historische Studievereniging Leiden een evenement organiseren dat dieper ingaat op de invloed van vrouwelijke historici op de geschiedschrijving en het belang van vrouwengeschiedenis (gendergeschiedenis). Het evenement zal bestaan uit twee lezingen door specialisten op het gebied van genderstudies. De eerste lezing zal gaan over de bijdrage die vrouwelijke historici hebben geleverd aan het onderzoek naar de geschiedenis. De tweede lezing zal gaan over de noodzaak van vrouwen als onderwerp van studie in het historisch onderzoek. Na deze twee lezingen zal er een paneldiscussie plaatsvinden met de sprekers en andere genodigden op het gebied van genderstudies.

Het projectteam bestaat uit de bestuursleden van de Historische Studievereniging Leiden (HSVL): Inge Pronk (voorzitter), Diura Bijlsma (secretaris) en Elianne Koevoets (assessor intern).

Helping Hand: Mutual Aid Group for Disabled and Chronically Ill Students

In samenwerking met de ASP wil dit project een buddysysteem creëren en de gemeenschap van (internationale) studenten met een functiebeperking en chronisch zieke studenten verankeren, zowel op de campus in Den Haag als in Leiden. Het project zal studenten helpen in contact te komen met leeftijdsgenoten die hen kunnen helpen hun weg te vinden in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, steun te vinden bij het navigeren door je studie terwijl je een beperking hebt, en een gemeenschap op te bouwen. Dit project zal het bijvoorbeeld voor niet-Nederlandssprekende studenten makkelijker maken om een buddy te vinden die hen kan ondersteunen bij een doktersafspraak, nieuwe medicatie, etc. Dit zou een aanvulling zijn op de diensten van Fenestra en een meer informele ruimte bieden voor studenten.

Dit project zal worden geleid door Leonor Albuquerque Amaral (student BA International Studies) in samenwerking met het Access and Support Platform.

Upsetting Binaries and Hierarchies: Queer Labor Economics

De arbeidsmarkt wordt bepaald door cis-heteronormatieve, patriarchale normen en discursieve praktijken, die bepalen wat werk is en hoe het wordt gewaardeerd. Hoewel feministische economie heeft bijgedragen aan de bewustwording van genderkloven op de arbeidsmarkt, kan zij baat hebben bij het bestuderen van dissidente seksualiteiten en genderidentiteiten. De benadering van het begrijpen van LGBTQIA+ werkgelegenheid, gerelateerde ongelijkheden en inkomensverschillen heeft aandacht gekregen binnen de queer economics literatuur. Dit project bouwt voort op deze benadering en beschouwt genderidentiteiten en/of seksuele oriëntatie bij het analyseren van arbeid, waarbij binaire constructies worden geproblematiseerd. Door de focus te verleggen naar heteronormativiteit, bestuderen we hoe dit concept sociale hiërarchieën en werkgelegenheidsuitkomsten in stand houdt.

Het projectteam bestaat uit María Gabriela Palacio Ludeña (Instituut voor Geschiedenis), Eduardo Alves Vieira (Centre for Linguistics), Texel in 't Veen (student BA International Studies) en Thomas Grant (student ResMA Latin Amercian Studies).

Making Diversity and Inclusion Public

Het minorprogramma Gender en Seksualiteit in Maatschappij en Cultuur biedt studenten een basis om na te denken over kwesties van diversiteit en inclusie, maar het biedt hen nog niet de instrumenten om deze inzichten in de praktijk te brengen buiten de universiteit of in hun toekomstige carrière. Dit project beoogt een cursus op te zetten die studenten van de minor leert om publieke evenementen te organiseren, zoals debatten of filmvertoningen, waarin diversiteit en inclusie centraal staan. Dit moet zowel het debat over D&I aan de Universiteit Leiden bevorderen als studenten belangrijke overdraagbare vaardigheden meegeven voor hun toekomstige carrière.

Het projectteam bestaat uit Looi van Kessel en Frans-Willem Korsten (Centre for the Arts in Society).

Peer Support Group for Trans and Non-Binary Students

Gratis, vertrouwelijke, maandelijkse peer supportgroep georganiseerd voor en door studenten die zich identificeren als trans en non-binair. Het is een veilige(re) ruimte voor studenten om hun ervaringen, tips en coping-strategieën te delen om de impact van tekortkomingen waar die studenten mee te maken hebben te verminderen. De sessies worden gefaciliteerd door studenten die getraind zijn door professionals van Care: Support Group van de Stichting Our Body Our Voice. Peer facilitators behandelen of geven geen advies, maar nemen de rol op zich van een empathisch en luisterend oor. We hopen een meer inclusieve leeromgeving op te bouwen voor trans- en non-binaire studenten aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en daarbuiten.

Het projectteam bestaat uit Iris van Egten (student BA Urban Studies en lid van de Studenten Adviesgroep D&I) en Jules Capdouze (student BA Liberal Arts and Sciences: Global Challenges en voorzitter van LUC Diversity: LGBTQ+). Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met Queer Leiden University.

Queer Arts Exhibition by Students

De eerste en enige queer kunsttentoonstelling door studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Dit project wil bijdragen aan gelijke kansen voor queer studenten door hen de kans te geven praktijkervaring op te doen door het opzetten van een tentoonstelling. Via deze tentoonstelling kunnen queer studenten van de faculteit hun kunsten en talent aan het publiek tonen. In samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) zullen de studenten ook in contact komen met een netwerk van professionele kunstenaars in Nederland. We willen een veilige ruimte creëren voor jonge, queer kunstenaars om zich te uiten en voor queer studenten om kunst te kunnen ervaren die hen vertegenwoordigt.

Het projectteam bestaat uit Zofia Wydra (BA Arts, Media and Society) en Amix Muon (MSc Public Administration en voorzitter van Queer Leiden University).

Beeld door See you Sioe
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.