Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Informatie voor zittende studenten

Hier vind je (links naar) informatie die relevant is tijdens je opleiding.

Informatiebronnen

Brightspace is de digitale leeromgeving voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden. Je kunt inloggen op Brightspace via brightspace.universiteitleiden.nl om toegang te krijgen tot de courses per curriculumonderdeel. 
In de overkoepelende course ICLON lerarenopleiding start [startmoment] vind je informatie over allerlei praktische zaken in het kader van de opleiding, zoals bij wie je moet met welke vraag, hoe de berichtgeving vanuit de opleiding verloopt en welke wijzigingen zijn in het onderwijs door ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ook worden vanuit deze course via ‘Announcements’ (belangrijke) mededelingen voor alle studenten gedaan.  

In de elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen
 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten inclusief procedure
 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie - In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.
 • Onderwijs- en examenregeling (OER) - De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  • Vrijstellingen aanvragen 
  • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.) 
  • Cum laude criteria
  • Gedragscodes
  • Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

Er is een aparte Studiegids voor:

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit
 • Examencommissie en Opleidingscommissie
 • Studentenstatuut
 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Studeren in tijden van corona

In het campusprotocol van de Universiteit Leiden vind je de maatregelen en richtlijnen die binnen de universiteit gelden. Hiermee worden de veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers zo veel mogelijk gewaarborgd en zal het risico op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt blijven. 

Informatie over het coronavirus voor studenten en medewerkers vind je in het dossier Coronavirus; je blijft makkelijk op de hoogte van het laatste nieuws via de pagina met algemene updates. Op de studentenwebsite staat specifieke informatie voor studenten over studeren in tijden van corona; zie ook dit nieuwsbericht voor een overzicht van waar je terechtkunt voor informatie, tips, ondersteuning en een luisterend oor.

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, neem dan eerst contact op met de studieadviseur. Vul hiervoor het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmeldingsdeadlines:

 • 1 mei voor herstart in augustus/september;
 • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.