Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Informatie voor zittende studenten

Informatie specifiek voor zittende studenten is te vinden op twee websites: de Studiegids en de studentenwebsite. Er is ook een gids Aanvullende informatie op Studiegids.

Studiegids

In de elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen
 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten inclusief procedure
 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie - In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.
 • Onderwijs- en examenregeling (OER) - De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  • Vrijstellingen aanvragen 
  • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.) 
  • Cum laude criteria
  • Gedragscodes
  • Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

Er is een aparte Studiegids voor:

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit
 • Examencommissie en Opleidingscommissie
 • Studentenstatuut
 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Gids Aanvullende informatie op Studiegids

Deze gids bevat meer informatie over de opleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijsmomenten
 • Opleidingsvarianten
 • Praktijkdeel van de opleiding

Tevens hebben we de belangrijkste informatie van de studentenwebsite in deze aanvullende informatie gebundeld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Studiepuntenregistratie
 • Afstuderen en diploma-uitreiking
 • Mediatheek  

In de bijlage vind je de praktijkvoorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.