Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Informatie voor zittende studenten

Hier vind je (links naar) informatie die relevant is tijdens je opleiding.

Informatiebronnen

Brightspace is de digitale leeromgeving voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden. Je kunt inloggen op Brightspace via brightspace.universiteitleiden.nl om toegang te krijgen tot de courses per curriculumonderdeel. 
In de overkoepelende course ICLON lerarenopleiding vind je informatie over allerlei praktische zaken in het kader van de opleiding, zoals bij wie je terecht kunt met vragen of voor begeleiding & advies en hoe de berichtgeving vanuit de opleiding verloopt. Ook worden vanuit deze course via ‘Announcements’ (belangrijke) mededelingen voor alle studenten gedaan.  

In de elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen
 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten (inleverdata en deadlines) inclusief regels/aandachtspunten voor de student m.b.t. inleverdeadlines.
 • Aanwezigheid bij colleges
 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie - In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.
 • Onderwijs- en examenregeling (OER) - De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  • Vrijstellingen aanvragen 
  • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.) 
  • Cum laude criteria
  • Gedragscodes
  • Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

Er is een aparte Studiegids voor:

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO/Educatieve master in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit
 • Examencommissie en Opleidingscommissie
 • Studentenstatuut
 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Neem ook een kijkje op de sectie over studentenwelzijn. Je vindt er tips en workshops om jouw welzijn een boost te geven en bij wie je terechtkunt voor ondersteuning en een luisterend oor.

Informatie voor gestopte studenten

Als je je wilt herinschrijven, nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, vul dan het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmelddeadlines:

 • 1 mei voor herstart in augustus/september;
 • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is, omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.