Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Verkorte trajecten voor bevoegde docenten

Docenten die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid komen in aanmerking voor een verkort traject van de master Leraar VHO (Lerarenopleiding). Let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen.

Als je de Educatieve minor of module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de master Leraar VHO. Dit traject omvat 30 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Zie het document Curriculum-overzicht Master Lerarenopleiding in de Studiegids voor het studieprogramma van dit 30 EC-traject. 

Docenten die in het bezit zijn van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor een schoolvak, én voldoen aan de toelatingseisen voor een ander schoolvak, komen in aanmerking voor een verkort traject van de master Leraar VHO. Dit traject omvat 16 EC en de nominale duur is één semester (een half jaar). 

Zie het document Curriculum-overzicht Master Lerarenopleiding in de Studiegids voor het studieprogramma van dit 16 EC-traject. 

In het collegejaar 2021-2022 kan het 30 EC-traject (verkort traject voor docenten met een - beperkte - tweedegraads onderwijsbevoegdheid) gecombineerd worden met het plusprogramma World Teachers Programme (WTP). De studieduur van dit verkorte traject in combinatie met het WTP is langer dan hierboven aangegeven: een heel collegejaar. Dit omdat de WTP-seminars en Action Research (Vakdidactische verdieping) het hele jaar door gevolgd worden en er een aantal aanvullende eisen voor Praktijk 2 gelden. Voor meer informatie over WTP voor docenten met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid zie WTP for qualified teachers

Meld je aan voor het verkorte traject via de reguliere aanmeldingsprocedure voor de master Leraar VHO (Lerarenopleiding).

NB Houd rekening met de aanmelddeadlines.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.