Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Trajecten voor bevoegde docenten

Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid? Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Na tweedegraads onderwijsbevoegdheid via het hbo

Als je al een tweedegraads onderwijsbevoegdheid hebt behaald, zijn er verschillende opleidingstrajecten mogelijk om ook een eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen.

Bezoek onze webpagina Afgestudeerde hbo voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Na Educatieve minor/module

Als je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid hebt behaald, kun je meerdere (verkorte) trajecten volgen om ook een eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen. 

Voor de vakken Engels, Duits, Frans, Nederlands en Godsdienst en Levensbeschouwing kun je via de tweejarige Educatieve master een eerstegraads onderwijsbevoegdheid behalen.

Als je de Educatieve minor of module in jouw schoolvak hebt afgerond, kom je op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject van de tweejarige Educatieve master:

 • 30 EC educatieve deel van de master
 • 60 EC aan vakinhoud

Ook bij dit traject worden vakinhoudelijke vakken en educatieve studieonderdelen gecombineerd aangeboden.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende Educatieve masters:

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen (MA), afstudeerrichting:

>> Nederlands
>> Duits
>> Engels
>> Frans

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (MA), afstudeerrichting:

>> Religie en Levensbeschouwing

Meer informatie
Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomsten of bezoek de website van de tweejarige Educatieve masterMet vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van de betrokken opleidingen of van het ICLON.

Bij masteropleidingen van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation:

 • Het eerste jaar van de master volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit (60 EC voltijd).
 • Het tweede jaar bestaat uit de lerarenopleiding van het ICLON (30 EC voltijd) en vakinhoud (30 EC). Je krijgt dus 30 EC aan vrijstellingen voor het educatiedeel in het tweede jaar van je master. De andere 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur van de masteropleiding in met vakinhoud.

Masters van de Universiteit Leiden met de Education specialisation

>> Biology and Education - Biologie
>> 
Biomedical Sciences Education - Biologie
>> 
Life Science and Education - Biologie of Scheikunde
>> 
Computer Science and Education - Informatica
>> 
Physics and Education - Natuurkunde
>> 
Astronomy and Education - Natuurkunde
>> 
Chemistry and Education - Scheikunde
>> 
Bio-Pharmaceutical Sciences and Education - Scheikunde
>> 
Mathematics and Education - Wiskunde

Neem contact op met de studieadviseur van de betreffende master om uit te zoeken of deze route bij jou aansluit en of je aan de toelatingseisen voldoet.

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor hetzelfde schoolvak.

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd en deeltijd
 • Start: eind augustus (voltijd én deeltijd) en eind januari (voltijd)
 • Duur: 0,5 jaar (voltijd) of 1 jaar (deeltijd)
 • Voertaal: Nederlands
Curriculum 30 EC-traject Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen 2 3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 5
Keuzeruimte 2

Aanmeldingsprocedure
Meld je aan voor het verkorte traject via de reguliere aanmeldingsprocedure voor de master Leraar VHO (Lerarenopleiding). Zorg ervoor dat je je onderwijsbevoegdheid uploadt in het online toelatingsportaal.

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline. Houd hier rekening mee.

Meer informatie
Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomsten of bezoek de website van de master Leraar VHOMet vragen kun je terecht bij de studievoorlichter van het ICLON. 

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak.

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd en deeltijd 
 • Start: eind augustus (voltijd én deeltijd) en eind januari (voltijd) 
 • Duur: 0,5 jaar 
 • Voertaal: Nederlands
Curriculum 32 EC-traject Studielast in EC
Vakdidactiek 1 2
Pedagogisch-didactisch handelen 2 3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping  5
Keuzeruimte 2

Aanmeldingsprocedure
Meld je aan voor het verkorte traject via de reguliere aanmeldingsprocedure voor de master Leraar VHO (Lerarenopleiding). Zorg ervoor dat je je onderwijsbevoegdheid uploadt in het online toelatingsportaal.

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline. Houd hier rekening mee.

Meer informatie
Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomsten of bezoek de website van de master Leraar VHOMet vragen kun je terecht bij de studievoorlichter van het ICLON. 

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO of de Education specialisation voor een schoolvak; 
 • je bent in het bezit van een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor hetzelfde schoolvak én
 • je wilt graag lesgeven op tweetalige en internationale scholen.  

Het WTP-profiel kan gevolgd worden binnen de master Leraar VHO en de Education specialisation

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Start: eind januari
 • Duur: 0,5 jaar
 • Voertaal: Nederlands en Engels (tweetalig programma)
Curriculum 30 EC-traject Studielast in EC
Praktijk 2 15
Pedagogisch-didactisch handelen 2 3
Vakdidactiek 2 5
WTP Action research 5
World Teachers 2
Buitenlandstage  

Aanmeldingsprocedure
Meld je aan voor het verkorte traject via de reguliere aanmeldingsprocedure voor de master Leraar VHO (Lerarenopleiding) of de Education specialisation.

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline. Houd hier rekening mee.

NB: het WTP kan niet gevolgd worden binnen de master Leraar VHO Nederlands en Griekse en Latijnse taal en cultuur

Meer informatie
Kom naar de online voorlichtingsbijeenkomst of bezoek de WTP-websiteMet vragen kun je terecht bij de studievoorlichter van het ICLON. 

Binnen het Zij-instroomtraject combineer je een baan als docent met het volgen van een opleiding voor een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Het Zij-instroomtraject duurt maximaal twee jaar en is een traject op maat. Als je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid hebt behaald, kom je wellicht in aanmerking voor een verkort traject.

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van het Zij-instroomtraject voor een schoolvak.
 • Je hebt een baan in het voortgezet onderwijs in het schoolvak waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Programmaoverzicht:

 • Omvang: traject op maat – nader te bepalen. Maximaal 30 EC aan educatieve vakken, afhankelijk van jouw vooropleiding. Daarnaast volg je eventueel vakinhoudelijke vakken.
 • Start: eind januari en eind augustus
 • Duur: maximaal 2 jaar
 • Voertaal: Nederlands
 • Curriculum: traject op maat – nader te bepalen. Maximaal 30 EC aan educatieve vakken, afhankelijk van jouw vooropleiding. Daarnaast volg je eventueel vakinhoudelijke vakken.

Het Zij-instroomtraject begint met een intakegesprek en een assessment.

Aanmeldingsprocedure
De kandidaat meldt zich in samenspraak met de school aan door middel van het aanmeldformulier.

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline. Houd hier rekening mee. 

Meer informatie
Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst of bezoek de website over het Zij-instroomtraject. Met vragen kun je terecht bij de studievoorlichter van het ICLON. 

Met het traineeship 'Trainees in onderwijs' haal je binnen twee jaar een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, doe je waardevolle werkervaring op in de klas als docent én zet je zelf projecten op die voor de school waar je werkt nuttig kunnen zijn.

Als je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een verkort traject.

Voor wie?

 • Je bent een academicus of promovendus met een studie in of gerelateerd aan een schoolvak;
 • Je gemiddelde cijfer voor je masterdiploma is minimaal een 7;
 • Je bent 0 tot maximaal 7 jaar geleden afgestudeerd aan een Universiteit;
 • Een selectieproces maakt onderdeel uit van de procedure.

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline. Houd hier rekening mee.

Meer informatie
Zie de website voor de volledige 
toelatingseisen en het deelnemersprofiel
Met vragen kun je terecht bij de studievoorlichter van het ICLON.  

Na eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Heb je al een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor een ander schoolvak? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding.

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak.

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Start: eind januari en eind augustus
 • Duur: 0,5 jaar
 • Voertaal: Nederlands
Curriculum 15 EC-traject Studielast in EC
Vakdidactiek 1 2
Vakdidactiek 2 5
Praktijk 2 8


Aanmeldingsprocedure
Meld je aan voor het verkorte traject via de reguliere aanmeldingsprocedure voor de master Leraar VHO (Lerarenopleiding). Zorg ervoor dat je je onderwijsbevoegdheid uploadt in het online toelatingsportaal.

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline. Houd hier rekening mee.

Meer informatie
Met vragen over dit traject kun je terecht bij de studievoorlichter van het ICLON. 

Binnen het Zij-instroomtraject combineer je een baan als docent met het volgen van een opleiding voor een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Het Zij-instroomtraject duurt maximaal twee jaar en is een traject op maat. Als je al een eerstegraads onderwijsbevoegdheid hebt behaald, kom je in aanmerking voor een verkort traject.

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van het Zij-instroomtraject voor een schoolvak.
 • Je hebt een baan in het voortgezet onderwijs in het schoolvak waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Je bent in het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak.

Programmaoverzicht:

 • Omvang: traject op maat – nader te bepalen. Maximaal 15 EC aan educatieve vakken, afhankelijk van jouw vooropleiding. Daarnaast volg je eventueel vakinhoudelijke vakken.
 • Start: eind januari en eind augustus
 • Duur: maximaal 2 jaar
 • Voertaal: Nederlands
 • Curriculum: traject op maat – nader te bepalen. Maximaal 15 EC aan educatieve vakken, afhankelijk van jouw vooropleiding. Daarnaast volg je eventueel vakinhoudelijke vakken.

Het Zij-instroomtraject begint met een intakegesprek en een assessment.

Aanmeldingsprocedure
De kandidaat meldt zich in samenspraak met de school aan door middel van het aanmeldformulier.

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline. Houd hier rekening mee. 

Meer informatie
Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst of bezoek de website over het Zij-instroomtraject. Met vragen kun je terecht bij de studievoorlichter van het ICLON. 

Twijfel je nog welk opleidingstraject bij jou past? Neem dan contact op met de studievoorlichter van het ICLON.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.