Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Visie van het ICLON

Waarom kiezen voor een lerarenopleiding van het ICLON, Universiteit Leiden?

  • Samenwerking met studenten van andere vakgebieden voor een bredere kijk op het docentschap.
  • Aandacht voor verschillende aspecten van het leraarschap: de rollen van de docent als vakdidacticus, regisseur, pedagoog, lid van schoolorganisatie, vakdidactisch onderzoeker en als professional staan centraal in het onderwijs van de ICLON-lerarenopleidingen.
  • Bij het vak Pedagogiek is er specifieke aandacht voor de doelgroep in het voortgezet onderwijs: er wordt expliciet en uitgebreid aandacht besteed aan adolescentiepsychologie, gesprekstechnieken en systematisch handelingsgericht werken op basis van theoretische en praktische bronnen.
  • Je wordt begeleid door een supervisor op het ICLON die contact heeft met je begeleider op school
  • De trajecten starten met een stage op een school. Vakinhoudelijke en (vak-) didactische kennis kunnen zo meteen in de praktijk worden gebracht en nieuwe praktijkervaringen vormen weer input voor bijeenkomsten op het ICLON.

Docentrollen

Docenten hebben een complex beroep; zij vervullen meerdere docentrollen. Binnen de ICLON lerarenopleiding zijn zes rollen gedefinieerd die samen basis vormen voor een startbekwaam docent. Startbekwaam wil zeggen dat je voldoet aan de eindtermen van de ICLON lerarenopleiding. Deze eindtermen zijn gebaseerd op wettelijk geformuleerde bekwaamheidseisen. Centraal in de opleiding staat de rol van de docent als professional. In deze rol komen alle andere rollen bij elkaar, namelijk die van regisseur, pedagoog, vakdidacticus, lid van de schoolorganisatie en vakdidactisch onderzoeker.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.