Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Oriëntatie arbeidsmarkt

Laat je op deze pagina inspireren door best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden die in ons onderwijs invulling geven aan de ambitie oriëntatie arbeidsmarkt.

Praktijkervaring

Via het project Leren met de Stad kunnen studenten aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en zo in de praktijk ervaring opdoen, bijvoorbeeld met onderzoek. Het initiatief is erop gericht om vraagstukken uit de stad op te lossen, in samenspraak met organisaties en bewoners. Studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad, wat bijdraagt aan actief burgerschap en een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid. Studenten, docenten en onderzoekers zetten hun kennis en ervaring in om maatschappelijke casussen te helpen oplossen. Opdrachtgevers in de stad kunnen de kennis benutten die aanwezig is in het onderwijs en studenten ontwikkelen vaardigheden die waardevol zijn op de arbeidsmarkt.

Lees ervaringen van studenten en docenten op de website van Leren met de Stad.

Hoe leer je studenten archeologisch opgraafwerk te verrichten zonder bij een opgraving ter plaatse te zijn? In haar vernieuwingsproject haalde Miriam Müller, docent Egyptologie bij Oude Nabije Oosten Studies, het Oude Egypte naar de Leidse collegezaal voor haar vak Materiële Cultuur van het Oude Egypte. In dit college staat aardewerk centraal. Hoe heeft zij studenten enthousiast gemaakt voor het aardewerkspecialisme?
Lees meer

Hoe helpt bedrijfsdenken bij het oplossen van sociale problemen? Dat onderzochten masterstudenten van de Master Honours Class 'Social Innovation in Action'. In de laatste bijeenkomst presenteerden zij als eindresultaat hun creatieve ondernemingen om kinderarmoede in Leiden tegen te gaan. ‘Het gaat niet alleen over geld.’
Lees meer

Zelfreflectie

Waarom doe je wat je doet, en hoe maak je dit belang duidelijk aan anderen? Professor David Fontijn vindt dat iedereen hierover zou moeten nadenken en wil dit zijn studenten ook aanleren. Het zorgt ervoor dat je je werk zo goed mogelijk invult, en dat je effectief kan communiceren met iemand die niet dezelfde vakkennis heeft als jij en dat is een vaardigheid die binnen de Archeologie van belang is. Het is tevens een belangrijke vaardigheid op de arbeidsmarkt. In zijn colleges brengt David vraagstukken over de maatschappelijke bijdrage van archeologie nadrukkelijk naar voren in wekelijkse schrijfopdrachten en discussiegroepen. Hij wil de studenten een bewustwording geven dat Archeologie niet alleen om opgravingen gaat, en de vaardigheid om deze bewustwording uit te dragen aan een breder publiek. Zo wordt in het vak dus ook constant indirect aan de arbeidsmarkt gedacht waarin de studenten terecht zullen komen, en waarin zij hun studie moeten kunnen verbinden aan mogelijk zeer uiteenlopende werkvelden. De  colleges en opdrachten zijn dus vervult met zelfreflectie, reflectie op de samenleving, en daarmee reflectie op de arbeidsmarkt.
Lees meer

Arbeidsmarktoriëntatie

Om studenten en jonge alumni goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt zet de universiteit graag de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Daarom is het Mentornetwerk in het leven geroepen. Op het Mentornetwerk is een flinke lading kennis en ervaring van alumni te vinden die studenten maar al te graag helpen met hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Of dit nu over een stage gaat, een werkbezoek, vakkenpakket of een eerste baan. Er is altijd wel een alumnus in het Mentornetwerk die de student kan helpen. Studenten kunnen laagdrempelig bouwen aan hun professionele netwerk, want deze alumni willen studenten graag verder helpen met hun studieloopbaan of oriëntatie op de arbeidsmarkt. 

Reactie van een alumnus: "Het voelt goed om studenten te helpen die op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden. Dit kan immers erg overweldigend zijn. Als alumni kunnen we ze de nodige tips geven, begeleiden en helpen een beter beeld te vormen van de carrière die ze wensen (en hopelijk krijgen)."

Meer weten over het Mentornetwerk?  

De Universiteit Leiden biedt een gevarieerd aanbod van extra-curriculaire activiteiten die studenten kunnen gebruiken om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De Career Services bieden diverse workshops aan, studieverenigingen organiseren bedrijfsbezoeken en binnen veel faculteiten wordt jaarlijks een career event georganiseerd waar werkgevers zich presenteren. Ondanks dat studenten deze activiteiten als nuttig ervaren, is de opkomst vaak laag en zien we dat studenten pas in de allerlaatste fase van hun opleiding gebruik maken van dit aanbod. Om studenten eerder en bewuster gebruik te laten maken van het extra-curriculaire aanbod van activiteiten hebben de master opleidingen Biomedical Sciences, Biopharmaceutical Sciences en Chemistry en Life Science&Technology binnen hun arbeidsmarktvoorbereiding een “stempelkaartmodel” ingevoerd.
Lees meer

Veel masterstudenten geven aan dat zij behoefte hebben aan meer interdisciplinair en extracurriculair onderwijs. Hoewel de gekozen studie voor de meesten natuurlijk goed aansluit bij hun interesses en toekomstplannen, is het soms moeilijk te zien waar de studie toe kan leiden. Door tijdens de studie al in aanraking te komen met andere vakgebieden kan breder inzicht worden verkregen in de toepassingen van het eigen vakgebied, maar kunnen ook nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt zichtbaar worden. 

Daarom is de Honours Academy in 2018-2019 gestart met de ‘Master Honours Classes’. In de Master Honours Classes komen studenten van alle opleidingen samen in multidisciplinaire teams om op basis van relevante theorie een praktijkopdracht uit te voeren, in samenwerking met een externe stakeholder. 
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.