Universiteit Leiden

nl en
Dossier

8 ambities

De onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity kent 8 ambities die nauw met elkaar verweven zijn.

Doel is studenten laten uitgroeien tot academische en maatschappelijk betrokken professionals die over grenzen heen kunnen kijken. De eerste vier ambities gaan over de ontwikkeling en leeromgeving van de student, de laatste vier gaan over de oriëntatie op de samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie