Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Profiel student

De Universiteit Leiden leidt studenten op tot academische professionals en betrokken burgers, die internationaal en intercultureel vaardig zijn.

Academische professionals

Studenten bezitten de academische kennis en de vaardigheden waar de arbeidsmarkt van de toekomst om vraagt. Zij zijn professionals met een gedegen kennis van het vakgebied en een kritische, onderzoekende houding. Zij kunnen leidende posities innemen, zijn ondernemend en kunnen samenwerken met collega’s met een andere disciplinaire achtergrond.

Betrokken burgers

Studenten zijn als burgers betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen waar de wereld voor staat en zij willen een actieve rol spelen bij het vinden van oplossingen. Ze hebben een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel richting de samenleving.

Internationaal en intercultureel vaardig

Studenten kunnen kennis plaatsen in een internationale context en zijn zich bewust van de cultuurgebonden en sociale aard van kennis en waarden. Ze kunnen de internationale, interculturele en gender-diversiteit benutten die onze samenleving en arbeidsmarkt kenmerken om te komen tot duurzame en verantwoordelijke oplossingen. Zij zijn in staat kritisch te reflecteren op de culturele en sociale achtergronden van hun eigen waarden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.