Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Veelgestelde vragen

Algemeen

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met het projectteam onderwijsvisie via dit mailadres.

Voor ondersteuning bij onderwijsvernieuwing kan je terecht bij de onderwijsexpertisecentra in de faculteiten, het ICLON en de contactpersonen per faculteit van het Leiden Learning and Innovation Centre (LLInC).

Communicatie

Voor de onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity is een iconenlijn ontwikkeld. Deze kunnen binnen de universiteit worden gebruikt om communicatie over de ambities uit de onderwijsvisie te visualiseren.

Checklist en stappenplan

Er is een stappenplan om ondersteuning te bieden aan opleidingen die ingrijpende vernieuwingen aan het curriculum willen aanbrengen:

Stappenplan ontwikkelagenda voor opleidingen

Het stappenplan helpt om stapsgewijs plannen voor een grotere curriculuminnovatie goed te doordenken. Het resultaat van dit stappenplan is dat het de opleiding een ontwikkelagenda biedt: een plan voor de komende jaren dat de leidraad vormt voor de innovaties die de opleiding wil aanbrengen. De implementatiefase en de bijbehorende activiteiten zoals roostering, ontwikkelsessies en de planning daarvan, zijn in het stappenplan buiten beschouwing gelaten. Het stappenplan bestaat uit zes stappen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.