Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Betrokkenheid bij samenleving

Laat je op deze pagina inspireren door best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden die in ons onderwijs invulling geven aan de ambitie Betrokkenheid bij de samenleving.

Via het project Leren met de Stad kunnen studenten aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en zo in de praktijk ervaring opdoen, bijvoorbeeld met onderzoek. Het initiatief is erop gericht om vraagstukken uit de stad op te lossen, in samenspraak met organisaties en bewoners. Studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad, wat bijdraagt aan actief burgerschap en een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid. Studenten, docenten en onderzoekers zetten hun kennis en ervaring in om maatschappelijke casussen te helpen oplossen. Lees ervaringen van studenten en docenten op de website van Leren met de Stad.

In het PAL traject werkt de Universiteit Leiden samen met scholen om leerachterstanden weg te werken, werkdruk van onderwijspersoneel te verlagen en om studenten de mogelijkheid te geven het werkveld onderwijs te verkennen. Studenten gaan op de scholen aan de slag als Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). Het ICLON verzorgt voor deze studenten training, intervisie en coaching. Lees meer

Op het platform Things That Talk publiceren studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen verhalen over objecten van musea, uit de vele collecties van de universiteitsbibliotheek, én de stad. Een interview met Fresco Sam-Sin, de bedenker ervan. Sam-Sin: ‘Things That Talk is een manier om met elkaar te praten over de inrichting van ons onderwijs en over hoe wij daarin samen willen werken met de wereld buiten de universiteit.’ 
Lees meer 

Samen de wijk hechter maken, het buurthuis opknappen of onderzoek doen naar het vergroenen van tuinen. Studenten hebben nu een uitvalsbasis in Leiden-Noord waar ze samen met bewoners en partnerorganisaties werken aan een fijnere stad. Op 25 oktober was de feestelijke opening van ‘Leren met de stad | Op Locatie’.
Lees meer

Voor de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest werken LDE-universiteiten samen met de gemeente Den Haag. Op 28 oktober presenteerden studenten van de eerste afstudeergroep hun concrete adviezen aan beleidsmedewerkers van de gemeente. Lilian van Leeuwen, één van de studenten, schreef haar scriptie over de veiligheidsbeleving van bewoners in de Haagse wijk Moerwijk. Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.