Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Internationalisering en diversiteit

Laat je op deze pagina inspireren door best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden die in ons onderwijs invulling geven aan de ambitie Internationalisering en diversiteit.

Best practices

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft de aanvraag 'Effectief onderwijs voor alle studenten' van Suzanne Mol gehonoreerd met een Comenius Senior Fellow. Het innovatieve project is breed toepasbaar en het effect zal naar verwachting groot zijn.

In dit project wordt gestreefd naar inclusievere en toegankelijkere instructie, om onderwijs beter te laten aansluiten op de leer- en ondersteuningsbehoeften van studenten met een functiebeperking, studenten met een niet westerse-achtergrond, of eerste-generatie studenten. Hiervoor wordt door middel van twee faculteitsbrede experimenten het model Universal Design of Instruction (UDI) geëvalueerd op de gebieden leerprestaties en studentbetrokkenheid, met de hoop een basis te vormen voor grootschalige implementatie in het hoger onderwijs.

Het project van Suzanne Mol sluit aan bij de ambities Internationalisering en Diversiteit, Activerend Onderwijs; Verwevenheid Onderzoek en Onderwijs van de Leidse Onderwijsvisie en streeft naar een brede samenwerking binnen de gehele Universiteit Leiden, met als doel de eindproducten beschikbaar stellen voor andere faculteiten en hogere onderwijsinstellingen.

Meer weten?

Hossam Ahmed - Arabische Studies - heeft met zijn project 'Including heritage learners in Arabic language courses' een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro ontvangen. Daarmee kan hij in zijn eigen onderwijs een vernieuwingsproject realiseren.

De bachelor- en masteropleidingen Midden-Oostenstudies, Arabische en internationale studies hebben Arabische taalcursussen als onderdeel van hun vereisten. Deze cursussen zijn echter ingestoken op studenten zonder achtergrond in deze talen en culturen, waardoor een kleine minderheid ‘erfgoedleerders’ zich buitengesloten voelt en vaardigheden ‘leert’ die ze al bezitten. Dit project werkt aan inclusieve taalprogramma’s en ontwerpt cursussen en leermaterialen die aansluiten bij de behoeften van erfgoedleerders.

Meer weten? 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.