Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Internationalisering en diversiteit

In een stimulerende, internationale en inclusieve onderwijsgemeenschap is iedereen welkom en halen we het beste uit onze studenten. Studenten van diverse nationaliteiten, culturen en religies ontmoeten elkaar in onze international classrooms. In ons onderwijs hebben we aandacht voor grensoverschrijdende of mondiale problemen en verschillende perspectieven.

De wisselwerking tussen onderwijs en omgeving kan niet langer beperkt blijven tot de nationale omgeving. Afgestudeerden moeten hun kennis kunnen plaatsen in een Europese en mondiale context, zij zullen in hun latere leven communiceren met internationale cliënten en collega’s en zij zullen steeds vaker samenwerken en concurreren over grenzen heen.

Dat geldt vanzelfsprekend voor onze internationale studenten maar in toenemende mate ook voor de Nederlandse studenten die in Nederland blijven. Dat vereist samenwerking met buitenlandse partners en het vraagt om studie- en stagemogelijkheden in het buitenland. Het vraagt ook om mogelijkheden voor co-curriculaire en extra-curriculaire activiteiten met buitenlandse partners en Europese en internationale organisaties. Dit gebeurt op kleine schaal, vaak op initiatief van ondernemende studenten met een internationale blik.

Om echt te kunnen spreken van internationaal en intercultureel competente afgestudeerden moeten die mogelijkheden worden verbreed en aangejaagd, te beginnen door het opnemen van comparatieve of mondiale benaderingen van het desbetreffende vakgebied in het onderwijs en door het benutten van de internationale diversiteit in onze classrooms.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.