Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Internationalisering en diversiteit

In een stimulerende, internationale en inclusieve onderwijsgemeenschap is iedereen welkom en halen we het beste uit onze studenten. We hebben daarbij aandacht voor grensoverschrijdende of mondiale problemen en verschillende perspectieven en internationaal vergelijkend onderzoek.

De wisselwerking tussen onderwijs en omgeving kan niet langer beperkt blijven tot de nationale omgeving. Afgestudeerden moeten hun kennis kunnen plaatsen in een Europese en mondiale context, zij zullen in hun latere leven communiceren met internationale cliënten en
collega’s en zij zullen steeds vaker samenwerken en concurreren over grenzen heen. Dat geldt vanzelfsprekend voor onze internationale studenten maar in toenemende mate ook voor de Nederlandse studenten die in Nederland blijven. Om te kunnen spreken van internationaal en intercultureel competente afgestudeerden moeten de mogelijkheden om een internationale ervaring op te kunnen doen worden verbreed en aangejaagd, te beginnen door het opnemen van comparatieve of mondiale benaderingen van het desbetreffende vakgebied in het onderwijs en door het benutten van de internationale diversiteit binnen international classrooms.

Om in de praktijk optimaal van een international classroom en een internationale onderwijsomgeving te kunnen profiteren, is het belangrijk dat opleidingen een goede verhouding tussen buitenlandse en Nederlandse studenten kennen. De praktijk leert dat interculturele interactie en samenwerking het beste tot stand komen als voldoende studenten in een groep een verschillende herkomst hebben. Idealiter moet de groep buitenlandse studenten niet worden gedomineerd door één nationaliteit maar een grote mate van diversiteit kennen. De Universiteit Leiden streeft daarom naar een substantieel aandeel van buitenlandse studenten in haar Engelstalige opleidingen. De instroom van buitenlandse studenten stijgt, vooral in de masteropleidingen. Op dit moment heeft bijna 20% van onze studenten heeft een andere dan de Nederlandse nationaliteit, waarmee meer dan 100 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. 

International classrooms

Studenten van diverse nationaliteiten, culturen en religies ontmoeten elkaar in onze international classrooms. In deze classrooms komen studenten in aanraking met taal- en cultuurverschillen. Deze toenemende diversiteit binnen de universiteit scherpt de geest en is verrijkend voor de ontwikkeling van taalvaardigheid, kennis en inzichten. Een international classroom onderscheidt zich van een regulier classroom vanwege de intrinsieke internationale perspectieven en de gegarandeerde aanwezigheid van studenten met diverse culturele en sociaal-economische achtergronden. International classrooms hebben als doel een inclusieve cultuur te bevorderen, waarin studenten interculturele vaardigheden opdoen en worden voorbereid op de wereldwijde arbeidsmarkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.