Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vaardigheden

Laat je op deze pagina inspireren door best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden die in ons onderwijs invulling geven aan de ambitie Vaardigheden.

Studenten trainen LU-talks

Licht uit, spot aan, de LU-talks beginnen. In het kleine Imperiumtheater, vlakbij de Leidse Schouwburg, lopen studenten om de beurt naar een rond blauw vloerkleedje. Daar presenteren ze in vijf minuten hun eerste eigen LU-talk voor docenten, medestudenten en de camera. ‘Ontzettend nuttig en leerzaam’, was het oordeel.
Lees meer 

Europees Onderwijsproject rond vaardigheden Geesteswetenschappers

Met welke vaardigheden onderscheiden Geesteswetenschappers zich op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we studenten inzicht bieden in hun persoonlijke profiel? Kunnen zij inzicht in hun vaardigheden trainen en monitoren en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten? De Faculteit Geesteswetenschappen is samen met de KU Leuven, de universiteit van Helsinki en uitzendbureau Randstad België dankzij een Europese subsidie een driejarige samenwerking aangegaan om deze en andere vragen te beantwoorden en online tools voor docenten en studenten te ontwikkelen
Lees meer

Studenten trainen vaardigheden met e-learning skills platform in Brightspace

Het platform bestaat uit een reeks skill-modules die onder andere achtergrondinformatie en stappenplannen bevatten, waarmee studenten specifieke vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
‘Ondanks dat studenten veel moeten schrijven, samenwerken en presenteren, wordt niet altijd specifiek stilgestaan bij hoe je dit moet doen. Hoe leer je bijvoorbeeld professioneel samenwerken, hoe gebruik je tijdens overleggen een agenda, welke taken horen er bij een voorzitter tijdens een overleg? Docenten geven bijvoorbeeld als opdracht "Zoek literatuur, vat samen en presenteer." Maar vervolgens leggen ze onvoldoende uit hoe je dat doet. Dat staat allemaal uitgelegd in het platform, dat gedurende de hele studie toegankelijk is voor de studenten. Uniek en overal in alle vakken toe te passen.’ Aldus Marjo de Graauw, universitair docent onderwijsinnovatie bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) en projectleider van dit facultaire Brightspace e-learning skills platform.
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.