Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Activerend onderwijs

Laat je op deze pagina inspireren door best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden die in ons onderwijs invulling geven aan de ambitie Activerend onderwijs.

Best practices

Om studenten beter voor te bereiden op hun laboratoriumonderwijs, heeft een team van onderwijsdeskundigen en studenten van het LACDR interactieve video’s gemaakt. Projectleider Marjo de Graauw: ‘Er is ook een handleiding voor iedereen die zelf met video’s aan de slag wil. Bezoek dus snel onze website, en zet de video's ook in binnen jouw onderwijs!’ Lees meer

Team Based Learning (TBL™) is een activerende onderwijsvorm, gericht op samenwerkend leren. Kenmerkend is de specifieke opeenvolging van individueel werk, groepsdiscussie en onmiddellijke feedback. Hierdoor ontstaat een motiverend kader waarin studenten elkaar verantwoordelijk houden om goed voorbereid naar bijeenkomsten te komen en gezamenlijk, als team, casuïstiek op te lossen. TBL onderwijs is breed inzetbaar en geschikt voor iedere opleiding. TBL is grootschalig onderwijs (werkcollegs) waarbij het voordeel van kleinschalig onderwijs behouden blijft doordat studenten zelfstandig in kleine teams werken van 5 a 7 personen. De methode is eenmalig inzetbaar maar werkt beter als deze vaker wordt toegepast in een opleiding omdat studenten door herhaling ervaren wat de meerwaarde is van hun eigen inbreng. Het LUMC heeft positieve ervaring met de inzet van TBL onderwijs en hebben een kennisclip ontwikkeld om docenten te informeren over deze activerende werkvorm. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paula Broersen of Jolanda Mol

Arianna Pranger is masterdocent Farmacie en de winnaar van de LUS Onderwijsprijs 2020. Arianne gebruikt in haar onderwijs verschillende werkvormen: ‘Ik maak van de kern van elk gedeelte van de stof kennisclips, dat zijn gesproken powerpoints met verhelderende plaatjes. Die clips kunnen studenten ook terugkijken. Daarnaast heb ik de studenten ook zelf een kennisclip of een korte uitleg (micro-teaching) met quiz-vragen laten maken over de studiestof. Lees meer

Alexandra Langers, specialist in maag-, darm- en leverziekten (MDL) bij het LUMC, is zowel binnen als buiten het ziekenhuis zeer actief op onderwijsgebied. 'Empowerment is de essentie van goed onderwijs. Je moet studenten activeren, nieuwsgierig maken en de verantwoordelijkheid laten voelen voor het eigen onderwijs. Ze moeten enthousiast worden over het vak dat ze immers zelf hebben gekozen.' Lees meer 

Voor veel studenten is door de coronacrisis het groepsgevoel ver te zoeken tijdens de studie. Lettie Dorst, universitair docent vertalen en Engelse taalkunde probeert toch een ‘community of learners’ te creëren. ‘Ik heb geëxperimenteerd met asynchrone tools, zoals Pitch2Peer. De studenten pitchen hun liedvertalingen en anderen konden die beluisteren, liken en becommentariëren. Daarmaast werk ik met online discussieborden. Bij al mijn cursussen open ik vooraf een discussiebord waar studenten iets over zichzelf kunnen vertellen. Dat doen ze echt allemaal, vaak met heel persoonlijke dingen. Zelfs in de colleges komen ze daar nog wel eens op terug. Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.