Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Oriëntatie arbeidsmarkt

Onze studenten bereiden zich in hun opleiding voor op de overstap naar de arbeidsmarkt door vaardighedenonderwijs, verkenning van het werkveld, interactie met werkgevers en praktijkervaring.

Studenten hebben duidelijk het signaal afgegeven dat zij een sterkere oriëntatie op de arbeidsmarkt wensen. Dit heeft implicaties voor ons curriculum en voor de kennis en vaardigheden die daarin centraal staan.

Vaardigheden

Het vraagt om meer aandacht voor transferable skills: academische, interculturele, digitale, communicatieve en sociale vaardigheden en competenties zoals leiderschap en ondernemerschap. Vaardigheden die in verschillende situaties worden ingezet en niet gebonden zijn aan een specifiek vakgebied.

Wisselwerking

Het gaat ook om de competenties die wel gebonden zijn aan een specifieke professie, sector of vakgebied: nontransferable skills. Om de transferable en non-transferable skills op de juiste wijze te incorporeren in het huidige onderwijs is het nodig om een goede wisselwerking tot stand te brengen met de omgeving om ons heen, waaronder partijen in het arbeidsmarktdomein. Partnerschappen met deze partijen – publieke organisaties, bedrijven, beroepsorganisaties, en dergelijke – kunnen zo’n wisselwerking versterken. De alumni en studieverenigingen kunnen bij deze verbindingen een centrale rol spelen.

Community of Practice

De community bestaat uit medewerkers in opleidingen die zich een doel hebben gesteld met betrekking tot het thema aansluiting op de arbeidsmarkt. De groep komt samen vanuit het universiteitsbrede project Arbeidsmarktvoorbereiding en hieruit afgeleide eigen opleidingsplannen.

De community wordt gedragen door een dedicated projecttrekker in samenwerking met het projectteam en alle projectpartners. Naast het delen van projectdoelen en resultaten, deelt de community kennis en ervaringen, ontwikkelt zij ondersteunende tools en organiseert zij diverse activiteiten, brainstorms en bijeenkomsten. De community komt ieder kwartaal bijeen. 

Wilt u zich graag aansluiten bij deze community? Neem dan contact op met de projectmanager Arbeidsmarktvoorbereiding, Nieke Campagne.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie