Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Oriëntatie arbeidsmarkt

Onze studenten bereiden zich in hun opleiding voor op de overstap naar de arbeidsmarkt door vaardighedenonderwijs, verkenning van het werkveld, interactie met werkgevers en praktijkervaring.

Studenten hebben duidelijk het signaal afgegeven dat zij een sterkere oriëntatie op de arbeidsmarkt wensen. Dit heeft implicaties voor ons curriculum en voor de kennis en vaardigheden die daarin centraal staan.

Vaardigheden

Het vraagt om meer aandacht voor transferable skills: academische, interculturele, digitale, communicatieve en sociale vaardigheden en competenties zoals leiderschap en ondernemerschap. Vaardigheden die in verschillende situaties worden ingezet en niet gebonden zijn aan een specifiek vakgebied.

Wisselwerking

Het gaat ook om de competenties die wel gebonden zijn aan een specifieke professie, sector of vakgebied: nontransferable skills. Om de transferable en non-transferable skills op de juiste wijze te incorporeren in het huidige onderwijs is het nodig om een goede wisselwerking tot stand te brengen met de omgeving om ons heen, waaronder partijen in het arbeidsmarktdomein. Partnerschappen met deze partijen – publieke organisaties, bedrijven, beroepsorganisaties, en dergelijke – kunnen zo’n wisselwerking versterken. De alumni en studieverenigingen kunnen bij deze verbindingen een centrale rol spelen.

Project Arbeidsmarktvoorbereiding

In 2016 is een centraal project van start gegaan om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In de afgelopen 2,5 jaar zijn er op maat gemaakte pilotprogramma’s voor 19 opleidingen ontwikkeld, zowel op curriculair, co-curriculair, of extra-curriculair niveau. Daarnaast is de dienstverlening van Career Services verbeterd en zijn informatie en voorlichting geoptimaliseerd, o.a. door middel van het digitale portal LU CareerZone. Daarnaast heeft het project geresulteerd in een versterkte samenwerking tussen de universiteit en alumni/werkgevers, o.a. in de vorm van een Jobportal en een innovatieve chatbot die studenten helpt internationale stages/vacatures/werkgevers te vinden in de brede regio Den Haag. Ook is een centraal aanspreekpunt werkgevers voor de aansluiting student-arbeidsmarkt gecreëerd op de website van de universiteit.

Het project krijgt een vervolg tot 2020. Meer dan 20 opleidingen hebben zich opgegeven om ook deel te nemen aan het project en zo hun arbeidsmarktprogramma te verbeteren. In de tweede fase van het project wordt tevens gewerkt aan een structureel model voor de centrale en facultaire Career Services zodat deze na afloop van de projectfase opleidingen blijvend kunnen ondersteunen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.